Samfund

DR nedlægger 400 stillinger - topchef afskediget

I alt skal DR gennemføre en spareplan, som fuldt udfaset i 2021 skal give besparelser for 420 millioner kroner årligt.

Danmarks Radio vil nedlægge cirka 400 stillinger.

Det skriver DR på sin hjemmeside.

Medarbejderne vil samlet blive orienteret på et fællesmøde i DR den 10. oktober, hvor de berørte personer af nedskæringerne vil blive kontaktet. De ansatte har dog frist til den 24. september, hvis de ønsker at søge en frivillig fratrædelsesordning.

Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os

Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR

Der skæres blandt andet 25 chefstillinger væk. Tine Smedegaard Andersen, der er DR's kulturdirektør, er blandt de chefer, der stopper.

Desuden er der en igangværende dialog med direktør for DR Danmark Anne-Marie Dohm i forbindelse med organisationsændringerne, forlyder det fra DR.

Topchef: Trist, men afklaret

Over for TV 2 bekræfter nu forhenværende kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen, at hun er blevet opsagt.

- Jeg er blevet afskediget, men det er vilkårene, når DR skal spare 20 procent, og så kigger man jo på hele organisationen.

Tine Smedegaard Andersen fortæller, at DR har ønsket at skifte ud i direktionen, da man med det nye, store indholdsområde ’Kultur, børn og unge’, der også skal rumme samfundsstof og livsstil, har ønsket en bredere profil.

- Jeg har en meget klar kulturprofil og derigennem været med til, sammen med mange dygtige medarbejdere i DR, at styrke kulturindholdet markant på DR de seneste fire år – blandt andet med ’Historien om Danmark’ og kulturmagasin på DR1, siger Tine Smedegaard Andersen og fortsætter:

- Jeg har haft nogle virkelige fantastiske år i DR, så det er trist at forlade stedet. Men jeg er afklaret om min situation.

Besparelserne sker som en konsekvens af medieaftalen, hvor public service-koncernen skal skære knap 20 procent af budgettet over de kommende fem år.

- Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os, siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Flere nedskæringer i fremtiden

Medarbejderstaben i Danmarks Radio bliver i fremtiden slanket markant, og i forhold til ændringerne uddyber Maria Rørbye Rønn:

- Baggrunden er både de nødvendige besparelser og at sikre, at DR kan sætte endnu mere tryk på den digitale omstilling. På indholdssiden vil vi satse endnu mere end hidtil på vores styrkepositioner. Det er alt i alt relativt drastiske forandringer, men jeg tror på, at det er de rette, siger hun.

DR oplyser, at den nuværende sparerunde ikke bliver den eneste i løbet af de næste fem år, da DR om tre år igen skal gennemføre nedskæringer i organisationen.

DR-medarbejder: - Stor usikkerhed

TV 2 har talt med DR-medarbejder Mathias Kalhauge om, hvordan stemningen og situationen er inden for murene på mediehuset, kort inden han skal til orientering om fremtiden for sin egen afdeling.

Der gennemføres besparelser i DR for 420 millioner kroner årligt, når spareplanen er fuldt indfaset. Endnu en sparerunde venter om tre år. Video: Kasper B. Andreasen

- Stemningen er lidt stille, folk snakker lidt indbyrdes om, hvad der kommer til at ske. Og uvisheden gør, at folk går lidt rundt om sig selv, siger han og uddyber:

- Det har længe føltes fjernt. Og det gør det stadig, for der er alligevel noget tid til, at det rammer. Og så er der jo også en stor usikkerhed om, hvorvidt det rammer en selv, fortæller Mathias Kalhauge.

Færre tv- og radiokanaler

Den nye public service-kontrakt for Danmarks Radio betyder blandt andet, at DR reducerer antallet af flow-tv-kanaler fra de nuværende seks til tre kanaler i 2020.

De tre tv-kanaler, der overlever sparerunden, bliver DR1, DR2 og DR Ramasjang. DR2 og DR K lægges sammen til en tv-kanal, der fremadrettet får navnet DR2+. DR3 og DR Ultra kan fra 2020 kun ses via streaming.

Desuden reduceres antallet af radiokanaler fra de nuværende otte til fem kanaler i 2020.

P1, P2, P3, P4 og P5 vil radiolytterne fremadrettet kunne høre på DR, men det betyder samtidig et farvel til radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz.

Medieaftalen

DR

DR

- Reduktion af DR's økonomiske ramme på 20 procent over årene 2019 til 2023.

- DR skal omlægges fra en bred medievirksomhed til et fyrtårn for kultur.

- Licens omlægges til skat i perioden 2019 til 2022.

- Reducere antallet af tv-kanaler fra seks til maksimalt fire.

- Skal til markedspris stille egenproduktioner til rådighed for andre medieplatforme.

- Styrke den regionale dækning på radio og tv.

- Radiokanaler skal øge andelen af dansk musik. 

- Kor og orkestre videreføres.

- Alle digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i et søgbart arkiv.

-Udlægning af produktion til uafhængige producenter skal øges til 14 procent.

- Større gennemsigtighed i DR's økonomi og fordeling af ressourcer gennem fortrolige oplysninger til Folketinget efter forespørgsel.

- Styrkelse af DR's bestyrelse i forhold til uafhængighed og kompetencesammensætning. 

