Samfund

Her er de 15 vigtigste naturområder i Danmark

Danskerne har nomineret mere end 500 af deres favoritsteder. I dag blev de allervigtigste samlet i den nye danske naturkanon. Se kortet nederst.

En jury har påtaget sig den vanskelige opgave at sammensætte en liste over de 15 mest naturskønne pletter på Danmarkskortet.

I dag afslørede miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) de 15 steder, der er endt i den officielle danske ’naturkanon’.

Afsløringen fandt sted på et af de 15 steder, nemlig i Mols Bjerge på Djursland.

- Det er nogle vidunderlige steder, og jeg kan kun anbefale at opleve dem, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Listen omfatter flere af de kendte naturperler i Danmark som Skagens gren, Råbjerg Mile, Vadehavet og Møns Klint.

Men også mindre kendte steder som Trelde Næs ved Fredericia og den uberørte Suserup Skov på Vestsjælland.

De 15 steder i Danmarks Naturkanon

Svanninge bakker

Svanninge bakker

Det er nord for Faaborg, man finder det, fynboerne kalder for De Fynske Alper, som Svanninge Bakker og – Bjerge udgør en del af. Her er det kuperede, sydfynske landskab blotlagt til skue for den besøgende, flottere end noget andet sted på Fyn. Får, geder og kreaturer holder de solsvedne bakker lysåbne og sikrer udsigten, så langt øjet rækker.

Foto: TV 2

Røsnæs

Røsnæs

Røsnæs er et unikt naturområde præget af blomsterrige enge og overdrev samt høje kystskrænter. Stedet er dannet under istiden under en enorm iskappe, som har skubbet grus og sten med sig fra Norge og Sverige, hvorefter denne naturperle er blevet skubbet op som en tange, der nu ligger omkranset af hav.

Foto: Erik Refner / Scanpix Danmark

Melby Overdrev/ Tisvilde Hegn

Melby Overdrev/ Tisvilde Hegn

Melby Overdrev er Sjællands største hede og er ganske enkelt et helt enestående artsrigt område, hvad angår planter og insekter. 

I forlængelse af Melby Overdrev ligger Tisvilde Hegn, Danmarks ældste og Sjællands største klitplantage. I dag er skoven for længst blevet en rigtig skov, også med bøg, birk og eg, ligesom man finder landets ældste og smukkeste fyrreskove med op til 250 år gamle skovfyr på prægtige mostæpper. 

Foto: TV 2

Vestamager

Vestamager

Vestamager er en mosaik af søer, sletter, skove og enge lige uden for Danmarks største by. Området har været inddæmmet siden 1943 og er blevet indtaget af store bestande af vadefugle, andefugle, rovfugle, padder og slanger. 

 

Vestamager ligger meget tæt på København. En del af oplevelsen er derfor også, at fra landets mest befærdede togstation, Nørreport, er der 14 minutter i Metro til Vestamager, der rummer landets største birkeskov.

Foto: Christian Liliendahl / Scanpix Denmark

Suserup Skov

Suserup Skov

Suserup er noget af det tætteste, vi i Danmark kommer på urskov. Her har vokset skov i tusindvis af år, og de ældste træer i skoven her er cirka 400 år gamle. Skoven får stort set lov at passe sig selv, så her er en frodighed og en artsrigdom, som ikke kan findes i en dyrket skov. 

 

Foto: TV 2

Møns Klint

Møns Klint

Høvblege ved Mandemarke Bakker er en del af Møns Klint og en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Den kalkrige bund giver liv til en flora og fauna, som er helt speciel. I hele området omkring Møns Klint finder man et tocifret antal af Danmarks sjældne orkideer.

Selve klinten med de 70 millioner år gamle kridtaflejringer leder tankerne tilbage til svundne tider.

Foto: TV 2

Ertholmene

Ertholmene

 Der findes intet sted i Danmark som Ertholmene. Uanset hvor man står på øerne, vil man stå i en fantastisk blanding af unik natur og unik kulturhistorie.

Ertholmene er ligeledes berømte for fugle, der trækker til og fra deres ynglepladser forår og efterår. Under trækket raster tusindvis af småfugle på øerne, som undertiden nærmest kan synes helt levende

 

Foto: TV 2

Råbjerg Mile/ Skagen

Råbjerg Mile/ Skagen

Vandreklitten Råbjerg Mile flytter sig rundt i Vendsyssel. Her bevæger den sig med sine 3.5 millioner kubikmeter sand i gennemsnit 15 meter om året.

