Samfund

Skatteminister om advokatfirmas nye forklaring af dobbeltrolle: - Det er meget uheldigt

Advokatfirma mener sig ikke helt så skyldige i at have haft dobbeltrolle og har derfor sendt supplerende redegørelse til Karsten Lauritzen.

De stod med et ben i hver lejr. Og talte endda med to tunger.

Det var den første version version i sagen om advokatfirmaet Bech-Bruuns dobbeltrolle i svindelsagen om udbytteskat, der kostede den danske statskasse 12,7 milliarder kroner. Nu vil Bech-Bruun gerne nuancere deres rolle i sagen, selv om skatteminister Karsten Lauritzen (V) stadig har sin tvivl.

- Det øger sjældent troværdigheden med en ændret forklaring, siger ministeren til TV 2.

Bech-Bruun havde oprindeligt fået til opgave på vegne af Skatteministeriet at forestå en kulegravning, som kunne kortlægge svindelnummeret. Men samtidig gav man råd til en af de centrale aktører i svindlen ved at rådgive North Channel Bank i at omgå de danske skatteregler.

Det erkendte Bech-Bruun selv tidligere på måneden, hvor man beklagede den manglende dømmekraft internt i advokatfirmaet.

Men det ansvar er advokatfirmaet ikke længere parate til at tage. De har derfor ændret forklaring og siger til TV 2: 

- Vores første svar var ikke så nuanceret og klart som det, vi ved i dag. Vi er blevet taget til indtægt for at have ydet skatterådgivning, der knytter sig til svindel. Vi tager afstand fra enhver form for svindel og har ikke rådgivet om udbytte og aktierefusion, siger Bech-Bruuns managing director Simon Ever Kalsmose-Hjelmborg og uddyber, at man har samarbejdet med en tysk advokatvirksomhed om at rådgive den svindelmistænkte North Channel Bank.

Udbytteskat forklaring

Minister er overrasket over redegørelse

Den udmelding undrer skatteminister Karsten Lauritzen.

- Jeg synes det er mærkeligt. Derfor bliver vi nødt til at have Advokatnævnet til at se på, om habilitetsreglerne er overtrådt, og så kan jeg drage min konklusion i denne sag, siger Karsten Lauritzen til TV 2.

Overfor TV 2 forklarer Bech-Bruun, at det ikke var dem, der rådgav en af sagens hovedaktører om, hvordan man kunne få refunderet udbytteskat for aktietransaktioner, som man slet ikke har haft. Det var derimod et andet - og unavngivent tysk - advokatfirmafirmaet. Bech-Bruuns egen andel af sagskomplekset er derfor foregået indenfor lovens rammer.

Skatteminister Karsten Lauritzen har tidligere fået en redegørelse Bech-Bruun, og det var på baggrund af den, Advokatnævnet blev inddraget. Nu har Bech-Bruun ændret forklaring, og det gavner ikke tilliden, siger ministeren.

- Man har tidligere sagt, at det ikke juridisk var forkert, men at der kunne være en uheldig sammenblanding, og nu er det slet ikke noget problem at rådgive om skatteplanlægning. Det er et specielt synspunkt at indtage, og det er meget uheldigt både at ville rådgive udenlandske klienter om udbytteskat og derefter hjælpe staten med at rydde op.

Bech-Bruun vandt i 2016 et offentligt udbud om at lave en undersøgelse for Skat. Dengang oplyste firmaet, at det havde stor erfaring med området udbytteskat og den højest mulige uafhængighed. Advokatfirmaet modtog et honorar på 3,5 millioner kroner for at undersøge sagen om udbytteskatmilliarder for den danske stat. 

