Samfund

TV 2 erfarer: DR slår to kanaler sammen

Mandag kom det frem, at der allerede er taget hul på den forventede række af fyringer i DR.

Når Danmarks Radio i dag offentliggør sin spareplan, medfører det blandt andet, at kanalerne DR K og DR 2 bliver slået sammen. Det erfarer TV 2. 

To andre kanaler, DR 3 og DR Ultra, vil fremover blive kanaler på nettet.

Samtidig skal DR's netnyheder i fremtiden hovedsageligt komme fra de nyheder, der i forvejen bliver prioriteret til tv og radio.

Derudover rammer sparekniven også radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, som må lukke på grund af besparelserne, skriver Politiken. Det har TV 2 dog endnu ikke fået bekræftet.

Skal spare 20 procent

Det hele sker som en konsekvens af medieaftalen, hvor public service-koncernen skal skære knap 20 procent af budgettet de kommende fem år.

I april præsenterede kulturminister Mette Bock (LA) aftalen, hvor det blandt andet fremgik, at både Radio24syv og DR skulle spare, mens der skulle gøres plads til en ny tv-kanal med kultur og musik.

- Der er behov for, at vi får taget nogle dybe spadestik, i forhold til hvor hurtigt medierne udvikler sig, lød det dengang fra kulturministeren. 

DR skal fyre flere medarbejdere

Tidligere på dagen kom det ligeledes frem, at der allerede er taget hul på den forventede række af fyringer i DR i forbindelse med spareplanen.

- Det drejer sig jo om personaleforhold, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer til dette. Nu ser vi frem til snart at kunne melde en samlet plan ud for tilpasningen af DR, siger DR's kommunikationschef, Lasse Bastkjær Jensen.

Public service-aftalen - og dermed rammen for DR's retning fremover - ligger klar i Kulturministeriet. Ifølge en intern mail i DR er kontrakten for aftalen endeligt underskrevet. Den bliver offentliggjort tirsdag.

Som et led i ny spareplan sammenlægger DR kanaler. - Der risikerer at ske en udvanding, siger medieforsker.

Stormøder for medarbejdere

DR holder stormøde for sine medarbejdere i København tirsdag klokken 10, hvor DR vil gennemgå detaljerne i spareplanen efter medieaftalen.

Det fremgår af en mail, som DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, mandag aften har sendt til de ansatte i public service-koncernen.

Klokken 15 holder DR desuden et stormøde i Aarhus-afdelingen om situationen.

Medieforsker: Kan betyde udvanding

Mads Kæmsgaard Eberholst, medieforsker på Roskilde Universitet (RUC), siger til TV 2, at en sammenlægning af kanaler kan betyde en udvanding.

- Det tyder på en form for konsolidering, hvor man kan udkomme med det samme resultat på færre kanaler. Men profilerne på kanalerne bliver alt andet lige en anelse svagere, og man kan frygte, at man, når man laver sådan en sammenlægning, laver en udvanding af kanalerne, siger Mads Kæmsgaard Eberholst.

Medieaftalen

DR

DR

- Reduktion af DR's økonomiske ramme på 20 procent over årene 2019 til 2023.

- DR skal omlægges fra en bred medievirksomhed til et fyrtårn for kultur.

- Licens omlægges til skat i perioden 2019 til 2022.

- Reducere antallet af tv-kanaler fra seks til maksimalt fire.

- Skal til markedspris stille egenproduktioner til rådighed for andre medieplatforme.

- Styrke den regionale dækning på radio og tv.

- Radiokanaler skal øge andelen af dansk musik. 

- Kor og orkestre videreføres.

- Alle digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i et søgbart arkiv.

-Udlægning af produktion til uafhængige producenter skal øges til 14 procent.

- Større gennemsigtighed i DR's økonomi og fordeling af ressourcer gennem fortrolige oplysninger til Folketinget efter forespørgsel.

- Styrkelse af DR's bestyrelse i forhold til uafhængighed og kompetencesammensætning. 

Foto: Erik Refner / Scanpix Denmark

TV 2

TV 2

- Spørgsmålet om et delvist salg af TV 2 genoptages, når den samlede medieaftale evalueres efter 2,5 år. 

- TV 2-regioner får tilført en million kroner hver i 2021 til styrket dækning af kommunalvalg.

Foto: Claus Fisker / Scanpix Danmark

Ny tv-kanal

Ny tv-kanal

- Der skal udbydes en ny tv-kanal.

- Kanalen får et årligt offentligt tilskud på 50 millioner kroner og med adgang til reklameindtægter.

- Hovedsæde skal være vest for Storebælt.

- Produktionen skal finde sted uden for hovedstadsområdet.

