Samfund

Danske juletræer i problemer - taber nålene og bliver misfarvede

Juletræerne kan ikke sælges, når nordmannsgranen bliver ramt af fænomenet 'bare skuldre'. Problemet koster årligt branchen op til 50 millioner kroner.

Kalenderen skriver december.

Juleaften nærmer sig, og for mange er det snart tid til at tage i skoven eller til den lokale sælger for at finde et flot juletræ til højtiden.

Men danskernes yndlingsjuletræsort, nordmannsgranen, har fået et problem.

Vi har ikke lyst til at få de gribbeagtige, nøgne grene i hovedet, når vi danser rundt om træet juleaften

Ole Kim Hansen, lektor, Københavns Universitet

Mange juletræer taber nemlig nålene på det inderste af grenene eller får usunde, misfarvede og gule nåle. Sygdommen, der kaldes 'bare skuldre', menes at ramme op imod 15 procent af træsorten i år.

Det fortæller forskere fra Københavns Universitet til TV 2.

- Vi ser, at nogle træer i juletræsbevoksninger får 'bare skuldre', mens nabotræerne i samme række ikke får - på trods af at de deler samme jordbund og får samme gødning.

- Vi mener derfor, at nogle træer med bestemte genotyper er mere disponerede for at få skaden. Træerne kan eksempelvis tænkes at have forskellig evne til at optage eller udnytte magnesium, siger lektor Ole Kim Hansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Juletræer - Nordmannsgran

Danske jule­træsavlere producerer omkring 10 millioner nordmannsgrantræer om året. Cirka 90 procent af træerne bliver eksporteret.

Nordmannsgran er både den mest solgte juletræsart i Danmark og den juletræssart, som der eksporteres flest af.

Danmark er med en eksportindtægt på cirka en milliard kroner Europas største eksportør af juletræer.

Indtægten har dog været faldende de seneste år på grund af stigende konkurrence fra andre lande.

Kilde: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet

Usælgelige juletræer

Problemet med de bare grene på de afpillede juletræer vurderes årligt til at koste branchen mellem 20 og 50 millioner kroner i eksportindtægter som følge af øget konkurrence fra især Tyskland og Polen.

For det er de færreste danskere, der vil betale fuld pris for et halvskaldet juletræ.

Det siger Claus Jerram Christensen, der er direktør for danske juletræer, til TV 2.

- Det er rigtig træls for juletræsbranchen, for producenterne mister penge. Opkøberne er meget kritiske, og træerne bliver i værste fald helt usælgelige, og det kan give et ret stort tab til den enkelte.

Juletræer er individer ligesom os mennesker. Derfor er der forskel på, hvor modtagelige de er for 'bare skuldre'

Claus Jerram Christensen, direktør, Danske Juletræer

Han bakkes op af lektoren fra Københavns Universitet.

- Vi har ikke lyst til at få de gribbeagtige, nøgne grene i hovedet, når vi danser rundt om træet juleaften, siger Ole Kim Hansen til TV 2.

Et problem siden 2014

'Bare skuldre' blandt juletræer har været et problem siden 2014, og direktøren for danske juletræer fortæller, at producenterne af juletræer har igangsat flere projekter på Københavns Universitet, der skal forsøge at komme problemet til livs.

Det er hovedsageligt magnesium, der er fokus på, for de halvskaldede eller misfarvede juletræer skyldes blandt andet mangel på mineralet, mens nogle juletræer fra naturens hånd kan være mere genetisk disponeret end andre for at få 'bare skuldre'.

- Vi har forsøgt at undgå de kosmetiske skader ved at tilføje magnesiumgødning - enten i fast eller flydende form - i næringsstoftilførslen, siger Claus Jerram Christensen til TV 2.

Det er tanken, at det videnskabelige samarbejde med Københavns Universitet gerne skal munde ud i en bedre fysiologisk forståelse for juletræerne, så problemerne kan blive løst fremadrettet.

Claus Jerram Christensen slår dog fast, at juletræer aldrig vil blive fuldstændig ensartede i deres æstetiske udtryk.

- Juletræer er individer ligesom os mennesker. Derfor er der forskel på, hvor modtagelige de er for 'bare skuldre'. Men det er juletræer allesammen, siger direktøren.