Samfund

Babyluger giver ikke færre hittebørn, viser rapport

Tværtimod antyder erfaringer fra andre lande, at babyluger kan øge antallet af hittebørn.

I flere år har det været diskuteret, om Danmark skulle indføre babyluger, hvor fortvivlede mødre kan aflevere uønskede spædbørn.

Men effekten ved babyluger er tvivlsom, lyder det i en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Rapporten konkluderer, at babyluger sandsynligvis hverken reducerer antallet af hittebørn eller gavner mødrene til de efterladte børn.

- Det er dybt ulykkeligt, hver gang en kvinde tyer til så drastisk en handling at efterlade sit nyfødte barn. Både børnene og mødrene skal vi selvfølgelig hjælpe – spørgsmålet er hvordan, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Men VIVE-rapporten peger altså i retning af, at babyluger ikke er løsningen.

- Vi har derfor bedt Etisk Råd om at komme med anbefalinger på baggrund af rapporten, og jeg vil også drøfte med satspuljepartierne, hvad det videre forløb skal være i Danmark, oplyser ministeren.

Anonyme tilbud giver flere hittebørn

I Europa findes der i dag babyluger i Tyskland, Belgien, Italien, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Østrig.

Derudover har nogle lande andre tiltag som eksempelvis anonyme fødselsordninger.

Men ifølge rapporten fra VIVE finder man spædbørn efterladt i det offentlige rum i alle lande – også i lande, som har babyluger eller andre tilbud om anonym overdragelse af børn – og der er ingen dokumenteret effekt af lugerne.

I stedet antyder de udenlandske erfaringer, at anonyme tiltag kan skabe flere hittebørn, fordi disse tilbud vil blive benyttet af mødre, som ellers havde valgt at få en abort, beholde barnet eller bortadoptere det gennem almindelige kanaler.

- Tilbud som babyluger eller anonyme fødsler kan i sig selv skabe flere hittebørn, altså børn, som overdrages anonymt med henblik på bortadoption, uden at de har mulighed for senere i livet at kende deres biologiske ophav, forklarer chefanalytiker Marie Jakobsen, der har ledet undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

Et dansk hittebarn om året

Ifølge rapporten er der fra 1997 og frem til i dag fundet cirka ét efterladt spædbarn i Danmark om året. De er fundet over hele landet, men i de senere år er de fleste fundet i hovedstadsområdet.

Efterladte spædbørn i Danmark de seneste 16 år

  1. Lig af spædbarn fundet i Vanløse

   Liget af et spædbarn bliver fundet i et villakvarter i Vanløse  26. december 2003. Den døde pige blev fundet af en hundelufter. Hun var kun et døgn gammel, og politiet formoder, at hun er død af at blive slynget over hækken.

   august 1995 finder en roer en plasticpose med en død pige. Pigen har formentlig kun levet et par timer efter fødslen.

  2. Dreng fundet i sommerhus

   En lille dreng bliver fundet 25. november 2006 i indkørslen til et sommerhus i Liseleje den 25. november. Det var en beboer, der skulle ud efter mor­genbrød til familien, der fandt den lille dreng i sin indkørsel.

   Drengen var efterladt i en lift svøbt i håndklæder. Men han var uvasket og nav­lestrengen var ikke klippet over. Derfor stod det klart, at drengen ikke var blevet født på et hospital.

   Læs mere her

  3. Lig af baby findes i Odense

   12. juni 2007 findes liget af en baby i en hvid plasticpose i Odense Å. Ved drengen er der fundet en granitsten med en indmej­slet indskrift:

   "Undskyld. Hvil i fred. Mor og far el­sker dig, min lille dreng".

   Læs mere her

  1. Nyfødt fundet svøbt i håndklæde

   Liget af et nyfødt barn bliver fundet svøbt i et håndklæde og stoppet ned i en plastikpose i en skov nær Horsens 5. juli 2008.

   Læs mere her

  2. Fire drenge redder babys liv

   Fire lokale drenge redder et liv, da de finder en stærkt afkølet nyfødt dreng i et buskads i buskads ved Hee Skole i Vestjylland.  Der var ingen spor af, hverken drengens mor eller hvem, der har anbragt ham i buskadset, men politiet formoder, at der er tale om en hjemmefødsel, da navlestrengen ikke var klippet ordentligt over. Drengen blev fundet 8. august 2009.

