Samfund

EU vil sætte ind mod forurenende lastbiler

Lastbiler står for godt en fjerdedel af vejtransportens samlede CO2-udslip. Det vil EU-Parlamentet ændre på.

Lastbiler er en stor klimasynder, og derfor skal industrien rette ind. Det mener et snævert flertal i Europa-Parlamentet, der onsdag har stemt for højere miljøkrav til lastbiler.

CO2-udslippet fra lastbiler i 2025 skal være reduceret med 20 procent, mens målet for 2030 er 35 procent.

Europaparlamentariker Christel Schaldemose (S) er glad for resultatet af afstemningen.

- Parlamentet sender et krav om, at vi skal være rigtig ambitiøse, i forhold til at lastbiler også skal bidrage til at reducere vores CO2-udslip.

- Måske kunne vi godt være mere ambitiøse, men hvis vi får gennemført vores mål, så er vi rigtig langt. Nu er det op til medlemslandene at støtte op om målet, siger Christel Schaldemose.

Europa-Parlamentets mål på 35 procent er fem procent højere end i EU-Kommissionens oprindelige udspil. Nu ryger forslaget videre til medlemslandene, der skal tage stilling til udspillet.

Ikke tilsagn endnu fra medlemslande

Medlemslandene skal nå til enighed med Europa-Parlamentet, før tiltagene kan træde i kraft.

Ifølge Europa-Parlamentet stod lastbiler i 2016 for 27 procent af det samlede CO2-udslip fra vejtransport i EU. Og siden 1990 er CO2-udslippet fra lastbiler steget med 25 procent. Det skyldes primært en stigning i vejgodstransport.

373 medlemmer af parlamentet stemte for, mens 285 stemte imod. Ifølge Christel Schaldemose er det især politikere fra lande, som producerer lastbiler, som er imod forslaget.

- De er bekymrede og synes, at det går for hurtigt frem. De mener, at vi stiller for store krav til sektoren. Men alle skal bidrage.

- Derfor er vi nødt til også at stille krav til lastbiler. Det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at få løst vores klimaudfordringer, siger Schaldemose.

Ifølge Europa-Parlamentet vil CO2-udslip fra vejgodstransport kun stige yderligere, hvis ikke der kommer konkrete politiske tiltag på bordet.