Samfund

Tyskland var tavs om storsvindleres plan, og det kostede Danmark milliarder

Den tyske tavshed kostede dyrt i Danmark. Se her, hvordan sagerne om udbytteskat udviklede sig i Tyskland og Danmark.

 Tyskland var det første offer for den store svindel med refusion af udbytteskat, der har kostet en række europæiske lande det astronomiske beløb af mindst 410 milliarder kroner.

Og Tyskland er også det land, der har mistet mest – nemlig 237 milliarder kroner. Det skriver DR og Politiken, der deltager i et internationalt researchsamarbejde om at afdække svindelen.

Da Tyskland endelig fik sat en stopper for svindelen i 2011, begik de tyske myndigheder imidlertid en uforklarlig fejl, der måske har kostet en række nabolande milliardbeløb.

- Det er en bommert. En menneskelig fejl, siger Henning Fuglsang Sørensen, der forsker i international kriminalitet ved Syddansk Universitet.

Man undlod at advare nabolandene om, at man havde fundet en ’masterplan’ hos en af de mistænkte om, hvilke lande man nu ville bruge til at fortsætte svindelen.

Blandt de lande var Danmark. Og faktisk blev svindelnummeret flyttet til Danmark, hvor det mellem 2012 og 2015 lykkedes at franarre SKAT 12,7 milliarder kroner.

Se tidslinjen her. Artiklen fortætter under tidslinjen

Svindel med udbytteskat i Tyskland og Danmark

 1. 2010

  1. Den første advarsel

   I Danmark advarer Skatteministeriets Interne Revision (SIR) i en rapport om, at der mangler kontrol med udbetalingerne af refusionen af udbytteskat. Ifølge SIR kan den samme refusion blive udbetalt flere gange. Rapporten er en advarsel og taler ikke om svindel på området, noterer Rigsrevisionen sig.

   Imens er svindlen i gang i Tyskland, men organiseret på en anden måde end den senere skal komme til at gøre i Danmark.

   I Tyskland var det centrale punkt, at en aktie blev handlet eller udlånt på den dag, hvor udbyttet blev udbetalt. Det betyder, at flere parter kunne hævde, at de ejede aktien på dagen og derfor kræver refusion af skat på aktieudbyttet. Selv om højst en af parterne faktisk havde betalt skat af udbyttet.

 2. 2011

  1. Tyskland indleder efterforskning

   I Danmark får Skatteministeriet advarsler om systemet med refusion af udbytteskat. En medarbejder i SKAT advarer ad flere omgange Skatteministeriet om, at "refusion af udbytteskat blev foretaget i blinde".

   I Tyskland indleder statsanklagere i Frankfurt og flere andre byer en omfattende efterforskning mod et net af finansfolk, advokater og bankrådgivere, der er involveret i svindel med refusion af udbytteskat. Efterforskningen er blandt andet rettet mod firmaet Solo Capital, der tilhører den britiske finansmand Sanjay Shah. Han er nu sigtet for at være hovedmanden bag svindelen mod Danmark fra 2012-15 og i eksil i Dubai.

   På baggrund af efterforskningen vælger Tyskland at stoppe udbetalingerne af refusion.

   Flere af de involverede finansfolk og banker har forsvaret sig med, at de ikke foretog sig noget ulovligt – men blot udnyttede et hul i skatteloven.

   - Den tyske stat kan ikke straffe andre for sine fejltagelser, som den mistænkte hovedmand i sagen, skatterådgiveren Hanno Berger, har sagt til Reuters.

 3. 2012

  1. "Masterplan" nævner Danmark

   I forbindelse med efterforskningen i Tyskland foretager tysk politi en ransagning hos en advokat, hvor de finder en såkaldt "masterplan" over en række europæiske lande, hvor svindelen måske kan fortsætte, efter den er blevet stoppet i Tyskland.

   Tyskland advarer ikke andre lande om, at de er nævnt i "masterplanen". Heller ikke Danmark, som nævnes som et af de lande, som svindlerne ville undersøge nærmere.

   En talsmand for statsanklageren i Frankfurt Alexander Badle har overfor DR forklaret, at man ikke advarede Danmark om listen, fordi man ikke vurderede, at svindelnummeret ville virke i Danmark.

   Imens er svindelen så småt indledt i Danmark, men ganske rigtigt på en anden måde end i Tyskland.  

