Samfund

Læge hjalp faren til selvmord - datter er lettet over kort straf

To pensionerede lægers hjælp til selvmord udløser betingede fængselsdomme.

To læger fra Fyn blev onsdag ved Retten i Svendborg dømt for at hjælpe andre med at begå selvmord.

Den pensionerede speciallæge Frits Schjøtt fik 14 dages betinget fængsel, mens Svend Lings, der i årevis har været talsmand for aktiv dødshjælp, fik fire ugers betinget fængsel.

Sidste år sendte TV 2 dokumentaren 'Jørgen vil dø' om Jørgen Vesterbys kamp for at få lov til at dø efter en hjerneblødning. Her fik datteren, Pernille Vesterby, hjælp af Svend Lings til at opfylde farens sidste ønske.

Lettet over kort straf

Derfor frygtede Pernille Vesterby onsdag, at Svend Lings ville få en lang fængselsstraf.

- Jeg er letter over, at han fik 40 dage. Jeg ville have det rigtig, rigtig skidt med, at en mand, som har hjulpet mig og min familie med, at min far kunne få fred, skulle dømmes for det.

- Han sætter selv sin tilværelse over styr for at hjælpe et andet menneske. Det, synes jeg, er stort. Jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden ham, siger Pernille Vesterby.

76-årige Svend Lings blev i alt dømt for to af tre forhold. I forholdet, der omhandlede Pernille Vesterbys far, fandt retten det ikke bevist, at det var Svend Lings, der havde formidlet pillerne til hendes far.

Anklager utilfreds med straf

Advokaturchef Flemming Petersen fra Fyns Politi siger til TV 2, at han ikke er tilfreds med strafudmålingen og højst sandsynligt vil anke, så statsadvokaten også kan komme med en vurdering.

- Vi havde ikke nogen klar forventning om, hvad straffen ville blive udmålt til, fordi der ikke er en tilsvarende sag tidligere. Men det er vores klare opfattelse, at den skulle udmåles længere. Og det er også baggrunden for, at anklageren har lagt vægt på, at der var tre forhold og de skærpende omstændigheder, at det samlet set skulle give et års ubetinget fængsel.

- Nu skal vi lige have tid til at nærlæse domspræmisserne. Men det er min klare opfattelse, at vi vil indstille den til anke. Også set i lyset af at der ikke er en tilsvarende sag på området. Så skal statsadvokaten også have mulighed for at kigge på, om det er en sag, man vil anke, siger Flemming Petersen til TV 2.

Enige dommere

I lande som Holland, Belgien og Schweiz er aktiv dødshjælp lovligt. Men i Danmark kan det straffes med op til tre års fængsel, hvis man hjælper andre med at begå selvmord.

Svend Lings forsvarer havde krævet, at han blev frifundet. Anklageren havde krævet op til et års fængsel til Lings og fire måneder til Schjøtt. 

Dommerne i retten var enige i afgørelsen.