Station 2

Ny telefonlinje for stalkere: - Den bedste hjælp til ofrene er at få dem til at stoppe

Fra torsdag kan udøvere af stalking ringe til Dansk Stalking Center, hvor psykologer giver råd til, hvordan de får styr på deres følelser.

Alle mennesker kan opleve brud eller afvisninger, som kan gøre det svært at håndtere sine følelser. For nogle personer kan dette kaos, jalousien og desperationen gribe om sig og sætte sig fast. Tankerne om mennesket, de ikke længere har, bliver altoverskyggende. Forestillingen om alt, der sker - eller muligvis er sket - fylder det hele.

Sådan forklarer Lise Linn Larsen, direktør for Dansk Stalking Center, de følelser, der kan føre til, at en person begynder at udøve stalking.

- Rigtig mange af dem, vi taler med, giver udtryk for en følelse af besættelse, en afhængighed. Når man begynder at agere på den her måde – følge efter, ringe, dukke op på arbejdspladsen – så bliver det ligesom et kick. Lidt ligesom hvis man er alkoholiker. Du ved, du ikke kan tåle det, men hvis du alligevel tager et glas, så får du et fix. Kontakten giver stalkeren et fix, siger Lise Linn Larsen.

Hvad er stalking?

Stalking karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng kan aktiviteterne opleves frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Kilde: Dansk Stalking Center

Den nye telefonlinje giver personer, der tænker, at de måske stalker, mulighed for at ringe og tale med en psykolog om det, de oplever.

Den onde dæmon

Hvert år udsættes over 100.000 for stalking i Danmark. En tredjedel af dem bliver stalket af en, de har haft en nær relation til.

Station 2 har talt med en 26-årig mand, som har stalket sin ekskæreste. Han er anonym, fordi det, han fortæller om, kan være strafbart. TV 2 kender hans fulde identitet. For den 26-årige var det særligt jalousien, der var ødelæggende, efter hans kæreste gik fra ham.

- Jalousien lurede altid i kulissen. Selvom jeg prøvede at tænke, "lad nu være – lad det ligge", så kom den onde dæmon hele tiden igen, fortæller han.

Det var først efter, han opdagede en kampagne fra Dansk Stalking Center, at det gik op for ham, der var hjælp at hente.

- Jeg kom i kontakt med Dansk Stalking Center og fik en masse råd. Jeg fik psykologhjælp. Nu er jeg kommet videre. Jeg går ud fra, at hun lever sit liv, og jeg lever mit. Vi har en fortid sammen, men man kommer videre, siger den 26-årige.

En håndsrækning

Tidligere har man primært fokuseret på hjælp til ofrene hos Dansk Stalking Center, men den nye telefonlinje skal pågribe problemstillingen fra begge indgangsvinkler og samtidig virke forebyggende på stalkende adfærd.

- Ofte er en dom ikke lærestreg nok. Stalking er en adfærd – og man har brug for at få arbejdet med alt det, som ligger bag adfærden. Det er jo typisk nogle følelsesmæssige problemer, som man skal have redskaber til at kontrollere. Man skal på rette sti igen – og det er oftest svært uden en hjælpende hånd, siger Lise Linn Larsen.

- Vi skal sørge for, at dem, der udøver stalking, stopper hurtigst muligt. Den bedste hjælp til ofrene er at få stalkeren til at stoppe, siger hun.

Psykolog: De er forvirrede, men ikke monstre

Når telefonen ringer på den nye telefonlinje hos Dansk Stalking Center, er det blandt andre psykolog Pelle Perrild-Mathiasens stemme, som høres i den anden ende.

Relation, stalking

Hvert år udsættes 100.000 danskere for stalking. 

Cirka en tredjedel af de udsatte har haft en tidligere nær relation til udøveren af stalkingen. Det kan være som ægtefælle, samlever eller kæreste. 

Cirka en tredjedel har haft en bekendtskabsrelation til udøveren. Det kan være en ven, bekendt, nabo eller kollega. 

Cirka en tredjedel af de udsatte har aldrig haft - eller ved ikke, om de har haft - en relation til stalkeren. 

Kilde: Omfanget og karakteren af stalking, Justitsministeriets Forskningskontor

Han håber, at han kan hjælpe udøverne med at forstå, at de ikke er monstre, blot fordi de plages af disse tanker. Linjens udgangspunkt er at give dem hjælpen til at forstå, hvad der foregår inde i dem.

- Det er ofte normale, ellers velfungerende mennesker, der oplever en markant livskrise, og som ikke kan navigere rundt på det følelsesmæssigt dybe vand, de befinder sig i, der har brug for hjælp. Vi giver dem redskaber til at tackle deres impulser. Lærer dem at stoppe op og blive bevidste om deres handlinger. Vi lærer dem at bryde deres automatiske mønstre, siger Pelle Perrild-Mathiasen.

Dansk Stalking Centers telefonlinje er åben mandag og tirsdag fra klokken 10.00-11.00 samt onsdag og torsdag fra klokken 15-16 på telefon 27 60 40 16.