Flygtningebørn i Danmark klarer sig markant bedre end for 20 år siden

Når det kommer til job og uddannelse, klarer flygtningebørn sig faktisk stort set lige så godt som danskfødte børn, viser ny omfattende undersøgelse.

Andelen af flygtningebørn i Danmark, der ender med at stå uden job og uddannelse, er faldet markant de seneste 20 år. Det viser en ny omfattende undersøgelse fra forskere på Københavns Universitet. Det skriver Information

I 1997 var cirka hver fjerde flygtning, der var ankommet til Danmark som barn, uden job og uden uddannelse, når de blev mellem 20 og 22 år gamle.

Men siden er det gået stærkt, og allerede i 2014 stod under hver tiende flygtningebarn i Danmark uden arbejde og uden uddannelse, da de var i begyndelsen af 20’erne. Det er næsten på niveau med danskfødte børn.

- Det er et meget markant fald, siger Christopher Jamil de Montgomery til Information. Han er ph.d.-studerende på Institut for Folkesundhedsvidenskab og hovedforfatter på den nye undersøgelse.

- Man får let det indtryk, at det går dårligere og dårligere med flygtningebørn i Danmark, men det modsatte er faktisk tilfældet.

Den nye undersøgelse er omfattende: Den ser på samtlige flygtningebørn mellem seks og 15 år, der fik opholdstilladelse i Danmark i perioden 1986 til 2005, og sammenligner dem med jævnaldrende indvandrere, efterkommere og danskfødte i samme periode – i alt er over én million personer blevet fulgt via tal fra Danmarks Statistik. Studiet har været gennem peer review og er netop udgivet i tidsskriftet Journal of Ethnic and Migration Studies.

Pigerne klarer sig bedst

Det er især flygtningepigerne, der klarer sig bedre. I 1997 var hele 33 procent af unge flygtningekvinder, der var vokset op i Danmark, uden job og uddannelse. I 2014 var tallet faldet til knap fem procent.

- Vi kan se, at færre flygtningekvinder får børn og bliver gift, før de fylder 23 år. Og selv dem, der gør, klarer sig bedre end tidligere, siger Christopher Jamil de Montgomery.

Det er uklart, præcis hvad den positive udvikling skyldes – især fordi gruppen af flygtninge, der ankommer til Danmark, har ændret karakter de seneste 20 år. I den nye undersøgelse har forskerne taget højde for flygtningefamiliernes oprindelsesland, flygtningebørnenes alder ved ankomsten og forældrenes behov for psykiatrisk behandling.

- Og selv når vi justerer for de forhold, er der en tendens til, at flygtningebørnene klarer sig bedre, siger Christopher Jamil de Montgomery.