Samfund

Danmarks smukkeste herregård kåret

Godt 10.000 har deltaget i afstemningen, og kun få stemmer adskilte vinderen og nummer to.

Danmarks smukkeste herregård er fundet, og æren tilfalder Voergaard Slot i Nordjylland.

Det oplyser organisationen Historiske Huse, der står bag konkurrencen.

Voergaard vinder blandt 17 kandidater fra hele landet, og der var spænding til det sidste. Kun 30 stemmer adskilte vinderen og nummer to, Lynderupgård i Vesthimmerland.

- Voergaard er en værdig vinder og en fantastisk repræsentant for Nordjylland. Stedet er opført i 1500-tallet og er bevaret på imponerende vis, og man mærker tydeligt, hvordan det er opført med henblik på forsvar i ustabile tider.

- Og så er det fantastisk, at det er et sted, der er åbent for offentligheden og støttet af masser af frivillige nordjyder, udtaler Birthe Iuel, præsident for Historiske Huse.

Præmien er et træ

I Danmark er der i dag cirka 770 herregårde fordelt over hele landet, hvoraf 300 af dem er fredede.

Fire eksperter fik til opgave at udvælge 17 finalister til titlen som ’Danmarks smukkeste herregård’, og efterfølgende har alle fra 22. oktober til 2. november kunnet stemme på deres favorit via Historiske Huses hjemmeside.

Godt 10.000 har deltaget i afstemningen, og Voergaard løb med 17 procent af stemmerne.

Top 3: Danmarks smukkeste herregård

 1. Voergaard Slot

  Voergaard Slot i Brønderslev Kommune er en renæssancebygning omgivet af Danmarks bredeste voldgrav. 

  Herregården er i dag en selvejet institution, der fungerer som et åbent museum for offentligheden. Museet er indrettet og møbleret af dets sidste ejer, greve Oberbech-Clausen, og rummer landets største privatejede kunstsamling.

  Derudover afholdes der middelaldermarked om sommeren i slotsgården og julemarked om vinteren.

 2. Lynderupgård

  Lynderupgård i Vesthimmerland er en af de få herregårde med en stor hovedbygning i bindingsværk.

  Den trefløjede hovedbygning rummer både et stenhus fra omkring 1400-tallet og de resterende bindingsværksfløje opført fra 1500-1700-tallet. I et af gårdrummene står en såkaldt vandkunst fra omkring år 1600 med bronzestøbte indianerhoveder på en stolpe midt i trætruget.

  Lynderupgaard råder i dag over 750 hektar jord og ejes af Kirsten og Ove Glerup.

 3. Ledreborg

  Ledreborg i Lejre Kommune består af et af de mest imponerende barokanlæg i landet.

  Den blev bygget i 1740-45 af lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg og har været Holstein-Ledreborg-familiens domicil i over 250 år. Hovedbygningen blev forlænget og ombygget i 1740’erne af tidens fremmeste arkitekter. I dag ejes Ledreborg af John og Silvia Munroe.

  Der afholdes events, møder og koncerter, og Ledreborg har desuden Skandinaviens største svævebane. Dele af herregården bliver stadig brugt til landbrug, skovbrug og jagt.

Som præmie får Voergaard et træ, som skal plantes ved en senere højtidelighed, hvor der også sættes en plakette op med inskriptionen 'Danmarks Smukkeste Herregård'.

Vil øge bevidsthed om vores kulturarv

Organisationen Historiske Huse repræsenterer ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark.

De oplyser, at formålet med konkurrencen blandt andet har været at sætte fokus på ejernes udfordringer med at vedligeholde de store historiske herregårdsanlæg.

- Vi håber, at befolkningen får øjnene op for de mange smukke herregårde, der ligger strøet ud over hele landet. Selvom der kun er én, der ifølge vores afstemning er den smukkeste, så er der hundredvis af skønheder blandt de øvrige herregårdsmiljøer, både når det gælder bygningsværkerne og deres naturskønne omgivelser, udtaler Birthe Iuel fra Historiske Huse.

Organisationen arbejder også for at øge bevidstheden om værdien af den byggede kulturarv i Danmark, og de har tidligere lavet følgende kåringer:

 • 2011 - Danmarks smukkeste landsby: Sønderho på Fanø
 • 2013 - Danmarks smukkeste købstad: Svaneke på Bornholm
 • 2015 - Danmarks smukkeste almene bolig: Ole Kirks Allé i Nakskov
 • 2016 - Danmarks smukkeste præstegård: Moseby på Falster
 • 2017 - Danmarks smukkeste bondegård: Klægager i Sønderjylland