Samfund

Må man flytte langt væk med et skilsmissebarn? Familierådgiver hilser forslag velkomment

Selvom et skilsmissepar har delt forældremyndighed, kan den ene forælder flytte og tage barnet med til den anden ende af landet.

De fleste voksne skyder weekenden i gang med afslapning og hygge fredag eftermiddag og aften.

Men for en stor del af de danske børn er fredag ikke ugens rolige dag, men derimod store rejsedag, hvor de rejser mellem deres forældre, som har valgt at bosætte sig forskellige steder i landet.

Det er dog ikke altid begge forældres valg, at børnene skal bruge en stor del af deres weekender i en togkupé, på bagsædet af en bil eller i en flykabine – for hvis forældrene ikke er enige om, hvor de vil bo, er der ikke nogen regler, der kan hjælpe den forælder, der ikke har barnet hos sig til daglig.

Blogindlæg startede debatten

Debatten om, hvor langt væk fra sine børns anden forælder man kan tillade sig at flytte, er blusset op de seneste dage.

Det skete efter, at sangerinden og journalisten Annette Heick i et indlæg BT tog emnet op, efter at have set, at bloggeren Mascha Vang på sin Instragram-profil offentliggjorde, at hun flytter til Kolding sammen med sin kæreste langt væk fra datterens far, der bor på Sjælland.

I indlægget foreslår Annette Heick, at man fra politisk hold laver nogle regler, der sikrer, at en forælder højst må flytte barnet et vist antal kilometer væk fra den anden.

Annette Heicks forslag bakkes op af rådgivningsvirksomheden Barnets Tarv, der rådgiver skilsmisseforældre.

- Som bopælsforælder må man gøre, som man vil, og det er fuldstændig grotesk, lyder det fra Daniel Sammy Guldmand, der er familierådgiver i virksomheden.

Modtager månedligt henvendelser fra forældre

Selvom et forældrepar har delt forældremyndighed over deres barn, og barnet er lige meget hos dem begge, vil der være en af dem, der anses for at være bopælsforælder – og hvis denne forælder flytter væk, vil barnets bopæl som udgangspunkt følge med.

- Man må ikke flytte til udlandet, men ellers er der overhovedet ingen regler, fortæller Daniel Sammy Guldmand.

- Hvis bopælsforælderen flytter, er det eneste, man kan gøre som samværsforælder at gå til Statsforvaltningen. Men inden sagen er afsluttet, har barnet boet et nyt sted og gået i en ny institution i et par måneder, og så vil det i praksis betyde, at man vil komme frem til, at det er bedst for barnets tarv at blive boende, siger familierådgiveren.

Afstemning

Er det i orden at bopælsforælderen flytter til en anden landsdel?

Afstemning

Er det i orden, at samværsforælderen flytter til en anden landsdel?

Den praksis gælder, indtil barnet er fyldt syv år og kan blive spurgt, hvor det helst vil bo.

- Men så kommer der en loyalitetskonflikt, hvor barnet skal vælge mellem sine forældre. Hvis vi i stedet fik en lovgivning på området, kunne vi frigøre barnet for det valg, siger Daniel Sammy Guldmand og fortæller, at Barnets Tarv hver måned modtager henvendelser fra flere forældre, der oplever, at en ekspartner flytter langt væk med børnene.

Hver fjerde barn er skilsmissebarn

Ifølge Danmarks Statistik var der per 1. januar 268.569 delebørn i Danmark, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af alle danske børn.

Der findes dog ikke nogen officielle opgørelser over, hvor mange af dem der lever med, at deres forældre bor med stor afstand, men i gennemsnit fragter DSB 175 børn frem og tilbage over Storebælt hver eneste fredag og søndag.

Børn har generelt ikke ret meget glæde af at tilbringe rigtig meget tid på Ringvejen, i toget eller i bussen

Bente Boserup, seniorrådgiver, Børns Vilkår

Men selvom det kan være hyggeligt at følges med andre pendlerbørn hver anden weekend, vil det altid gå ud over skilsmissebørns sociale liv, hvis deres forældre bor med stor afstand mellem sig.

