Samfund

Danmarks pensionssystem får international topkarakter

Det danske pensionssystem scorer flere point end de sidste år, men marginaler gør, at Danmark i år mister førstepladsen til Holland.

Det er marginaler, der skiller Danmark fra Holland i den årlige, internationale pensionsanalyse fra Melbourne Mercer Global Pension Index.

Holland scorer 80,3 point, mens Danmark får 80,2 point. De høje scorer betyder, at begge lande får topkarakteren A, skriver Forsikring & Pension.

I 2017 scorede Danmark 78,9, mens Holland fik 78,8 point, hvilket resulterede i karakteren B+ til begge lande.

- Det er rigtig positivt, at Danmarks pensionssystem bliver vurderet højere end de seneste år, og vi forventer, at vi kommer til at score endnu flere point på sigt. De seneste danske pensionsreformers effekt skal have lov til at udfolde sig, og vi ser frem til, at reformen i højere grad bliver afspejlet i Mercers årlige vurdering af Danmark, siger underdirektør Karina Ransby fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Pensionsreform har hjulpet

I Danmark har det såkaldte samspilsproblem tidligere været en udfordring for pensionssystemet.

Det betød, at mange personer med lav- og mellemindkomster tabte penge på at spare op til pension de sidste år før pensionering, fordi de blev modregnet i især folkepensionens tillæg.

Pensionsreformerne fra december 2017 og juni 2018 ændrede på dette.

- Vi forventer blandt andet, at den nye ordning for aldersopsparing, hvor man de sidste fem år af sit arbejdsliv kan spare ekstra op på en aldersopsparing, får betydning i Mercers fremtidige vurdering. Når ordningen for alvor har udfoldet sig, kan Mercer se, hvordan ordningen nedsætter modregningen på de offentlige ydelser og forbedrer det danske pensionssystem, siger Karina Ransby.

Husholdningsgæld som nyt parameter

Danmark går blandt andet frem, fordi flere indbetaler 15 pct. af deres løn i forhold til tidligere. Det er med til at sikre, at pensionisters indkomst ikke falder så meget i forhold til, da de var erhvervsaktive.

Det fremhæves også, at flere danskere er omfattet af pensionsordninger med markedsrenteprodukter frem for garanterede produkter. Det vurderes som positivt, da markedsrenteprodukter i gennemsnit giver et højere afkast. Og selvom risikoen er lagt over på pensionsopspareren ved markedsrenteprodukter, opvejes det af, at der er udsigt til en højere pension.

Mercers vurdering sker på baggrund af mere end 40 indikatorer, og som et nyt parameter indgår husholdningers gæld. Her ligger Danmark relativt dårligt placeret grundet høje boliglån.

- I Danmark har mange boliglån også i pensionsalderen, og for dem er det ikke problematisk at afdrage og forrente et sådant lån med en fornuftig pensionsopsparing. Derfor er det ikke nødvendigvis problematisk, at danske husholdninger har høj gæld i huset. Derfor giver det i vores øjne ikke mening at inddrage denne parameter, når vores pensionssystem skal vurderes, siger Karina Ransby.

Kilde: Mercer og Australian Centre for Financial Studies