Samfund

Statsrevisorer kritiserer forvaltningen af fiskeripolitik

Det er ikke første gang, fiskeriområdet bliver kritiseret.

Statsrevisorerne kritiserer kraftigt, hvordan tilskud til EU's fiskeripolitik er forvaltet. Det siger statsrevisorerne som opfølgning på Rigsrevisionens kritiske beretning.

Her påtales det, at forvaltningen af tilskud på fiskeriområdet under EHFF-programmet har været meget kritisabel. Det har indebåret, at der er udbetalt tilskud i strid med lovgrundlaget, og at der er sket forskelsbehandling af ansøgere.

Statsrevisorerne påpeger, at der er risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen.

De finder endvidere, at der har været så mange "fejl og uregelmæssigheder", når tilskud er forvaltet, at det er udtryk for "en bekymrende og usædvanlig administrationskultur".

Ikke første gang

Statsrevisorerne henviser til, at det ikke er første gang, der er problemer, siden Rigsrevisionen i 2017 kritiserede forvaltningen. Sidste efterår fremsatte Rigsrevisionen kritik af forvaltningen af fiskekvoter.

Det fik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at flytte fiskeriet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet.

- Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen – ligesom beretningen om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri – ikke alene dokumenterer en meget kritisabel forvaltning af fiskeriområdet, men også dokumenterer forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.