   I Danmark blev svindelen foretaget af en ’agent’ på vegne af en klient, som typisk var en amerikansk pensionskasse.

   Agenten sendte en et brev til SKAT om, at hans klient havde betalt dansk aktieudbytteskat på 27 procent, da han fik udbetalt udbytte på sine danske aktier. Da klienten var udlænding og omfattet af særlige skatteregler, skulle den danske skat refunderes.

   En særlig medarbejder hos SKAT godkendte disse ansøgninger. Han er nu sigtet for bedrageri.

   Derefter blev pengene sendt fra Danmark – ikke til den amerikanske pensionskasse, men til bankkonti i Europa.

   I dag mener de danske myndigheder, at hele konstruktionen var et falskneri, og at klienterne ikke ejede de pågældende aktier, ikke havde fået udbetalt aktieudbytte og aldrig havde betalte aktieudbytteskat.

   Der bliver i løbet af året trukket 60 millioner kroner ud af Danmark.

 4. 2013

  1. Svindlen tager fart i Danmark

   En ny revisionsrapport fra Skatteministeriets Interne Revision (SIR) anbefaler, at SKAT sikrer sig bedre mod uretmæssigt udbetaling af udbytteskat.

   Samtidig har svindelen i Danmark taget fart. I løbet af året bliver der uretmæssigt trukket 770 millioner kroner ud af Danmark.

 5. 2014

  1. Flere lande inddrages i sagen

   Den tyske efterforskning har bredt sig til 14 lande, men Danmark er ikke blandt dem. I juli beder Tyskland Storbritannien om hjælp. I den tyske henvendelse nævnes blandt andre Sanjah Shahs selskab Solo Capital, som i dag er mistænkt for at have trukket i alt 8,5 milliarder kroner ud af Danmark.

   Hvis Danmark havde fået besked og havde stoppet udbetalingerne til refusion af udbytteskat på det tidspunkt kunne størstedelen af tabet – måske 10 ud af de 12,7 milliarder kroner – måske være undgået.

   I Danmark er svindelen i fuld gang. I løbet af året bliver der uretmæssigt trukket 3,9 milliarder kroner ud af landet. I SKAT viste de månedlige regnskaber, at nettoindtægten fra udbytteskat i flere måneder i træk var negativ (det vil sige, at der blev refunderet mere, end der blev udbetalt).

   Ifølge Rigsrevisionens kritiske gennemgang af sagen gav de negative regnskabstal ikke anledning til overvejelser hos SKAT.

 6. 2015

  1. Danmark stopper udbetalinger

   I starten af året giver Tyskland besked om det store svindelnummer til OECD’s afdeling for skattesvindel. OECD får først færdigbehandlet og offentliggjort de tyske oplysninger i december – og uden at gøre det klart, at det er et problem, der angår andre lande end Tyskland.

   I løbet af foråret vokser svindelen i Danmark til det højeste niveau. Maj er rekordmåneden, hvor der bliver udbetalt 4,2 milliarder kroner i refusion.

   15. juni får SKAT i Danmark et tip fra en britisk bank om, at der er problemer med en udbetaling af refusion til en klient i Malaysia.

   SKAT iværksætter en undersøgelse, og to måneder senere – den 6. august – bliver udbetalinger af refusion sat i bero.

   I alt bliver der trukket 8,0 milliarder kroner ud af Danmark i løbet af året. Heraf udbetales de 3,2 milliarder kroner i perioden mellem SKAT bliver advaret i juni, til man lukker for udbetalinger i august.

   Siden har de danske myndigheder kæmpet for at få milliarderne tilbage via beslaglæggelser i udlandet.

Kilder: DR, Politiken og det internationale researchnetværk Cumex-files. Rigsrevisionen.

- Ringede ikke til nogen

 De tyske myndigheder har efterfølgende undskyldt sig med, at man ikke mente, at svindelnummeret kunne bruges i Danmark. Men det frikender ikke tyskerne, siger Henning Fuglsang Sørensen.

- Tyskerne har en pointe. Når deres papirer siger, at det ikke kan lade sig gøre i Danmark, så er det ikke Danmark, man skal ringe til først. Men det efterlader jo stadig tyskerne med et forklaringsproblem, fordi hvorfor ringede de så ikke til de lande, hvor det af papirerne fremgik, at det godt kunne lade sig gøre. De ringede jo ikke til nogen overhovedet, og det var jo en fejl, siger han.