Samfund

Nye tal får partier til at kritisere stramninger: - Nu kan vi se, hvad virkeligheden er

Fortrolige dokumenter viser, at ud af 120 sager om integrationsvurderinger af børn er mere end halvdelen fra asiatiske lande.

Dén lov som skulle forhindre muslimske børn i at komme til Danmark efter flere år i koranskole og lignende, får nu kritik fra flere partier på Christiansborg.

Fortrolige dokumenter fra Udlændingeministeriet viser, at kun 15 af de i alt 120 børn, der er forsøgt familiesammenført, siden loven trådte i kraft i 2017, er fra Mellemøsten eller Afrika. 

Til gengæld kommer 73 fra asiatiske lande - primært Thailand.

Derudover er der en gruppe børn fra øvrige lande, der ikke kan defineres nærmere. 

Regeringen har tidligere givet udtryk for, at hensigten med loven er at forhindre herboende udlændinge fra blandt andet Somalia i at lade deres børn vokse op i hjemlandet på koranskoler, med den konsekvens at de får en skæv opvækst og først kommer til Danmark som teenagere.

Et makværk af en lovgivning

Herboende forældre skal få børnene til Danmark, så snart de selv kommer til landet, lyder forklaringen, ellers kan de ikke bo her. Det er De Radikale uenige i.

- Jeg synes, det er tydeligt, at med det antal sager, det drejer sig om, så handler det overhovedet ikke et øjeblik om det, Inger Støjberg siger om koranskoler og hvad ved jeg, siger De Radikales leder Morten Østergaard til TV 2.

- Det handler om helt almindelige danskere, som har udenlandske ægtefæller og børn, de gerne vil bo med i Danmark, og som forhindres i det af et makværk af en lovgivning, der skaber utryghed over hele Danmark, og som skal laves om, siger han.

Han appellerer derfor til Inger Støjberg om at "rydde op" i, hvad der ifølge ham er en hastelovgivning.

- Nu kan vi se, hvad virkeligheden er. Det smadrer familieliv rundt omkring. Man kan ikke spole tiden tilbage, uanset om det handler om Mint fra Køge eller andre. Derfor skal vi stille os selv spørgsmålet; Vil vi acceptere, at der er voksne mennesker, der har lov til at bo i Danmark, men skal skilles fra deres børn? Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes, det er hjerteløst, siger Morten Østergaard.

Vi går ikke ind for fri indvandring

Udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, er langt fra enig, når De Radikale betegner lovgivningen som "makværk".

Han påpeger i stedet, at over 5000 børn siden 2017 har søgt om lov til at komme til Danmark. 

- Flertallet af dem har faktisk fået en opholdstilladelse i Danmark. Det er faktisk et meget højt tal, vil jeg tillade mig at mene. Så har I taget en mindre andel af det samlede tal ud, og det er det, vi beskæftiger os med her. Der må jeg bare sige, at i Dansk Folkeparti går vi ikke ind for fri indvandring. Der skal være nogle regler og krav. Så er der selvfølgelig også nogen, der bliver frasorteret, når de ikke kan leve op til de regler og krav, siger Martin Henriksen.

Åbner op for dispensationsmulighed

Han anerkender dog, at lovgivningen i nogle tilfælde rammer skævt. 

- Derfor synes vi, at det er fair nok, at der de gange kommer en dispensationsmulighed, hvor ministeren sammen med Folketinget kan dispensere ud for en moralsk og en politisk vurdering. Det er vores politik, lyder det fra Martin Henriksen. 

- Men at sige på baggrund af de her tal, at lovgivningen ikke fungerer, eller at man skal give folk lov til at få kone og børn til Danmark, fordi man er dansk statsborger, der skal man være opmærksom på, at der også er mange med somalisk, tyrkisk og pakistansk baggrund, som har dansk statsborgerskab. Og så ville man også åbne op for en indvandring fra de her lande.