Samfund

To fejl i indfødsretsprøve får ikke konsekvenser

I et spørgsmål om Uffe Elbæk bliver alle prøvedeltagere noteret for et rigtigt svar.

Hvis indfødsretsprøven har voldt problemer for enkelte prøvedeltagere, er der ikke noget at sige til det. Den indeholdt nemlig to fejl.

Men det vil ikke få nogle konsekvenser for prøvedeltagerne, oplyser Udlændinge- og integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende, at der er tillid til indfødsretsprøven. Vi beklager meget, at der har været fejl i prøven, siger Kasper Højvang Kyed, direktør for Styrelsen for international rekruttering og integration.

Pressemeddelelsen blev sendt ud fredag eftermiddag, kort efter at finansloven for næste år faldt på plads.

Ikke godt nok

Udlændinge skal bestå indfødsretsprøven for at kunne blive danske statsborgere.

Den seneste prøve blev afholdt 28. november, og efterfølgende blev spørgsmålene offentliggjort, hvorved de to fejl blev opdaget.

FAKTA: Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven blev indført i 2015 efter aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at man skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved at bestå indfødsretsprøven.

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet

Det er ikke godt nok, lyder det fra den ansvarlige styrelse bag prøven.

- Derfor vil styrelsen analysere forløbet, så vi kan forbedre den kvalitetssikring, der finder sted, når prøven udarbejdes, siger Kasper Højvang Kyed.

Den ene fejl opstod i spørgsmålet om, hvilket parti Uffe Elbæk er formand for. Men det er ikke formuleret korrekt, da han ikke er formand, men politisk leder.

Den anden fejl opstod i spørgsmålet om hvilken bank, der er blevet undersøgt for hvidvask. Det korrekte svar skulle være Danske Bank, men også Saxo Bank er blevet undersøgt og optrådte som en svarmulighed.

Alle får korrekt svar om Elbæk

Alle prøvedeltagere bliver dog noteret for et korrekt svar i spørgsmålet med den første fejl, og Saxo Bank vil tælle som korrekt svar i det andet fejlbehæftede spørgsmål.

4537 personer var tilmeldt indfødsretsprøven onsdag. Den blev afviklet på 53 sprogcentre over hele landet. Prøven afholdes to gange årligt.

Tidligere år har der været en klar tendens til, at ansøgere fra vestlige lande klarer prøven bedre end ansøgere fra ikkevestlige lande.

Således klarede 90 procent af tyskerne og 88 procent af briterne prøven i november 2017. Kun 24 procent af somalierne og 25 procent af irakerne klarede kravet om at kunne svare rigtigt på mindst 32 af prøvens 40 spørgsmål.

Prøv selv indfødsretsprøven her.