Fuphandler med danske aktier

Undervejs er det kommet frem, at den svindelmistænkte tyske North Channel Bank spiller en hovedrolle i sagen om de 12,7 milliarder kroner, der mangler i statskassen. Ifølge de danske myndigheder, hvilede North Channel Banks svindel med skattemidler på fuphandler med danske aktier gennem et snørklet system af selskaber på De Britiske Jomfruøer, Cayman Øerne og i Belize kombineret med amerikanske pensionsfonde.

Tidligere har Bech-Bruun erkendt, at ansatte i 2014 og 2015 lavede skatterådgivning, der lå "uden for firmaets almindelige virke og retningslinjer". Men den udtalelse korrigerer man altså nu.

Selv om Bech-Bruun mener at kunne levere et mere nuanceret svar på firmaets andel af svindelsagen med udbytteskat, advarer Karsten Lauritzen om at bruge juridiske gråzoner som en form for skalkeskjul.

- Jeg har i alle mine tre år som skatteminister sagt, at man skal være meget påpasselig med ikke at rådgive om gråzoner, for så får man fingrene i maskineriet, siger han.

Bech-Bruun har som følge af sagen fyret to advokater. En tredje er blevet fyret fra advokatfirmaet Accura. Han var frem til 2015 ansat hos Bech-Bruun.

Svindel med udbytteskat i Tyskland og Danmark

 1. 2010

  1. Den første advarsel

   I Danmark advarer Skatteministeriets Interne Revision (SIR) i en rapport om, at der mangler kontrol med udbetalingerne af refusionen af udbytteskat. Ifølge SIR kan den samme refusion blive udbetalt flere gange. Rapporten er en advarsel og taler ikke om svindel på området, noterer Rigsrevisionen sig.

   Imens er svindlen i gang i Tyskland, men organiseret på en anden måde end den senere skal komme til at gøre i Danmark.

   I Tyskland var det centrale punkt, at en aktie blev handlet eller udlånt på den dag, hvor udbyttet blev udbetalt. Det betyder, at flere parter kunne hævde, at de ejede aktien på dagen og derfor kræver refusion af skat på aktieudbyttet. Selv om højst en af parterne faktisk havde betalt skat af udbyttet.

 2. 2011

  1. Tyskland indleder efterforskning

   I Danmark får Skatteministeriet advarsler om systemet med refusion af udbytteskat. En medarbejder i SKAT advarer ad flere omgange Skatteministeriet om, at "refusion af udbytteskat blev foretaget i blinde".

   I Tyskland indleder statsanklagere i Frankfurt og flere andre byer en omfattende efterforskning mod et net af finansfolk, advokater og bankrådgivere, der er involveret i svindel med refusion af udbytteskat. Efterforskningen er blandt andet rettet mod firmaet Solo Capital, der tilhører den britiske finansmand Sanjay Shah. Han er nu sigtet for at være hovedmanden bag svindelen mod Danmark fra 2012-15 og i eksil i Dubai.

   På baggrund af efterforskningen vælger Tyskland at stoppe udbetalingerne af refusion.

   Flere af de involverede finansfolk og banker har forsvaret sig med, at de ikke foretog sig noget ulovligt – men blot udnyttede et hul i skatteloven.

   - Den tyske stat kan ikke straffe andre for sine fejltagelser, som den mistænkte hovedmand i sagen, skatterådgiveren Hanno Berger, har sagt til Reuters.

 3. 2012

  1. "Masterplan" nævner Danmark

   I forbindelse med efterforskningen i Tyskland foretager tysk politi en ransagning hos en advokat, hvor de finder en såkaldt "masterplan" over en række europæiske lande, hvor svindelen måske kan fortsætte, efter den er blevet stoppet i Tyskland.

   Tyskland advarer ikke andre lande om, at de er nævnt i "masterplanen". Heller ikke Danmark, som nævnes som et af de lande, som svindlerne ville undersøge nærmere.

   En talsmand for statsanklageren i Frankfurt Alexander Badle har overfor DR forklaret, at man ikke advarede Danmark om listen, fordi man ikke vurderede, at svindelnummeret ville virke i Danmark.

