Samfund

Danske farvande reserveres til statslige vindmølleparker - se hvilke områder her

Regeringen vil sikre sig, at gyldne ressourcer i de danske farvande ikke går til private aktører.

De danske farvande har nogle af de bedste forhold for vindenergi, og det skal udnyttes.

Derfor har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besluttet at reservere store dele af de danske farvande til statslige udbud af havvind.

Havområder til vindmøller - eksisterende og nye

Det sker for at holde private aktører væk, som på det seneste har vist meget stor interesse for at lave forundersøgelser til meget store havvindmølleprojekter.

- Inden vi forærer nogle af verdens bedste vindressourcer væk, vil jeg sikre mig, at vi har overblik over, hvordan ressourcerne kommer fællesskabet til gode, siger Lars Christian Lilleholt.

- Vi tager det her skridt for at sikre, at pengene fra den store ressource i de danske farvande tilfalder danskerne, tilføjer han.

Vindpriser på lavt niveau

Adspurgt, hvorfor regeringen så først tager skridtet nu, svarer ministeren, at det skyldes, at vindpriserne i øjeblikket er nået ned på et meget lavt niveau.

Derudover slår ministeren fast, at det er god, liberal politik, at staten reserverer de mange områder.

- Det er god Venstre-politik at sikre, at det er danskerne, der ejer vindressourcerne omkring Danmark. Derfor er der god fornuft i, at pengene kommer det danske samfund til gode, siger han.

Faktisk mener han, at vindressourcerne ud for de danske kyster kan betragtes som fremtidens nordsøolie.

Områder, som er blevet reserveret, omfatter store dele af de danske farvande i Nordsøen og Kattegat.

Blandt de bedste i Europa

De danske farvande er blandt de bedste i hele Europa i forhold til vindenergi, fordi det blæser meget, og der er lavvandet. Samlet giver det optimale betingelser for vindmølleparker.

Men bare, fordi de store områder er reserveret, behøver det nødvendigvis ikke at betyde, at der også kommer vindmøller.

- Første skridt er taget med selve reservationen. Nu går man så i gang med en screeningsproces om, hvor det er mest fordelagtigt at placere vindmølleparker, siger Lars Christian Lilleholt.