Samfund

Hjorte med hugtænder og aggressive fugle - disse uønskede arter er på vej til Danmark

Flere invasive plante- og dyrearter truer den danske natur. Se her, hvilke arter du blandt andet skal være opmærksom på i naturen - og i din have.

Den har store, brune øjne, markante, spidse hjørnetænder og kan formere sig året rundt. 

Som en række andre dyre- og plantearter er muntjak-hjorten uønsket i Danmark. Alligevel er den i fuld gang med at etablere sig i landet. 

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Sammen med mårhunden, den japanske pilurt og den sortmundede kutling står den på EU's liste over 66 invasive arter, som medlemslandene er forpligtet til at forsøge at bekæmpe. 

Flere af arterne er dog ikke længere mulige at udrydde, og derfor bør man i stedet fokusere på at holde arterne nede, vurderer både biologer og Miljøstyrelsen. 

- Flere af de her arter har simpelthen etableret sig så hurtigt og i så stort et omfang, at det er umuligt for os at udrydde dem, siger Hans Erik Svart, som er biolog i Miljøstyrelsen. Han står bag en handlingsplan, der skal holde de invasive arter nede. 

Miljøstyrelsen: - Invasive dyrearter bør skydes

Miljøstyrelsen opfordrer også til, at danskerne hjælper med at komme de uønskede arter til livs. Det kan man gøre ved at gennemgå sin have for planter, der fremgår af listen over de invasive arter, mens landets jægere opfordres til at skyde løs på pattedyr som muntjak-hjorten og mårhunden. 

- Flere af de her dyr ligger jo højt på nuttethedsfaktoren med deres pels og store øjne. Derfor er der nok mange danskere, som har svært ved at betragte dem som en trussel. Men hvis vi ønsker at bevare de dyre- og planterarter, vi allerede har, så skal de nye arter holdes nede, siger Hans Erik Svart. 

Det er Morten Vissing, zoolog ved Aqua Akvarium og Dyrepark, enig i. 

Han fortæller, at muntjak-hjorten allerede er en stor plage i Storbritannien, hvor den har udryddet flere blomsterarter. Hjorten er senest spottet ved Rørbæk Sø ved Nørre Snede, og her er den allerede er godt i gang med at spise sig ind på den danske natur. 

- Hvis man venter for lang tid, så vil det være umuligt at udrydde dem. De har det simpelthen for godt i Danmark. Hvis ikke vi gør alt, hvad vi kan, for at holde dem nede, så vil de eksplodere på bekostning af en masse andre dyr og planter i Danmark, siger Morten Vissing

Herunder kan du læse om nogle af de arter, der truer den danske natur: 

Invasive arter, der truer den danske natur

 1. Den brune rotte

  Den brune rotte.

  Den brune rotte er ikke ligefrem ny i Danmark. Den menes at stamme fra Kina og blev introduceret til Europa i middelalderen. Den brune rotte er dog den mest invasive art i Danmark og volder mange kvaler. Den er altædende og har udryddet flere havlevende fuglebestande, den forårsager økonomiske skader i vores kloak- og elnet, og den bærer på en række smitsomme sygdomme.

 2. Mårhunden

  Mårhund.

  Mårhunden er på størrelse med en ræv, og det er netop også rævens domæne, mårhunden er ved at overtage. Den er blevet observeret på flere lokaliteter i Jylland og på Fyn siden 1995 og findes nu i hele Jylland. Modsat ræven går mårhunden i søer og rørskov og menes derfor også at kunne udrydde lokale populationer af padder og fuglearter, som ellers har søgt tilflugt for naturlige fjender her. 

 3. Vaskebjørnen

  Vaskebjørn.

  Vaskebjørnen er relativ sjælden i Danmark. Siden 2007 er den kun observeret på syv lokaliteter i den danske natur. Begynder vaskebjørnen for alvor at formere sig herhjemme, kan det dog påvirke populationer af fugle og padder, mens andre rovdyr kan blive udkonkurreret. Samtidig er vaskebjørnen kendt for at bære på flere patogener, der kan forårsage sygdom hos mennesker. 

 4. Den sortmundede kutling

  Sortmundede kutling.

  Den sortmundede kutling er allerede en stor plage for danske fiskere. Især omkring Bornholm, Lolland-Falster og Møn fylder arten mange ruser op. Da den sortmundede kutling spiser rejer, skrubber og ål, ventes den især at have stor negativ indflydelse på disse arter. 

 5. Stillehavsøsters

  Stillehavsøsters.

  Stillehavsøsters er en populær spise herhjemme. Derfor er store mængder af arten importeret til Danmark fra England, Nederlandene og Frankrig og udsat i blandt andet Lillebælt og Horsens Fjord. Der er dog stor risiko for, at den udkonkurrerer europæiske østers og blåmuslinger, da den vokser hurtigere, gyder flere æg og ikke har nogle naturlige fjender. 

 6. Den japanske pileurt

  Japansk pileurt.

  Den japanske pileurt kom til Danmark omkring 1844, hvor den blev brugt til havebrug. Siden da har den spredt sig til naturen. På et enkelt år kan den sætte op til syv meter lange rodudløb. På den måde skaber den store barrierer for dyr i landskabet. Samtidig er planten kendt for at ødelægge bygningsfundamenter, da jordstænglerne er i stand til at trænge gennem både murværk, beton og asfalt. I 2014 anslog Dansk Økonomisk Råd, at pileurten koster Danmark omkring 80 millioner kroner at bekæmpe årligt. 

 7. Rynket rose

  Rynket rose.

  De fleste er nok stødt på rynket rose langs de danske kyster. Rynket rose kom til Danmark fra Asien i 1800-tallet og har været brugt til kystsikring og læhegn siden da. Men arten vokser hurtigt og tæt og skygger for andre planter, så de dør. Derudover ødelægger den naturlige yngleområder for flere fuglearter. Planten er så udbredt i Danmark, at det ikke længere er muligt at udrydde den.

 8. Nilgåsen

  Nilgås.

  Nilgåsen kom fra Ægypten til Europa i 1800-tallet, hvor den blev brugt som prydsfugl i parker og haver. Selvom den ikke ødelægger vores økosystemer eller har store økonomiske konsekvenser, er arten en stor trussel for andre fuglearter. Nilgåsen er dominerende og udviser aggressiv adfærd, som gør det svært for ænder og blishøns at etablere sig i samme områder. 

Kilde: Miljøstyrelsen