Og på Grenen kan man stå med det ene ben i Kattegat og det andet i Skagerrak, mens man iagttager, hvordan de to have slår sammen og skaber vilde strømforhold. 

Foto: TV 2

Fosdalen/ Svinkløv

Fosdalen/ Svinkløv

Fosdalen og Svinkløv rummer masser af natur trods den forholdsvis beskedne størrelse. Kysten ved Svinkløv er med udsigt til det voldsomme Vesterhav med larm af blæst og bølger.

 

I Fosdalen hersker en grøn og frodig ro med en næsten regnskovsagtig stemning; der er planter overalt i det fugtige mikroklima, ikke mindst en stor bestand af forskellige bregner. 

Foto: TV 2

Lille Vildmose

Lille Vildmose

Lille Vildmose er et af Danmarks største sammenhængende naturområder. Stedet rummer mere end halvdelen af de tilbageværende højmoser i Danmark.

Foto: TV 2

Vind Hede/ Stråsø Plantage

Vind Hede/ Stråsø Plantage

Det bølgende hedelandskab på Vind Hede og de udstrakte indlandsklitter beplantet med bjergfyr og gran i Stråsø Plantage giver et storladent indtryk af "al Jyllands vælde". Her får man stadig indtryk af de store vidder, som er et alt for sjældent syn i Danmark.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Jernhatten Mols Bjerge

Jernhatten Mols Bjerge

Isen har været Danmarks vigtigste landskabsarkitekt, og få steder mærker man det så tydeligt som i det bakkede, bølgede landskab, der har de efter danske forhold vældige Mols Bjerge som centrum. Jernhatten er yderste forpost i nationalparkområdet, og kystskrænten, der her når knap 50 meter over havet, viser, hvor spændende naturen kan være selv på et begrænset område.

Foto: TV 2

Gudenåen og Skjernåens kilder

Gudenåen og Skjernåens kilder

Her pibler Danmarks to største vandløb frem, og her kan man opleve en mosaik af rene kilder, småsøer, kærområder og krat.

Gudenåen, Danmarks længste å, bobler op og løber mod øst, og bare 100 meter fra dens udspring finder man så udspringet for vores vandrigeste å, Skjern Å, som stikker af i modsat retning. 

Foto: TV 2

Trelde Næs/ Trelde Skov

Trelde Næs/ Trelde Skov

Lige nord for Fredericia ligger det ældgamle skovområde Trelde Skov og Trelde Næs. Her råder naturens kræfter langs de vilde kyster, og i skovene findes en ualmindelig naturrigdom. Forekomsten af sjældne og truede planter, svampe og insekter i skovene er unik i en national sammenhæng, og Treldeskovene hører til de biologisk set mest værdifulde i Danmark. 

Foto: TV 2

Mandø/ Vadehavet

Mandø/ Vadehavet

 Vadehavet er helt særligt i forhold til resten af den danske kyststrækning. To gange i døgnet viskes tavlen ren, når tidevandet dækker enorme arealer for efterfølgende at forsvinde igen. Vadehavet ligger på den østatlantiske trækrute og er et af de vigtigste steder for rastende trækfugle. 

 

Foto: TV 2

Over hele landet

Lige over halvdelen af naturkanonens perler ligger i Jylland, men stederne er ellers tilstræbt spredt ud over hele landet med tre lokaliteter i hver region. Faktisk rækker naturkanonen så langt østpå, som det er muligt, med Ertholmene øst for Bornholm på listen.

Danmarks Naturkanon skal være for alle danskere. Så uanset hvor vi er i landet, skal vi for eksempel på en familietur nemt kunne besøge et sted i naturkanonen. Der er mere forunderlig natur i Danmark, end man tror, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Den vanskelige opgave ved at udvælge har været lagt i hænderne på en jury af kendte danskere, der har markeret sig med holdninger til den danske natur. Blandt dem naturformidleren Sebastian Klein, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, ’bonderøven’ Frank Erichsen og sangeren i Magtens Korridorer Johan Olsen.

- Vi har noget unikt, og det skal vi værdsætte

De har været igennem en lang proces, der startede med, at almindelige danskere kunne nominere netop deres favoritsted. Mere end 500 steder blev bragt i forslag, og derefter var det så juryens opgave at foretage det svære valg.

Og det har været et ’privilegium’, siger juryformanden, forfatter til bogen ’Danmark Dejligst’ Susanne Sayers.

- Det har været en stor og glædelig overraskelse at se de tusindvis af kommentarer fra danskerne om, hvor meget naturen betyder for dem. Vi har noget unikt, og det skal vi værdsætte og passe godt på, siger hun.