Samfund

Kristian Jensen: Udsatte skal have svindelmillioner tilbage

Finansministeren vil kompensere satspuljen for de penge, som en medarbejder har overført til sig selv.

Det skal ikke gå ud over de svageste, at en medarbejder i Socialstyrelsen tilsyneladende har overført 111 millioner kroner, der ellers skulle gå til sociale projekter, til sig selv.

Det fastslår finansminister Kristian Jensen (V), efter Socialdemokratiet, Radikale, SF og Alternativet har krævet, at satspuljen kompenseres for den opsigtsvækkende svindel, der i øjeblikket efterforskes af politiet.

- De penge, som satspuljen har mistet, skal tilbage til satspuljen og de formål om at hjælpe værdigt trængende og svage, udsatte grupper, siger Kristian Jensen.

- Det, der er svindlet fra satspuljen, skal tilbage til satspuljen.

Vil ikke lukke aftale

Satspuljen er en portion penge, som hvert år fordeles til forskellige projekter til gavn for eksempelvis hjemløse, psykisk sårbare unge og voldsofre.

Men over en længere årrække har en medarbejder, der skulle administrere tilskuddene, tilsyneladende overført i alt 111 millioner kroner til sig selv.

De fire røde partier i satspuljekredsen meldte torsdag morgen ud, at de slet ikke vil lukke en aftale om satspuljen i år, hvis ikke Kristian Jensen finder de 111 millioner et andet sted i statskassen og sender dem over i satspuljen.

Vil have klarhed

Men finansministeren vil først have klarhed over, hvor mange penge der egentlig er stjålet fra puljen, inden han fører pengene tilbage.

Ifølge finansministeren er det uklart, om nogle af pengene måske er stjålet fra andre bevillinger, og derfor vil han afvente undersøgelsen af sagen. 

S: Hvorfor vente?

Hos oppositionen er man glad for meldingen fra finansministeren og ser det som en fremstrakt hånd.

Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil er dog uforstående overfor, at Kristian Jensen ikke allerede nu, vil overfører de 111 millioner, man ved er forsvundet.

- Der kan gå utrolig lang tid, før vi har det fulde overblik, for vi aner jo ikke endnu, hvad der er foregået før 2002. Så lad os da fordele dem, vi allerede nu ved er forsvundet. Vi ved, at pengene skulle være gået til noget på socialministeriets område. De fleste inde for satspuljekomplekset, så lad os da sætte os ned og tage diskussion om, hvordan vi bedst fordeler pengene til de socialt udsatte. Det, synes jeg, ville være den rigtig måde at gøre det på, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til TV 2.

- Jeg kan slet ikke se argumentet for, hvorfor man skulle vente.

- Der er en konto i finansministeriet til uforudsete hændelser, og man kan vel godt argumentere for, at det her er en uforudset hændelse. Ellers ved jeg ikke, hvad den konto skal bruges til, tilføjer hun.

Socialt udsatte jubler

En af de organisationer, der kan modtage penge fra statspuljen, er Rådet for Socialt Udsatte. Her glæder formand Jann Sjursen over udsigten til at få tilbageført penge til socialområdet - og det uanset, hvornår de kommer:

- Der er ikke nogen, der som sådan står og mangler de penge. De blev tyvstjålet fra socialt udsatte gennem 16 år i givet fald. Men jeg synes, det er fint, at finansministeren og partierne som sådan siger, at vi ikke skal lade de penge gå de sociale udsatte forbi.

- Der er brug for hver en krone for at forbedre indsatsen for socialt udsatte, så jeg glæder mig selvfølgelig over finansministerens tilsagn, siger han til TV 2.