Samfund

Landmand kæmper mod kommune, der har anlagt ulovlig vej på hans marker

En lodsejer i Vejen har i seks år haft en indædt kamp mod myndighederne over en vej, der er blevet anlagt tværs gennem hans marker.

Et stykke landevej ved Vejen har de sidste seks år voldt lodsejer Martin Lund Madsen store problemer. Den ligger nemlig midt i hans marker.

- Der er en del marker, der er blevet defigureret, og ejendommen er ødelagt værdimæssigt, siger Martin Lund Madsen til TV 2.

Gennem elektrificeringsloven, der omfatter jernbaner, eksproprierede Banedanmark i 2012 120 kvadratmeter af Martin Lund Madsens jord til en ny jernbanebro. Men Vejen Kommune ønskede at flytte broen 900 meter og lægge en ny vej på 1,4 kilometer tværs gennem lodsejerens marker.

Det mente Martin Lund Madsen var ulovligt, og det har højesteret nu givet ham medhold i. Det er nemlig ulovligt at ekspropriere jord til en vej i elektrificeringsloven.

Vejen er anlagt, selvom den er ulovlig

Problemet er, at den nu ulovlige vej allerede er anlagt på Martin Lund Madsens grund.

- Jeg blev selvfølgelig glad for, at retssamfundet virker. Højesteret har talt, den er klokkeklar ulovligt anlagt. Så jeg har kontaktet borgmesteren for at finde et forlig i det her, siger lodsejeren.

Martin Lund Madsen har tilbudt kommunen at købe markerne for 21 millioner kroner, men det afviser kommunen. De mener nemlig, at landmanden har fået en passende erstatning på godt to millioner kroner af Banedanmark.

Lodsejeren har jo også tilbudt, at I bare kan købe jorden, hvorfor gør I ikke bare det?

- Fordi det er 190 hektar, og vi skal kun bruge to, siger Vejens borgmester Egon Fræhr (V) til TV 2.

Kommunen afviser også, at lovspørgsmålet er deres ansvar:

- Vejen Kommune kommer jo først ind i det nu, hvor det skal lovliggøres. Det er jo et statsprojekt, og derfor ligger den hos ministeriet, mener borgmesteren.

Landmand vil selv fjerne vej

Frederik Waage, der er lektor ved juridisk institut på SDU, er ikke enig i den udlægning:

- Det er i sidste ende kommunens ansvar. Men kommunen har til gengæld fået medhold fra mange forskellige aktører. Landsretten mente, at kommunen havde ret, nogen af højesteretsdommerne mente, at kommunen havde ret. Så det er ikke så mærkeligt, at der er en tvivl i den her sag, siger han.

Nu er grænsen nået for Martin Lund Madsen. I dag har han sat bannere op langs vejen, for nu tager han sagen i egen hånd. Hvis ikke kommunen fjerner vejen, så gør han det selv.

Er du ikke bare nødt til at acceptere det?

- Jeg bliver nødt til at vende tilbage til, at højesteret har talt. Vi gjorde opmærksom på det, men man lyttede ikke. Man havde ikke gjort hjemmearbejdet godt nok. Derfor ser jeg ingen anden udvej end at fjerne vejen, siger Martin Lund Madsen til TV 2.