- Når forældrene bor langt fra hinanden, bliver det besværligt for børnene. Helt konkret betyder det, at det ene hjem er tæt på skole, kammerater og fritidsinteresser, mens det andet ikke er. Det er vigtigt for børn at være en del af de her fællesskaber, og det kan de ikke, når de er ved den anden forælder. At børn bliver hægtet af fællesskabet er alvorligt, og når de gør det, vil de oftere føle sig ensomme, siger Bente Boserup, der er seniorkonsulent i Børns Vilkår.

Børnene bliver mere afhængige

Bente Boserup understreger også, at det kan gå ud over børnenes sociale udvikling, at de bliver nødsaget til at bruge en stor del af deres weekender på transport.

- Børn har generelt ikke ret meget glæde af at tilbringe rigtig meget tid på Ringvejen, i toget eller i bussen, og det gør også børnene mere afhængige af forældrene, siger seniorkonsulenten.

- Hvis børnene ikke selv kan tage forbi den anden forælder, hvis de har glemt noget, vil de være afhængige af deres forældre længere op i alderen, lyder det.

Hun anerkender dog også, at det på grund af job og økonomi kan være den eneste udvej for forældre at bo i hver sin ende af landet.

Hvis man er nødt til at flytte langt væk fra sine børns anden forælder, bør man dog tage sine forholdsregler – blandt andet ved at følge nedenstående råd fra Bente Boserup.

Når mor eller far flytter langt væk: Sådan tackler I børnene

 1. Mor og far bestemmer

  Det er forældrene, der skal afgøre, hvor børnene skal bo. I forsøget på at undgå at gøre børnene kede af det, vælger mange forældre at lade børnene selv bestemme, hvem de vil bo hos, og det er er en fejl, mener Bente Boserup, der er seniorkonsulent hos Børns Vilkår.

  - Det øjeblik, vi siger skilsmisse, gør vi børnene kede af det, så den kan vi lige så godt tage på os. Og hvis vi ellers kan opføre os ordentligt og samarbejde, kan vi sørge for, at det bliver godt for børnene.

 2. Inddrag børnene

  Selvom det er mor og far, der bestemmer, skal børnene høres. Bente Boserup anbefaler, at forældre, inden de træffer en beslutning om, hvor barnet skal bo, tager en snak med barnet om, hvad der er vigtigt for det. Er det fodboldtræningen om mandagen? Er det at være tæt på skolen? Eller er det noget elt tredje?

  - Det handler om, at forældrene skal tage ansvar. Det er dem, der er de voksne, men det er vigtigt at involvere børnene, så de føler sig hørt og respekteret – bare ikke i selve afgørelsen.

 3. Genforhandling

  Begrund beslutningen overfor barnet, og lav en aftale om, at I taler om afgørelsen igen, når der for eksempel er gået et halvt år.

  Forandringer og nye ordninger kræver tilvænning både for store og små, og det, der føles rigtig dumt i starten, er måske alligevel meget godt, når der er gået tre måneder.

  - Aftal med barnet, at når der er gået et halvt år, så sætter vi os ned og snakker om, hvad der er dumt, hvad der er godt, og hvad vi kan gøre for at gøre det bedre. På den måde oplever børnene også, at ordningen ikke er noget, der er til evig tid, men det, vi som forældre synes er bedst. Og børn vil blive meget lettede over, at de voksne tager ansvaret, siger Bente Boserup.
   

   

 4. Vær ærlig

  Fortæl og del så meget som muligt alt efter børnenes alder, og vær ærlig om, hvorfor I som forældre gør og beslutter, som I gør.

  - Barnet vil mange gange påtage sig ansvaret for, at mor og far bliver skilt og tage udstrakt hensyn til forældrene i forsøget på ikke at gøre dem kede af det. Den situation skal forældrene ikke sætte børn i, siger Bente Boserup.