   Imens er svindelen så småt indledt i Danmark, men ganske rigtigt på en anden måde end i Tyskland.  

   I Danmark blev svindelen foretaget af en ’agent’ på vegne af en klient, som typisk var en amerikansk pensionskasse.

   Agenten sendte en et brev til SKAT om, at hans klient havde betalt dansk aktieudbytteskat på 27 procent, da han fik udbetalt udbytte på sine danske aktier. Da klienten var udlænding og omfattet af særlige skatteregler, skulle den danske skat refunderes.

   En særlig medarbejder hos SKAT godkendte disse ansøgninger. Han er nu sigtet for bedrageri.

   Derefter blev pengene sendt fra Danmark – ikke til den amerikanske pensionskasse, men til bankkonti i Europa.

   I dag mener de danske myndigheder, at hele konstruktionen var et falskneri, og at klienterne ikke ejede de pågældende aktier, ikke havde fået udbetalt aktieudbytte og aldrig havde betalte aktieudbytteskat.

   Der bliver i løbet af året trukket 60 millioner kroner ud af Danmark.

 4. 2013

  1. Svindlen tager fart i Danmark

   En ny revisionsrapport fra Skatteministeriets Interne Revision (SIR) anbefaler, at SKAT sikrer sig bedre mod uretmæssigt udbetaling af udbytteskat.

   Samtidig har svindelen i Danmark taget fart. I løbet af året bliver der uretmæssigt trukket 770 millioner kroner ud af Danmark.

 5. 2014

  1. Flere lande inddrages i sagen

   Den tyske efterforskning har bredt sig til 14 lande, men Danmark er ikke blandt dem. I juli beder Tyskland Storbritannien om hjælp. I den tyske henvendelse nævnes blandt andre Sanjah Shahs selskab Solo Capital, som i dag er mistænkt for at have trukket i alt 8,5 milliarder kroner ud af Danmark.

   Hvis Danmark havde fået besked og havde stoppet udbetalingerne til refusion af udbytteskat på det tidspunkt kunne størstedelen af tabet – måske 10 ud af de 12,7 milliarder kroner – måske være undgået.

   I Danmark er svindelen i fuld gang. I løbet af året bliver der uretmæssigt trukket 3,9 milliarder kroner ud af landet. I SKAT viste de månedlige regnskaber, at nettoindtægten fra udbytteskat i flere måneder i træk var negativ (det vil sige, at der blev refunderet mere, end der blev udbetalt).

   Ifølge Rigsrevisionens kritiske gennemgang af sagen gav de negative regnskabstal ikke anledning til overvejelser hos SKAT.

 6. 2015

  1. Danmark stopper udbetalinger

   I starten af året giver Tyskland besked om det store svindelnummer til OECD’s afdeling for skattesvindel. OECD får først færdigbehandlet og offentliggjort de tyske oplysninger i december – og uden at gøre det klart, at det er et problem, der angår andre lande end Tyskland.

   I løbet af foråret vokser svindelen i Danmark til det højeste niveau. Maj er rekordmåneden, hvor der bliver udbetalt 4,2 milliarder kroner i refusion.

   15. juni får SKAT i Danmark et tip fra en britisk bank om, at der er problemer med en udbetaling af refusion til en klient i Malaysia.

   SKAT iværksætter en undersøgelse, og to måneder senere – den 6. august – bliver udbetalinger af refusion sat i bero.

   I alt bliver der trukket 8,0 milliarder kroner ud af Danmark i løbet af året. Heraf udbetales de 3,2 milliarder kroner i perioden mellem SKAT bliver advaret i juni, til man lukker for udbetalinger i august.

   Siden har de danske myndigheder kæmpet for at få milliarderne tilbage via beslaglæggelser i udlandet.

Kilder: DR, Politiken og det internationale researchnetværk Cumex-files. Rigsrevisionen.