Samfund

Massiv stigning på vej i fjernvarmeprisen - forbrugerne sidder med sorteper

Godt 2500 indbyggere i Bramming i Vestjylland kan se frem til en højere varmeregning.

Tusindvis af danskere kan se frem til at skulle betale en højere varmeregning. 

Prisstigningen kommer, fordi statens grundbeløb, et tilskud som kraftvarmeværkerne har fået siden 2004 for at producere el oven i varme, falder væk fra med udgangen af 2018. 

Kraftvarmeværkerne skal samtidig bruge naturgas, men da værkerne ikke kan tjene nok på produktionen af el, er det forbrugerne, der står tilbage med sorteper. 

Vrede i Vestjylland

I Bramming i Vestjylland er der udbredt vrede over, at varmepriserne stiger.

For nogle indbyggere i byen vil prisstigningen være på omkring 60 procent. Hvis man eksempelvis har et parcelhus og betaler 10.000 kroner i varme om året, vil stigningen betyde, at regningen fremover vil lyde på 16.000 kroner.

En af indbyggerne i Bramming, Kai Jørgen Fløe Clemmensen, har skrevet et indlæg i Jydske Vestkysten, og her gør han rede for, at han, da han for nylig flyttede til byen, ikke blev gjort opmærksom på prisstigningen. 

- Havde jeg vidst det, havde jeg ikke valgt Bramming som bopæl. Det er jo bondefangeri over for nytilflyttere og utilstedeligt over for fjernvarmeværkerne og disses aftagere, skriver han. 

Milliarder bortfalder

TV 2 kunne lørdag fortælle om tusindvis af borgere i Horsens, der ikke vil tvinges til at blive koblet på fjernvarmenettet blandt andet, fordi de så er bundet til de priser på varmen, som værket fastsætter.

Det er 1,7 milliarder kroner årligt til Danmarks 172 decentrale fjernvarmeværker, der ikke længere vil eksistere, når grundbeløbet forsvinder 1. januar.

Samtidig kan kommuner ikke længere pålægge borgere at tilslutte sig det kollektive forsyningsnetværk. Det blev besluttet i et energiforlig 29. juni i år.

Netop derfor er sindene kommet i kog i og omkring Horsens, hvor Horsens Fjernvarme er ved at lægge fjernvarme ned og samtidig pålægge borgerne at tilslutte sig. 

- Jeg er generelt imod tvang, og at man ikke har det frie valg til sin energiforsyning. Man fjerner alle konkurrencevilkår – man kan købe sin el på det frie marked, men varmen er lukket og har en prissætning, som man ikke har indflydelse på, sagde John Broggaard, aktivt medlem af Facebook-gruppen 'Nej tak til tvungen fjernvarme i Horsens', til TV 2 lørdag.

Efterspørger halm eller flis

2559 andelshavere i Bramming står i samme situation som borgerne i Horsens.

Bramming Fjernvarme er - som en lang række andre mindre, decentrale kraftvarmeværker herhjemme - forpligtet til at benytte naturgas til opvarmning og til elproduktion.

Steen Thøgersen, driftschef hos Bramming Fjernvarme, har i Ugeavisen Bramming forsøgt at råbe op om, at man med fordel kunne droppe at bruge naturgas og i stedet satse på et fossilt brændstof uden afgift, såsom halm eller flis. 

Kommunerne kan i dag pålægge forbrugerne at blive tilsluttet samt at forblive tilsluttet det kollektive forsyningsnet. Det betyder en forpligtigelse for en ejendom til at være tilsluttet eksempelvis varmeforsyningsanlægget i området – ligesom at man skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

I aftalen står der, at borgerne kan blive frataget tilslutning til nettet, hvis man kan dokumentere, at mindst 50 procent af ens energiforbrug kommer fra vedvarende energi. Eksempelvis ved at benytte sig af en varmepumpe.

140.000 husstande påvirkes muligvis

Brancheforeningen Dansk Fjernvarme sagde i foråret til TV 2, at 140.000 husstande risikerer prisstigninger på grund af de nye regler på området. 

For nogen betyder det her en stigning i den årlige varmeregning på 2000 kroner. For andre kan der være tale om en stigning på op mod 10.000 kroner, har Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, siden sagt til Finans.

I Bramming sidder borgerne forvirrede og frustrerede tilbage.

Førnævnte Kai Jørgen Fløe Clemmensen mener ikke, at det kan være rigtigt, at nogle borgere skal betale mere for overgangen til grøn energi end andre.

- Det vil helt sikkert hæmme væksten af nytilflyttere fremover, med mindre de ansvarlige på Christiansborg får taget sig sammen og omgående retter op på den helt skæve overgang til grøn energi, skriver han i sit indlæg i Jydske Vestkysten.