Samfund

Mindre forurening kan give københavnere et ekstra leveår

Hvis forureningen i København kommer ned på et niveau som på landet, stiger københavnernes levetid med et år.

Det vil få væsentlig betydning for sundheden hos borgerne i København, hvis luften renses for en stor del af de partikler, der forurener byen.

Hovedstadens indbyggere vil således i gennemsnit leve et år længere i 2040, hvis luftforureningen reduceres til et niveau, der svarer til luften på landet.

Det viser en nyt studie fra Københavns Universitet.

- Københavnerne kan leve længere, fordi færre vil blive syge og dø af sygdomme, som, vi ved, blandt andet skyldes luftforurening, siger førsteforfatter til studiet Henrik Brønnum-Hansen, der er lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Den type forurening, som forskerne har undersøgt, er kvælstofdioxid. Dette stof udledes især sammen med ultrafine partikler fra dieselkøretøjer.

Tre gange så forurenet luft

Luften i hovedstaden er cirka tre gange så forurenet som luften på landet ved den målestation uden for Roskilde, som forskerne har brugt som sammenligningsgrundlag i studiet.

Det har længe været kendt, at partikelforurening øger risikoen for sygdomme som lungecancer, luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Men den konkrete angivelse af en mulig længere levetid hos københavnerne er ny.

En af studiets øvrige forfattere - lektor Steffen Loft - erkender, at det vil være et omfattende projekt at nedbringe forureningen i København, så den svarer til luften uden for byerne.

- Vores scenarie er selvfølgelig ambitiøst, fordi det mere eller mindre vil kræve en udfasning af alle forurenende køretøjer i København.

- Men hvis man vil forhindre et stort antal sygdomstilfælde og forlænge middellevetiden med et helt år, skal der ske noget drastisk - og der er længe til 2040, så det er ikke urealistisk, siger Steffen Loft.

Dieselbiler skal ud, siger professor

Hvis det skal være muligt at nå målet, skal alle diesel- og benzindrevne køretøjer ud af byen. Eller så skal der nogle meget mere effektive udstødningsfiltre på biler, lastbiler og busser, forklarer professoren.

Én ting er muligheden for et længere liv. En anden positiv konsekvens ved mindre forurening i København er flere gode leveår.

- En vigtig pointe i vores nye studie er, at man ikke bare får et år mere at leve i, men også længere tid uden sygdom, siger Henrik Brønnum-Hansen.