Samfund

Vi spilder 20 millioner timer i trafikken

Trafikforsinkelser koster det danske samfund dyrt, og det bliver kun værre i fremtiden. Regeringens svar er at bygge flere motorveje.

Alle danskere kender til problemet: Vi spilder en masse tid på forsinkelser i trafikken.

Enten med at holde i kø i bilen, ved forsinkelser i den kollektive trafik eller på grund af trængsel, der får trafikken til at glide langsomt.

Lægger man alle de spildte timer sammen, så viser det sig, at vi danskere samlet spilder 20,7 millioner timer på forsinkelser ved transport. Det svarer til 10.000 årsværk – altså 10.000 heltidsansattes arbejde på et helt år.

Brancheorganisationen Dansk Byggeri har fremskrevet disse tal og har fundet frem til, at antallet af spildte timer allerede i 2025 vil være oppe på 33,9 millioner timer.

Det er en gigantisk udfordring, som ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) har høj prioritet for regeringen.

- Det står så højt, som det overhovedet kan på en prioriteringsliste, at vi skal løse de trafikale udfordringer, der er i Danmark – med de penge, det koster. Der er en række projekter, der er fornuftige, og de skal gennemføres, siger Ole Birk Olesen.

Pengene skal bruges på veje

Han lægger op til, at der fra 2021 skal bruges flere penge på vejanlæg fremfor til den kollektive trafik:

- Det aktualiserer kun, hvor vigtigt det er, at vi begynder at bruge nogle penge på mere vej. Nye veje, bredere veje. Især på motorvejsnettet har vi oplevet en stor stigning i trafikken de senere år, og det vil vi også komme til i de kommende år. Og motorveje er gode veje, fordi de får folk hurtigt frem, og der sker få ulykker. Derfor skal vi bare udvide vores motorvejskapacitet. Det er der penge til fra 2021 og frem, og jeg og min regering synes, at vi skal bruge af de penge til primært at udvide vejene i Danmark, siger Ole Birk Olesen.

Mange gode projekter

Ifølge Dansk Infrastruktur, der er en brancheorganisation under Dansk Byggeri, er det imidlertid slet ikke tilstrækkeligt, hvis regeringen har tænkt sig at afsætte knap 20 milliarder kroner frem til 2025.

De henviser til en analyse fra tænketanken Kraka, der oplister alle de foreslåede infrastrukturprojekter i Danmark, som er beregnet til at være gode samfundsinvesteringer.

På den liste er der anlægsprojekter for 110 milliarder kroner – heraf er der projekter for 40 milliarder kroner alene i hovedstadsområdet.

Blandt de projekter, som Kraka-analysen fremhæver som særlige gode samfundsinvesteringer, er en ny bro over Randers Fjord, anlæggelse af supercykelstier, højere hastighed på S-togsnettet, opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Odense, udbygning af motorvejen mellem Fredericia og Kolding samt en udbygning af ringvejene vest om København.

Flere veje giver flere biler

Det er projekter, der både handler om biltrafik, togtrafik og cyklister, og trafikforskere er ikke nødvendigvis enige med transportministeren i, at der især skal investeres i vejprojekter for bilisterne i fremtiden:

- Der er ingen tvivl om, at vi har et problem, fordi vi ikke er blevet bedre til at tænke i nye og bedre måder at transportere os på. Det hele kommer til at handle om veje. Vi ved, at flere veje giver flere biler. Så det bliver en ond spiral, når vi bare bygger nogle flere veje. Så kommer der bare mere trafik, siger Malene Freudendal-Pedersen, der er trafikforsker på Roskilde Universitet.

For Dansk Infrastruktur betyder det ikke så meget, om regeringen vælger at investere i motorveje eller jernbaner. Her er man mere optaget af, at det er uambitiøst at vente til 2021 med at komme i gang:

- Ønsker bygger ingen veje – eller jernbaner. Vi er nødt til få noget handling og nogle beslutninger. Allerede nu ser vi et fald i beskæftigelsen indenfor anlæg – ikke byggeri, men anlæg – og det skyldes primært, at der ikke længere er store vejprojekter i gang. Det vigtige er, at der kommer nogle beslutninger nu, og at der kommer noget planlægning, så man kan se frem, siger Jesper Arkil, der er formand for Dansk Infrastruktur.