Så miljøvenlige er klimabiler i forhold til benzin og diesel

Klimarådet har undersøgt, hvor meget CO2 forskellige biler udleder over hele deres levetid fra produktion, over kørsel til skrotning.

Regeringen vil i løbet af efteråret præsentere et nyt klimaudspil med et forslag om at udfase benzin- og dieselbiler fra 2030.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ellers ikke tidligere ønsket at sætte årstal på udfasningen af biler, der ikke er klimavenlige.

Der er kun tale om at stoppe indregistreringen af nye biler, der udelukkende kører på diesel eller benzin, mens salget af hybridbiler kan fortsætte som i dag indtil 2035. Derefter skal den danske bilpark være 100 procent eldreven og udlede nul CO2.

Hvis det skal være realistisk at stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030, er det nødvendigt at give forbrugerne en økonomisk gulerod, når de køber en grøn bil. Det mener Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i FDM, bilejernes interesseorganisation. 

- Det er positivt, at der er blevet sat en kurs, men det kan ikke stå alene. 

- Hvis vi skal fremme den grønne omstilling, er det nødvendigt at give lidt køb på de afgifter på biler, som staten får hvert år, siger han.

Som led i et kommende klimaudspil vil regeringen have udfaset rene benzin- og dieselbiler.

Beskeden CO2-udledning fra elbil

Klimarådet har undersøgt, hvor meget CO2 forskellige biler udleder over hele deres levetid fra produktion, over kørsel til skrotning.

En elbil har intet udstødningsrør og udleder derfor ikke CO2, når den kører. Men den strøm, som elbilen bruger, kan være produceret på for eksempel et kulkraftværk, hvorfra der kommer CO2. Elproduktionen i Danmark er dog i stigende grad baseret på vedvarende energi. I 2016 var tallet 54 procent. I 2030 skal tallet ifølge den nye energiaftale være 100 procent.

Den gennemsnitlige CO2-udledning fra en dansk elbils elforbrug er derfor beskedent. En effektiv dieselbil udleder til sammenligning mere end tre gange så meget CO2 fra udstødningsrøret, hver gang den kører en kilometer. Dertil skal desuden lægges den CO2-udledning, der sker på boreplatforme og raffinaderier, når benzinen og dieselen produceres.

Batteriet på elbiler er en udfordring

Elbiler er mere energikrævende at producere end tilsvarende benzin- og dieselbiler. Det skyldes batteriet. Der forbruges meget energi og udledes dermed CO2, når batteriet skal laves på fabrikken, og når sjældne jordarter til batteriet som for eksempel kobolt skal hentes op af jorden. Udledningen fra batteriproduktionen betyder, at en elbil i dag kræver cirka dobbelt så meget CO2 at producere som en benzin- eller dieselbil.

Samlet set udleder en elbil dog væsentligt mindre CO2 over sin levetid end de konventionelle biler. Klimarådets analyse viser, at en elbil i mellemklassen, der i alt kører 200.000 kilometer over levetiden, kun udleder cirka halvt så meget CO2 som den mest effektive dieselbil i samme klasse.

Og forskellen er endnu større, hvis man sammenligner med de benzin- og dieselbiler, der sælges mest i Danmark, og som ofte har en dårligere brændstoføkonomi end de allermest effektive.

Plug-in-hybridbiler udleder forholdsvis meget CO2

Plug-in-hybridbiler kører både på el og benzin eller diesel. De har som oftest et mindre batteri end elbilerne, og derfor er produktionen af bilen mindre CO2-intensiv. Til gengæld udleder de CO2 fra udstødningsrøret, når kørslen sker på benzin eller diesel.

Studier viser, at de plug-in-hybridbiler, der kører rundt på vejene i dag, i gennemsnit kun kører på el 40 procent af tiden, og derfor udleder plug-in-hybridbiler forholdsvis meget CO2 under kørslen. Af den grund viser Klimarådets analyse, at plug-in-hybridbilers klimavenlighed kun svarer til en effektiv dieselbils.