Samfund

DSB i underskud - færre passagerer alene koster 81 millioner kroner

Der er langt mellem positive nyheder i DSB's regnskab for årets første ni måneder. Forsinkelser koster dyrt.

DSB's regnskab for de første ni måneder af 2018 byder på en stribe triste nyheder. Forsinkelser har givet færre passagerer, og salget og overskuddet er faldet.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort. For tredje kvartal alene gav DSB et underskud på 13 millioner kroner. For årets første ni måneder faldt resultatet med 280 millioner kroner til 117 millioner kroner.

- Resultatet for kvartalet er som forventet, og udviklingen i forhold til sidste år kan hovedsageligt henføres til stigende omkostninger til erstatningskørsel i forbindelse med sporarbejder og reduceret kontraktbetaling.

- Endvidere er kvartalet påvirket af lavere passageromsætning og lavere driftsomkostninger, skriver DSB i sit regnskab om tredje kvartal.

Mister 81 alene på færre billetter solgt

Samlet for de ni måneder er statens støtte skåret med 155 millioner kroner, passagerer har købt for 81 millioner kroner færre billetter, og der er betalt 136 millioner kroner i erstatningskørsler til kunderne.

I perioden blev der foretaget 137,2 millioner rejser med DSB i Danmark - et fald på 1,5 procent.

- Såvel S-tog som fjern- og regionaltog har mistet passagerer i forhold til samme periode sidste år.

- For S-tog skyldes nedgangen hovedsageligt store sporarbejder - især på Frederikssundstrækningen.

- For fjern- og regionaltog kan tabet især henføres til regionaltogstrafikken i Jylland og på Fyn samt trafikken over Storebælt. For rejser over Storebælt er konkurrencesituationen skærpet, og især biltrafikken vinder markedsandele, skriver DSB.

S-tog er punktlige - men det er regional- og fjerntog ikke

Mens punktligheden på S-togsnettet ligger på et højt niveau, når det kommer til de ting, som DSB kan gøre noget ved, så står det sløjt til for fjern- og regionaltogene. Her faldt punktligheden til 82,9 procent i tredje kvartal.

- Udviklingen kan blandt andet henføres til problemer med spor og signaler samt aldrende togmateriel. Hertil kommer forsinkelser fra Sverige.

- Vores kunder på Kystbanen har været særligt ramt af utilfredsstillende drift. Kystbanen har været delvist lukket på grund af sporrenoveringer og andre arbejder, skriver DSB.

DSB arbejder på at opgradere sine togsæt frem mod 2024, hvilket bør hjælpe på situationen.