Samfund

Beskyttelsen af 1000 kilometer små vandløb ophæves

Når beskyttelsen af 1000 kilometer vandløb ophæves, vil det ramme fiskene, siger naturforening.

Regeringen vil ophæve beskyttelsen af 1000 kilometer små vandløb. Det skriver Altinget.

Det falder Danmarks Naturfredningsforening for brystet. Vandløbene er nemlig ynglesteder for mange fisk.

Uden beskyttelsen vil de små vandløb ifølge foreningen være i fare for at blive brugt til afvanding fra landbrugsarealer og kan i nogle tilfælde blive lagt i rør.

- De små vandløb er fiskenes fødestuer og børnehaver. Det er her, at fiskene gyder, og det er her, at de små fisk vokser op bag sten, planter og under brinker.

- Når det her gennemføres, så vil mange af de 1000 kilometer små vandløb være helt uden beskyttelse. Derfor håber jeg virkelig, at regeringen besinder sig og dropper det her, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Frontalangreb på naturen

Foreningen ser ophævelsen af beskyttelsen af vandløbene som politisk. Ifølge en pressemeddelelse fra foreningen kaldte tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) de små vandløb for "forhadte".

Tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fastsatte kriterierne for, hvordan beskyttelsen af dem kunne ophæves. Nuværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har valgt ikke at ændre politikken.

- Det her er et knæfald for den del af landbruget, der ser små vandløb som besværlige, på bekostning af resten af samfundet og naturen.

- Det er utrolig trist, at man i et land som Danmark igen vælger et frontalangreb på naturbeskyttelsen i denne kaliber, skriver Maria Reumert Gjerding.

Skal finde balancen

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er 19.000 af de i alt 75.000 kilometer vandløb i Danmark beskyttede under EU's vandrammedirektiv.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mener, at fjernelsen er en mellemvej.

- Som så mange andre steder i mit virke, så handler det om at gøre folk nogenlunde lige rasende på mig. Når jeg hører landbrugets udmeldinger, så betragter de 1000 kilometer for alt for lidt.

- Så mon ikke jeg har fundet den rigtige balance, siger Jakob Ellemann-Jensen til Altinget.

Landbrug & Fødevarer fortæller da også til Altinget, at de er skuffede over, at det kun er 1000 kilometer vandløb, der får fjernet beskyttelsen.