Millionsvindel i Socialstyrelsen

Bagmandspolitiet blev advaret om svindelmistænkte Britta Nielsen for seks år siden

Politiet undlod at efterforske overførsler på fem millioner kroner til svindelmistænkt i 2012. Ekspert kalder på flere ressourcer til politiet.

Den svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen kunne muligvis være blevet stoppet tidligere. 

For allerede i 2012 modtog Bagmandspolitiet en underretning om, at der var foretaget en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til konti, der tilhører den svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er mistænkt for at stjæle 111 millioner fra Socialstyrelsen.

Det skriver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der populært kaldes Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

- I forbindelse med efterforskningen af den aktuelle svindelsag kan jeg helt nøgternt konstatere, at det daværende SØK (SØIK's tidligere navn, red.) blev advaret om nogle mistænkelige kontooverførsler tilbage i oktober 2012.

- Oplysningerne blev ikke efterforsket hos SØK, men alene oversendt til SKAT som en sag om mulig skatteunddragelse. Efter min vurdering var det en fejl, siger chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen ifølge pressemeddelelsen.

- Den berettigede advarsel blev ganske enkelt fejlbehandlet

Konkret drejer det sig om overførsler på i alt fem millioner kroner, der ifølge SØIK blev overført til Anna Britta Troelsgaard Nielsens privatkonto og en erhvervskonto tilhørende et stutteri, som hun er indehaver af.

Efter at politiet underrettede Skat, blev der ikke iværksat en egentlig efterforskning af de mistænkelige overførsler. Det var en fejl, konstaterer Morten Niels Jakobsen:

Underretninger til SØIK

I 2013 var der 5.166 indberetninger til SØIK for mistanke om hvidvask. I 2017 var det tal steget til 24.911. Der er på nuværende tidspunkt ansat omkring 20 medarbejdere i SØIKs Hvidvasksekretariat.

Ud af de knap 25.000 indberetninger, der blev indberettet skal SØIK i 2017, videregav SØIK 2146 indberetninger til Skattestyrelsen, 1351 til PET og 1664 til politikredsene.

Samlet har der været over 93.000 indberetninger til SØIK siden 2012.

Kilde: SØIK

- Jeg kan frygte, at den hovedmistænkte dermed fik mulighed for at kunne fortsætte den formodede svindel, der måske kunne have været stoppet på et tidligere tidspunkt. Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, men jeg kan helt nøgternt konstatere, at der var tale om en fejl, da advarslen ikke blev efterforsket til bunds.

- Den berettigede advarsel blev ganske enkelt fejlbehandlet, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Siden advarslen forsvandt i omegn af 28 millioner kroner af de i alt cirka 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Kan have svindlet siden 1997

I forbindelse med SØIK's gennemgang af hvidvaskningsunderretningerne er der fundet to andre underretninger om mistænkelige pengeoverførsler i september 2014 og i august 2016. Disse vedrører andre personer end den hovedmistænkte, men indgår nu også i efterforskningen.

Yderligere oplyser SØIK, at der inden for de seneste to uger er dukket nye oplysninger om mistænkelige overførsler op, der kan stamme helt tilbage fra 1997.

Det betyder, at politiet har udvidet perioden for, hvor længe Anna Britta Troelsgaard Nielsen kan have svindlet via sin stilling i Socialstyrelsen. Fra 1997 til 2018 og ikke fra 2002 som hidtil.

- Vores efterforskning tyder på, at den mistænkte har svindlet i en længere årrække end først antaget. Nemlig helt tilbage til 1997. Det betyder også, at vi forventer, det samlede beløb kan blive højere end 111 millioner kroner, siger Morten Niels Jakobsen.

Ekspert: Der er for få ressourcer i politiet

Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør for Revisorjura.dk og ekspert i hvidvaskreglerne, har tidligere udtalt bekymring over manglende ressourcer hos SØIK.

Han er ikke overrasket over onsdagens udmelding fra SØIK.

- Der er for få ressourcer til at løfte den store arbejdsbyrde. Der er langt større risiko for, at der opstår sådan en fejl i dag, og at man ikke opdager svindel som den, vi har set med Britta. Der er næsten ikke kommet flere ansatte, men langt flere sager, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

I 2017 arbejdede 14 personer i SØIKs Hvidvaskningssekretariat, der behandler alle underretninger om mistænkelige overførsler. I august i år var tallet steget til 19,5 årsværk.