Samfund

Råd vil have stoppet salget af benzin- og dieselbiler fra 2030

En række anbefalinger og økonomiske tilskud skal i fremtiden gøre elbiler til danskernes foretrukne transportmiddel.

Fra 2030 skal der ikke længere sælges personbiler, som helt eller delvist kører på benzin eller diesel. Sådan lyder et af hovedpunkterne i en ny rapport fra Klimarådet.

Rådet anbefaler overordnet, at regeringen laver en langsigtet strategi for personbiler med fokus på at reducere udledningen af CO2.

Ifølge Klimarådet skal Danmark fastsætte et mål for antallet af biler med nul udslip af CO2 i 2030. Et ambitiøst, men realistisk mål kunne ifølge rapporten være mindst 500.000 såkaldte nuludslipsbiler, hvoraf elbiler sandsynligvis vil udgøre langt hovedparten.

Forslaget kommer i kølvandet på weekendens udmelding fra Lars Løkke Rasmussen (V). Her løftede statsministeren sløret for, at regeringen er på vej med et klimaudspil, der formentlig vil indeholde en deadline for udfasning af benzin- og dieselbiler.

Statsministeren har dog ikke ønsket at sætte et præcist årstal på.

Vi er langt bagefter landene omkring os med hensyn til omstilling til elbiler

Peter Birch Sørensen, formand Klimarådet

Skal opfylde klimamål

Selvom Danmark er et lille land, vil det øgede antal af elbiler på vejene sende et vigtigt signal i Europa.

Det siger formanden for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, til TV 2.

- Elbiler er mere klimavenlige end fossildrevne biler, så jo hurtigere vi i skifter benzin- og dieselbiler ud med elbiler, jo mere gavner det klimaet globalt set. Danmark skal fremme en grøn omstilling af tranportsektoren i EU, og vi har et mål om, at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler senest i 2050, påpeger Klimarådets formand.

Elbil skal i stedet fylde gaderne Video: Hans-Henrik Busk Stie

Og derfor er det på høje tid at ændre bilkøbernes mentalitet herhjemme.

- Det tager lang tid at udskifte en hel bilpark, så det gælder om at komme i gang. Vi er langt bagefter landene omkring os med hensyn til omstilling til elbiler, så hvis vi bare lader stå til, når vi sandsynligvis ikke det langsigtede klimamål, siger Peter Birch Sørensen.

Slut med diesel og benzin

Klimarådets anbefaling er klar i forhold til hvilke personbiler, der skal trille ud over forhandlerens kantsten i 2030. Om 12 år skal der ikke længere sælges personbiler, der helt eller delvist drives af benzin eller diesel.

Og denne målsætning vækker glæde hos Dansk Elbil Alliance.

- Vi er rigtig glade for, at Klimarådets rapport finder, at vi nu får sat skub i udviklingen - ikke mindst på grund af den klimaudfordring, som vi står over for, siger branchechef Lærke Flader til TV 2.

Der er brug for tryghed, så salget af elbiler kan stige, mener brancheformand Video: Hans-Henrik Busk Stie

Tryghed om elbiler

Hun mener, der er mange mulige modeller, der kan øge salget af elbiler, men påpeger samtidig, at det vigtigste er, at der snarest findes en samlet løsning.

- Der har været rigtig meget snak om, hvordan man skal løse udfordringen, og det skaber usikkerhed. Det er der ikke behov for. Vi skal have en løsning nu, så danskerne kan finde tryghed i at købe en elbil, siger Lærke Flader.

Rapporten fra Klimarådet foreslår endvidere, at politikerne tager den nuværende bilbeskatning op til revision, da den ”langt fra er ideel for samfundsøkonomien”.

Klimarådet foreslår i stedet, at det nuværende batterifradrag i registreringsafgiften gøres permanent, så det ikke udløber i 2021, som de nuværende regler lægger op til.

Desuden bør minimumsgrænsen i registreringsafgiften afskaffes, så især små elbiler kan få større gevinst af deres fradrag.

Økonomisk skub

Klimarådet mener desuden, at der er behov for at give et økonomisk skub til salget af både rene elbiler og hybridbiler. Derfor er den nuværende gradvise indfasning af disse biler i registreringsafgiften en dårlig idé.

Rådet foreslår i stedet, at den tidsbegrænsede reduktion af registreringsafgiften for miljørigtige biler erstattes med en tilskudsordning. Det kan ifølge rapporten gøres ved at give et fast tilskud, når man køber en elbil.

For at ordningen skal virke, lyder anbefalingen, at tilskuddet i starten skal være mindst 50.000 kroner. Tilskuddet skal så nedtrappes gradvist i takt med salget af elbiler. Også hybridbiler skal have et tilskud.

Rapporten anbefaler, at der gives tilskud til mindst 100.000 biler.

I 2015 blev der ifølge Danmarks Statistik solgt 4300 nye elbiler. Året efter blev afgiften hævet, og salget faldt til 1265 elbiler.