Foto: Erik Refner / Scanpix Denmark

TV 2

TV 2

- Spørgsmålet om et delvist salg af TV 2 genoptages, når den samlede medieaftale evalueres efter 2,5 år. 

- TV 2-regioner får tilført en million kroner hver i 2021 til styrket dækning af kommunalvalg.

Foto: Claus Fisker / Scanpix Danmark

Ny tv-kanal

Ny tv-kanal

- Der skal udbydes en ny tv-kanal.

- Kanalen får et årligt offentligt tilskud på 50 millioner kroner og med adgang til reklameindtægter.

- Hovedsæde skal være vest for Storebælt.

- Produktionen skal finde sted uden for hovedstadsområdet.

- Der bliver sendetid i den MUX, som forvaltes af DIGI-TV, som omfatter de ni danske tv-kanaler, som der skal være gratis adgang til. Det gælder DR1, DR2, TV 2-regioner, de tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2, programmer fra de ikke-kommercielle regionale og landsdækkende sendesamvirker, DR Ramasjang, kulturkanalen DR K, DR Ultra, DR3 og direkte tv fra Christiansborg på kanalen ”Folketings-tv”.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Radiokanaler

Radiokanaler

- Beslutningen om FM-lukning bliver først truffet tidligst to år efter, at 50 procent af lytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme.

- FM4 genudbydes, når tilladelsen til Radio24Syv udløber ved udgangen af oktober 2019.

- Radio24Syv får tilskud på 94,8 millioner kroner i 2019, 92,4 millioner kroner i 2020, 89,6 millioner kroner i 2021, 86,7 millioner kroner i 2022 og 83,9 millioner kroner i 2023.

- Radio24Syvs hovedsæde skal placeres vest for Storebælt, ligesom der skal være studiefaciliteter vest for Storebælt. Halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

- Der skal udbydes en ny digital radiokanal til formidling af kultur, herunder klassisk musik. Kanalen får 30 millioner kroner og skal have hovedsæde vest for Storebælt. 

Foto: TV 2 CHARLIE

Public Service-pulje

Public Service-pulje

- Public Service-puljen øges gradvist til 100,6 millioner kroner i 2023.

- Principperne for fordeling af midlerne fastsættes inden udgangen af oktober 2018.

- DR kan som de eneste ikke søge om midler i puljen.

- Der oprettes et nyt nævn, der skal stå for fordelingen af puljen. Nævnet skal lokaliseres i Vestdanmark.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Mediestøtte

Mediestøtte

- Internetbaserede nyhedsmedier bliver fritaget for at skulle betale moms, når det nødvendige EU-retsgrundlag foreligger.

- Der bliver etableret en overgangsordning i form af en pulje, som stiger gradvist til 67,6 millioner kroner til internetmedier.

- Puljen kan søges af skrevne fritstående internetmedier og internetmedier, der er en del af et trykt nyhedsmedie. 

- Innovationspuljen vil fremover kun give støtte til nye medier og afprøvning af nye forretningsmodeller. Der bliver ikke længere givet støtte til etablerede mediers omstilling til ny teknologi.

- Det maksimale tilskudsbeløb til hvert enkelt medie sænkes til 11 milioner kroner for at sikre en bedre balance mellem lokale, regionale og landsdækkende medier.

- Der fastsættes et loft til trykte medier, så disse fremover kan få 93,15 procent af det det beløb, som mediet modtog i det senest afsluttede tilskudsår.

- Medier, der helt eller delvist bliver ejet af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer kan fremover kun få halv støtte.

- Ny pulje på 25 millioner kroner til trykte distrikts- og ugeaviser.

- Undersøgelse i efteråret 2018 af konkurrencen mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.

 

Foto: Steffen Ortmann / Scanpix Denmark

Streaming

Streaming

- Udbydere af streaming-tjenester skal investere to procent af deres omsætning i Danmark ved direkte investeringer i nyt dansksproget indhold.

- Gælder alle streaming-tjenester på det danske marked, herunder udenlandske tjenester, der retter deres aktiviteter mod Danmark.

- Virksomheder med en omsætning på under 375.000 kroner bliver undtaget.

Foto: Ryan Anson / Ritzau Scanpix

Filmstøtte

Filmstøtte

- DR og TV skal ikke længere yde kulturstøtte til dansk film, men skal fortsat producere kort-, dokumentar- og spillefilm. Ordningen evalueres efter 2,5 år.

- Filmstøtte øges med i alt 120 millioner kroner om året.

- Der skal laves en ny ordning for fordelingen af filmstøtten. 

- 35 millioner kroner skal bruges til regionale filmfonde udenfor hovedstaden.

- De nærmere rammer fastlægges i den kommende filmaftale for 2019 og frem.

Foto: DFI / DFI

Lokal radio og tv

Lokal radio og tv

- Internetdistribution bliver gjort til et vilkår i forbindelse med fremtidige lokale tv-tilladelser.

- Der bliver afsat en million kroner til Sammenslutningen af Lokale radio- og tv-stationer i Danmark (SAML) til fælles lokalradio og tv-formål. 

- Puljen til ikkekommercielt lokalradio og -tv bliver nedlagt.

Foto: Carl Redhead / Scanpix Danmark

Aftalen er indgået mellem Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Aftalen gælder i fem år fra 2019 til 2023 og skal midtvejsevalueres.

Kilde: Kulturministeriet.