- Der bliver sendetid i den MUX, som forvaltes af DIGI-TV, som omfatter de ni danske tv-kanaler, som der skal være gratis adgang til. Det gælder DR1, DR2, TV 2-regioner, de tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2, programmer fra de ikke-kommercielle regionale og landsdækkende sendesamvirker, DR Ramasjang, kulturkanalen DR K, DR Ultra, DR3 og direkte tv fra Christiansborg på kanalen ”Folketings-tv”.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Radiokanaler

Radiokanaler

- Beslutningen om FM-lukning bliver først truffet tidligst to år efter, at 50 procent af lytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme.

- FM4 genudbydes, når tilladelsen til Radio24Syv udløber ved udgangen af oktober 2019.

- Radio24Syv får tilskud på 94,8 millioner kroner i 2019, 92,4 millioner kroner i 2020, 89,6 millioner kroner i 2021, 86,7 millioner kroner i 2022 og 83,9 millioner kroner i 2023.

- Radio24Syvs hovedsæde skal placeres vest for Storebælt, ligesom der skal være studiefaciliteter vest for Storebælt. Halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

- Der skal udbydes en ny digital radiokanal til formidling af kultur, herunder klassisk musik. Kanalen får 30 millioner kroner og skal have hovedsæde vest for Storebælt. 

Foto: TV 2 CHARLIE

Public Service-pulje

Public Service-pulje

- Public Service-puljen øges gradvist til 100,6 millioner kroner i 2023.

- Principperne for fordeling af midlerne fastsættes inden udgangen af oktober 2018.

- DR kan som de eneste ikke søge om midler i puljen.

- Der oprettes et nyt nævn, der skal stå for fordelingen af puljen. Nævnet skal lokaliseres i Vestdanmark.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Mediestøtte

Mediestøtte

- Internetbaserede nyhedsmedier bliver fritaget for at skulle betale moms, når det nødvendige EU-retsgrundlag foreligger.

- Der bliver etableret en overgangsordning i form af en pulje, som stiger gradvist til 67,6 millioner kroner til internetmedier.

- Puljen kan søges af skrevne fritstående internetmedier og internetmedier, der er en del af et trykt nyhedsmedie. 

- Innovationspuljen vil fremover kun give støtte til nye medier og afprøvning af nye forretningsmodeller. Der bliver ikke længere givet støtte til etablerede mediers omstilling til ny teknologi.

- Det maksimale tilskudsbeløb til hvert enkelt medie sænkes til 11 milioner kroner for at sikre en bedre balance mellem lokale, regionale og landsdækkende medier.

- Der fastsættes et loft til trykte medier, så disse fremover kan få 93,15 procent af det det beløb, som mediet modtog i det senest afsluttede tilskudsår.

- Medier, der helt eller delvist bliver ejet af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer kan fremover kun få halv støtte.

- Ny pulje på 25 millioner kroner til trykte distrikts- og ugeaviser.

- Undersøgelse i efteråret 2018 af konkurrencen mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.

 

Foto: Steffen Ortmann / Scanpix Denmark

Streaming

Streaming

- Udbydere af streaming-tjenester skal investere to procent af deres omsætning i Danmark ved direkte investeringer i nyt dansksproget indhold.

- Gælder alle streaming-tjenester på det danske marked, herunder udenlandske tjenester, der retter deres aktiviteter mod Danmark.

- Virksomheder med en omsætning på under 375.000 kroner bliver undtaget.

Foto: Ryan Anson / Ritzau Scanpix

Filmstøtte

Filmstøtte

- DR og TV skal ikke længere yde kulturstøtte til dansk film, men skal fortsat producere kort-, dokumentar- og spillefilm. Ordningen evalueres efter 2,5 år.

- Filmstøtte øges med i alt 120 millioner kroner om året.

- Der skal laves en ny ordning for fordelingen af filmstøtten. 

- 35 millioner kroner skal bruges til regionale filmfonde udenfor hovedstaden.

- De nærmere rammer fastlægges i den kommende filmaftale for 2019 og frem.

Foto: DFI / DFI

Lokal radio og tv

Lokal radio og tv

- Internetdistribution bliver gjort til et vilkår i forbindelse med fremtidige lokale tv-tilladelser.

- Der bliver afsat en million kroner til Sammenslutningen af Lokale radio- og tv-stationer i Danmark (SAML) til fælles lokalradio og tv-formål. 

- Puljen til ikkekommercielt lokalradio og -tv bliver nedlagt.

Foto: Carl Redhead / Scanpix Danmark

Aftalen er indgået mellem Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Aftalen gælder i fem år fra 2019 til 2023 og skal midtvejsevalueres.

Kilde: Kulturministeriet.