Samfund

Danskerne skifter job som aldrig før - de unge vil have et langt CV

Idealet er ikke længere at arbejde samme sted i 25 år. Idealet er at få et langt og interessant CV, forklarer eksperter.

Stadig flere danskere skifter job.

En opgørelse fra de første seks måneder af 2018 viser, at der blev skiftet job i alt 427.993 gange, og det er det højeste tal siden krisen for ti år siden.

- Vi er i en højkonjunktur, og så føler folk sig mere trygge og mere tilbøjelige til at skifte job. Både fordi vi tør mere, og fordi der nu viser sig nye muligheder, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA Pension, der har samlet talmaterialet.

Men eksperter på området er enige om, at der også er en anden, mere dybtliggende tendens i tallene. Nemlig at det er blevet en selvfølge for mange unge, at man skal skifte job med jævne mellemrum.

- Der er mange unge, der ikke har tænkt sig at være på samme arbejdsplads i mange år. De vil hellere have et langt CV. De er måske på en arbejdsplads i halvandet år. Så har de lært det meste af det, de kan lære det sted – og så er det videre, fortæller fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der er direktør hos FremForsk, Center for Fremtidsforskning.

Kortvarige ansættelser

Eksperterne er sikre på, at den tendens kun vil blive stærkere i fremtiden.

I dag er det sådan, at hele den danske arbejdsstyrke i gennemsnit skifter job hvert tredje år. Det dækker over, at en større del af arbejdsstyrken bliver ansat i kortvarige projektstillinger, at flere har fået ambitioner om at blive selvstændige eller iværksættere – og altså at folk er blevet mere tilbøjelige til at søge et nyt job efter nogle år.

Det er "mig og mit CV", det gælder

Carsten Holdum, forbrugerøkonom hos PFA

- Der er opbrud i tankegangen om, at loyalitet over for sin arbejdsplads er noget beundringsværdigt. I dag har folk et mere individualiseret projekt, hvor det er "mig og mit CV", det gælder, siger Carsten Holdum.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen forklarer, at undersøgelser har vist, at man lærer 80 procent af det, man nogensinde vil lære på en arbejdsplads, i løbet af det første år. Så efter tre-fem år synes mange, at det er på tide at komme videre.

- Hvis du har været 20 år på den samme arbejdsplads, så er det ikke noget, der nødvendigvis giver anerkendelse fra omgivelserne. Det opfattes i lige så høj grad som et udtryk for, at du er groet fast, siger han.

Negativt for nogle

Et fremtidigt arbejdsmarked med kortvarige ansættelser og hyppige jobskift er attraktivt for mange unge, men eksperterne er ikke i tvivl om, at det også vil blive negativt for nogle.

- Det negative er, at vi risikerer at få et timelønsproletariat, der hurtigt kan fyres og aldrig opnår en fast ansættelse. Det har vi allerede set i andre lande, siger Carsten Holdum fra PFA.