Samfund

Ole Birk: Togene har en fremtid, hvis de kan spare os tid

Transportminister Ole Birk Olesen tror ikke, at togene er på vej i graven, selv om passagererne svigter.

Passagererne siver stille og roligt fra togene på Fyn og i Jylland, viser en opgørelse. Men det er ikke ensbetydende med, at togtrafikken i Danmark er på vej mod endestationen.

Det vurderer trafikminister Ole Birk Olesen (LA), som mener at togene har sin helt klare berettigelse i fremtidens kollektive trafik.

- I hvert fald de steder, hvor jernbanen kan spare tid for folk.

- På de længere distancer mellem de større byer vil man fremover kunne køre med 200 kilometer i timen, og der kan busserne ikke være med.

- Og så er biltrafikken ind og ud af de større byer belastet af trængsel, og derfor er toget også der et hurtigere alternativ, siger han.

Valgte det forkerte tog

Når det kniber med at få folk til at bruge togene i dag, hænger det i høj grad sammen med en beslutning truffet i 1990'erne.

Dengang stod man ved en skillelinje, hvor man enten skulle elektrificere tognettet eller indkøbe en ny generation af dieselfjerntog.

- Man valgte det forkerte i form af IC4-toget, og det er en af årsagerne til, at vi har et efterslæb i dag.

- Derfor elektrificerer vi nu, og i midten af 20'erne står vi med helt nye, elektriske tog, moderniserede banelegemer og et nyt signalsystem.

- Det vil give billigere og mere stabil drift, og det vil formentlig også kunne ses på den pris, som folk skal betale for at køre med tog, siger han.

Han mener i øvrigt, at miljøargumentet for at bruge toget snart vil forsvinde, når elbiler og elbusser vinder frem.

Og så er han overbevist om, at mange eksisterende jernbanestrækninger ikke ville være blevet bygget i dag.

- De kan ikke noget andet og mere, end biler og busser kan nu og i fremtiden.

- Men nu ligger de der, og folk bruger dem og er glade for dem, så vi nedlægger dem ikke.

- Når man én gang har bygget noget, er regnskabet også et andet, end hvis man skulle opføre dem fra bunden, siger han.