Millionsvindel i Socialstyrelsen

Medie: Kvinde mistænkt for storsvindel brugte konto i Danske Bank

En 64-årig kvinde er mistænkt for at tage penge fra tilskudsordningen, som var tiltænkt udsatte grupper.

64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er mistænkt for at svindle for 111 millioner kroner, havde konto i Danske Bank. Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen er kommet i besiddelse af fortrolige dokumenter fra Børne- og Socialministeriet, der viser, at den hun benyttede sig af Danske Bank, da hun overførte pengene. I dokumenterne står der blandt andet:

- I forbindelse med en intern kontrol blev styrelsen således opmærksom på, at der var udbetalt større beløb til en konto, som efter Danske Banks oplysninger tilhører en privatperson. Socialstyrelsen rekvirerede på den baggrund bankbilag og logfiler med henblik på at identificere både transaktionerne og den medarbejder, der har gennemført dem, hedder det i dokumenterne.

- Mandag den 24. september 2018 modtog styrelsen en logfil, som viste, hvem der havde foretaget transaktionerne, hvilket yderligere underbyggede, at den pågældende medarbejder uberettiget havde tilegnet sig et millionbeløb. Efterfølgende har det vist sig, at den konto, som pengene var udbetalt til, tilhører den pågældende medarbejder, og at medarbejderen også har overført penge til andre egne konti.

Oplysningerne er særligt interessante, da Danske Bank for tiden er i strid modvind i forbindelse med sagen om omfattende hvidvask igennem bankens filial i Estland.

Danske Bank: Foretog 9887 indberetninger sidste år

TV 2 har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Danske Bank om dokumenterne. 

Ekstra Bladet har talt med Danske Banks pressechef, Kenni Leth. Han siger, at han ikke må eller kan kommentere på den konkrete sag.

- Vi indberetter transaktioner, som er mistænkelige, til myndighederne. Alene sidste år foretog vi 9887 indberetninger til myndighedernes videre efterforskning. Men vi må imidlertid ikke oplyse, hvilke transaktioner vi indberetter eller historisk har indberettet til myndighederne.

Og det høje tal kan være et problem. Det siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der har en stor viden om hvidvask og er direktør i den uafhængige rådgivningsvirksomhed revisorjura.dk: 

- Det er lige netop problemet. Jeg har påpeget mange gange, at det ser ud til, at der mangler ressourcer hos Bagmandspolitiet. Man kan jo ikke sætte nogle ganske få folk til at gennemgå så mange indeberetninger, for det er jo ikke kun Danske Bank, der kommer med indberetninger. Jeg mener, at der mangler ressourcer – ellers kan man ikke komme igennem dem.

64-årig kvinde - Anna Britta Troelsgaard Nielsen - mistænkt - 111 millioner

Københavns Byret har konkluderet, at der ikke kan nedlægges navneforbud i sagen. Dommeren lagde vægt på lovovertrædelsens grovhed sammenholdt med den 64-åriges betroede stilling.

TV 2 følger de presseetiske regler, der fastslår, at ”En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet”.

TV 2 vælger derfor at bringe navnet af flere årsager:

  • Sagen har stor samfundsmæssig interesse
  • Forbrydelsens grovhed og omfang med offentlige midler
  • Anna Britta Troelsgaard Nielsen har haft en betroet stilling i Socialstyrelsen

Jakob Dedenroth Bernhoft understreger, at danske banker i dag har IT-systemer, der overvåger transaktioner og som slår ud, hvis der er mistænkelige forhold. Og ligeledes er bankrådgiveren sidste instans til at spørge ind, hvis der pludselig kommer store pengesummer ind på kontoen.

TV 2 har talt med Børne- og Socialministeriet, der hverken vil be- eller afkræfte Ekstra Bladets oplysninger. De henviser til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

TV 2 har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra SØIK - men uden held.

Hvidvaskchef: Banker skal indberette mistænkelige transaktioner

Finanstilsynets hvidvaskchef, Stig Nielsen, siger i en generel kommentar til TV 2:

- Med forbehold for, at jeg ikke kender de nærmere omstændigheder, så vil en bank naturligvis skulle reagere, hvis en almindelig lønmodtager modtager beløb i den størrelsesorden på sin konto.

- Banker skal indberette mistænkelige transaktioner til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat, hvis de ikke selv kan afkræfte mistanken. En mistænkelig transaktion kan for eksempel netop være indskud af beløb, som ikke er sædvanlige for den pågældende kunde.

Til dette stemmer Jakob Dedenroth Bernhoft i. Alarmklokkerne skal ringe hos Danske Bank, når en almindelig lønmodtager modtager, "hvad der svarer til 400.000 hver tredje uge eller syv millioner om året udover den normale løn". Det har skullet kræve en ualmindelig god forklaring, siger han:

- Det ser ud til, at der er gået noget helt galt. Hvis det drejer sig om en helt almindelig lønmodtager med en helt almindelig løn, som pludselig får 111 millioner kroner fra sin arbejdsgiver og over på sin konto, og banken ikke reagerer, så har banken da et ansvar. Det vil jeg ikke være i tvivl om, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Ansat i 40 år

Ifølge TV 2s oplysninger har Anna Britta Troelsgaard Nielsen været ansat i Socialstyrelsen i omkring 40 år. Hun havde en betroet stilling i Tilskudsadministrationen.

Hun var bosat og havde en adresse på en villavej i Hvidovre.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen var ikke på arbejdspladsen, da sagen blev opdaget. Hun er siden blevet bortvist in absentia.

Siden er hun erklæret personlig konkurs og er efterlyst internationalt. Hvad de mange millioner er blevet brugt til, vides endnu ikke.