Lægeetisk Nævn: Overlæge har groft modarbejdet etikken

Den pensionerede overlæge Svend Lings brød etiske principper med selvmordsmanual, vurderer Lægeetisk Nævn.

Det er et brud på de etiske principper, at den pensionerede overlæge Svend Lings har offentliggjort en selvmordsvejledning samt skaffet syge mennesker medicin til selvmord.

Det vurderer Lægeetisk Nævn, som er nedsat af Lægeforeningen. Nævnets afgørelser er uafhængige af foreningen.

- Lægeetisk Nævn finder i enighed, at Svend Lings gentagne gange og på grov vis har handlet imod de etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet på at handle efter, står der i vurderingen.

Læger må aldrig medvirke til selvmord

Svend Lings har det seneste halvandet år været meget i medierne, hvor han har udtalt, at han har hjulpet omkring ti syge mennesker med at dø.

Aktiv dødshjælp bør nemlig lovliggøres i Danmark, mener han.

- Nævnet har vurderet, at Svend Lings handlinger er i klar strid med det lægeetiske princip om, at en læge aldrig må medvirke til patientens selvmord, skriver Carsten Hædersdal, formand for Lægeetisk Nævn i en pressemeddelelse. 

Vurderingen fra nævnet er blandt andet baseret på Lægeforeningens 27 etiske principper. Nummer 15, som blev vedtaget i april 2018 efter massiv medieomtale af Lings' påståede dødshjælp, lyder:

- Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

Bryder flere principper

Lings bryder også med andre lægeetiske principper, mener rådet. Herunder at lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighed.

Medvirken er i denne sag ifølge nævnet, at Lings har offentliggjort "en meget specifik, handlingsanvisende vejledning i, hvordan en patient kan begå selvmord".

En vejledning, som stadig er at finde på nettet. 

Desuden finder nævnet det stærkt skærpende, at Lings sendte en besked om manualen til flere medier for at maksimere medieomtalen.

Netop manualen, der er en liste på omkring 300 lægemidler og doser, som man kan bruge til selvmord, strider ikke mod loven.

Det afgjorde justitsministeriet tidligere i år. Også byretten har sagt, at manualen lige så vel kan ses som en advarsel.

Sagsanlæg truer

Lægeforeningens bestyrelse skal beslutte, om den på baggrund af nævnets vurdering anlægger sag mod Lings med påstand om bod eller eksklusion.

Sidste gang, foreningen ekskluderede et medlem, var i 1945, hvor den gjorde op med nazismen efter Anden Verdenskrig. 

Også i byretten er der en sag mod Lings.

Retten i Svendborg behandler en straffesag, hvor han er tiltalt for i tre tilfælde at have hjulpet eller forsøgt at hjælpe mennesker med at begå selvmord.

Lings nægter sig skyldig. Retten afsiger dom i sagen 26. september.