   Læs mere her

  3. Lig af ungt spædbarn findes i Søndersø

   I december 2011 finder en ung pige liget af et spædbarn i Søndersø ved Viborg. Liget ligger flere meter ude i vandet og har stadig navlestrengen. Politiet ved ikke, hvad dødsårsagen er.

   Læs mere her

  4. Afkølet spædbarn bliver fundet i Maribo

   Et nyfødt spædbarn, som er levende men meget afkølet, bliver fundet efterladt i en pose i Maribo 16. december 2011. Barnet bliver fundet af en hundelufter. Spædbarnet er en dreng, der på findetidspunktet var cirka en time gammel.

   Læs mere her

  5. Spædbarn på en uge findes i sportstaske

   Et spædbarn - som er cirka en uge gammel – bliver fundet i en sportstaske i Rektorparken i København SV 31. januar 2013. . Hun er stærkt afkølet efter flere timer i kulden og bliver overført til Rigshospitalets Traumecenter. Politiet mener, at moderen muligvis er en østeuropæisk prostitueret.

   Læs mere her

  6. Afkølet pige findes i plasticpose

   En nyfødt pige bliver fundet 9. maj 2013 af en forbipasserende. Pigen er svøbt i et lyseblåt håndklæde og lagt i en hvid og orange Sportigan plasticpose. Pigen er afkølet og bliver overført til Rigshospitalet.

   Læs mere her

  7. Spædbarn efterladt ved sygehus

   Et spædbarn bliver fundet i et buskads i nærheden af indgangen til lungemedicinsk afdeling på Aarhus Sygehus. Pigen er forsvarligt påklædt og indsvøbt i et tæppe og viser sig at være mellem 6 og 10 måneder. Moderen - en tysk kvinde - henvender sig senere til skadestuen.

   Læs mere her.

  8. Pige fundet mellem containere

   Et spædbarn bliver fundet i en pose mellem to containere i Grantofteparken i Ballerup. Det drejer sig om en nyfødt pige, som efter omstændighederne har det godt.

   Læs mere her.

  9. Spædbarn fundet i affaldsskakt

   En nyfødt pige bliver fundet i en affaldsskakt i Værebroparken i Bagsværd. Spædbarnet har det efter omstændighederne godt. Spædbarnet er sandsynligvis kastet ned i affaldsskakten via et indvendigt system med luge i trappeopgangen.

   Læs mere her.

    

  10. Lig af spædbarn fundet nedgravet i Glostrup

   Liget af spædbarn bliver fundet nedgrabet på et græsareal ved Brinken i Glostrup. Politiets fandt senere frem til barnets mor, en 22-årig rumænsk kvinde, som i august 2018 blev dømt i sagen.

   Læs mere her.

  11. Pige fundet i Valbyparken

   Et spædbarn bliver om morgenen fundet på Hammelstrupvej ved Valbyparken af en ansat ved Københavns Kommune. Pigen bliver fundet indsvøbt i et gråt fleecetæppe fra Ikea og har det efter omstændighederne godt.

   Læs mere her.

  12. Spædbarn fundet i Vanløse

   En nyfødt pige bliver sent mandag aften fundet efterladt ved Grøndals Parkvej nær Grøndalsparken. Barnet er i god behold.

Sagerne har flere gange fået politikere til at foreslå danske babyluger, og så sent som sidste efterår var der forhandlinger i Folketinget om emnet. Der var dog ikke flertal for at indføre babyluger i Danmark.

Også Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo, har af flere omgange argumenteret for, at babyluger er en dårlig idé.

Senest i januar i år, da en lille pige blev fundet efterladt ved Valbyparken i København. Her fortalte Lillian Bondo til TV 2, at babyluger ville være "en falliterklæring".

I stedet skal man gøre forholdene bedre for de kvinder, der ender i sådan en situation, forklarede hun til TV 2:

- Jeg synes, at man skal gøre det, at man styrker de faggrupper, som har kontakt med de mest udsatte i det her samfund. Man skal gøre det muligt for alle gravide i det her land at tilgå gratis undersøgelse i graviditeten, fødselshjælp og omsorg efter fødslen.