Samfund

Regeringen vil sikre flere sengepladser i psykiatrien

Mor til 21-årig har flere gange oplevet, at hendes selvmordstruede datter blev udskrevet for tidligt.

Regeringen præsenterer fredag et udspil, der skal skabe flere sengepladser i psykiatrien.

Det psykiatriske område er presset af et stigende antal retspsykiatriske patienter - kriminelle, der er idømt en behandlingsstraf - og de optager pladserne på bekostning af den almene psykiatri.

Derfor vil regeringen præsentere et udspil, der skal skabe flere pladser til patienterne i den almene psykiatri.

Det skal ske ved at oprette intensive afdelinger i psykiatrien og ved at klarlægge, om det retspsykiatriske område kan organiseres bedre.

Til Altinget siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby fra Venstre følgende om udspillet:

- Vi skal have oprettet reelle intensive afdelinger i psykiatrien, og det vil være Sundhedsstyrelsen, der kommer til at definere kvalitetsstandarder for intensivbehandlingen, så vi sikrer mere tid og ro omkring de mest syge patienter og deres behandling.

Mange udskrives for tidligt

Flere psykiatriske patienter

- Antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien er på landsplan steget fra 20.686 i 2009 til 33.629 i 2016 – det er en stigning på 62,6 procent.

- I voksenpsykiatrien er antallet af patienter steget fra 89.614 i 2009 til 115.618 i 2016 – det er en stigning på 29 procent.

- I voksenpsykiatrien var andelen af udskrivninger, der førte til en genindlæggelse i 2012, på 21,1 procent – i 2016 var dette tal 23,8 procent. 

Kilde: Cevea.

Retspsykiatriske patienter er dog oftest personer, der i forvejen hører til i psykiatrien. Dansk Psykiatrisk Selskab har tidligere vurderet, at de kender 80 procent af patienterne med behandlingsdomme i forvejen. 

Forskellen er, at når de som kriminelle bliver idømt en behandlingsdom, skal de være indlagt i længere tid, mens det ikke er udgangspunktet i den almene psykiatri. 

Hos Psykiatrifonden understreger de, at det derfor er afgørende, at der kommer flere sengepladser i den almene psykiatri.

- Vi ser alt for mange tegn på, at folk blive udskrevet for tidligt, og vigtigst af alt bliver de ikke udskrevet til en tilstrækkelig opfølgning, fortæller formand Anne Lindhardt til TV 2.

Med for tidligt mener hun patienter, der bliver udskrevet, før de er i stand til alt det, det kræver at leve et liv selvstændigt.

- Der skal meget støtte til, før man kan klare sig, og mange af dem, der bliver udskrevet, trænger faktisk til yderligere stabilisering på en psykiatrisk afdeling, før de kan blive udskrevet til støtteforanstaltninger, siger Anne Lindhardt.

Ifølge Psykiatrifondens formand bliver resultatet af de manglende sengepladser ofte, at de mindst syge må vige pladsen.

- Men de såkaldt mindst syge kommer meget ofte hurtigt igen. Så genindlæggelsestallet inden for de første 30 dage er også steget. Det sker netop, fordi alt for mange kommer ud for tidligt, siger hun.

Pårørende vil undgå lappeløsning

Det kan Tina Ræbild fra Taulov nikke genkendende til. Hun er mor til 21-årige Camilla, som lider af paranoid skizofreni.

Datteren har flere gange været tvangsindlagt, fordi hun er selvmordstruet. Men familien har i forbindelse med Camillas indlæggelser ofte oplevet, at deres datter er blevet udskrevet for tidligt. 

Tina Ræbild fra Taulov er frustreret over de manglende ressourcer i psykiatrien. Ifølge hende har det flere gange medført, at handes datter er blevet for tidligt udskrevet.

Som pårørende er Tina Ræbild derfor ikke i tvivl om, hvad hun håber, der kommer ud af regeringens psykiatriudspil.

- Jeg håber, det ikke bare er endnu en lappeløsning, men at det er en stor pakke, som øger kvaliteten af indlæggelserne af psykiske patienter og forhindrer, at de bliver hastet igennem systemet, og dermed bliver udskrevet for tidligt, siger Tina Ræbild. 

- Så håber jeg også, at det vil fjerne presset fra behandlerne, så de ikke føler, at de er nødt til at få en patient ud af døren hurtigst muligt. Det må jo også være enormt frustrerende for dem. 

Behandling kræver tid og ro

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab har de længe råbt vagt i gevær om situationen med manglende sengepladser i psykiatrien.

De har tidligere anslået, at der mangler 15-20 procent af de nødvendige pladser, og ifølge deres seneste tal faldt antallet af sengepladser fra 3300 til 2900 i perioden 2007-2014.

- Så det er bare gået nedad, og det betyder jo, at vi ser alle de her kedelige genindlæggelser, for tidlige udskrivninger, folk, der afvises i modtagelserne, og også genindlæggelser med tvang, siger formand Gitte Ahle.

Det grundlæggende i behandlingen er, at patienterne skal have fred og ro. Når det ikke sker, kan behandlerne ikke skabe den nødvendige tillid og relationer til patienterne, så de åbner op om deres symptomer, og der kan stilles en diagnose, forklarer Gitte Ahle.

Så længe, der ikke er stillet en diagnose, kan der ikke igangsættes en ordentlig behandling.

- Så det hele hænger sammen. Mennesker med psykisk sygdom, der er så syge, at de har behov for indlæggelse, har i høj grad brug for ro, siger Gitte Ahle.

Regeringens psykiatriudspil ’Vi løfter i fællesskab’ præsenteres fredag klokken 12 i Statsministeriet, og du kan følge pressemødet direkte på TV 2 NEWS eller på TV 2 PLAY.