Demensuge - husk livet

Demente bør få frataget kørekortet, mener 6 ud af 10

Alzheimerforeningen finder holdningen foruroligende.

Når sindet svigter, gør evnen til at køre bil det også. I hvert fald hvis man spørger et flertal af danskerne.

59 procent mener nemlig, at personer med demens sammen med diagnosen bør få frataget deres kørekort.

Det viser en undersøgelse fra Yougov på vegne af Alzheimerforeningen:

Hos Alzheimerforeningen er direktør Nis Peter Nissen foruroliget over holdningen.

- Selvfølgelig bliver man på et tidspunkt så syg, at man ikke længere kan køre bil. Men ens liv bør ikke slutte sammen med en demensdiagnose, siger han.

Hvad er demens?

 • Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, hvor mentale funktioner bliver svækket.
 • Omkring 200 sygdomme kan føre til demens.
 • Man ved ikke, hvorfor demens opstår, men det skyldes altid forandringer i hjernen.
 • I Danmark lever 70.000-85.000 med en demenssygdom. Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • Der er cirka 8000 nye tilfælde af demens hvert år.
 • Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Der er ingen helbredende kur mod Alzheimer. Man kan mindske symptomerne på nogle af de sygdomme, der giver demens. Derfor er det vigtigt at få stillet en diagnose.

Alzheimerforeningen.

Han fremhæver, at der rent statistisk ikke er noget belæg for, at folk med en demensdiagnose skulle være involveret i flere trafikuheld end andre.

Samtidig mener han, at det bør være lægernes opgave at hjælpe demensramte og pårørende til løbende at tage stilling til spørgsmålet.

Netop kørekortet er nemlig den tredje hyppigste årsag til konflikt i demensramte familier, hvor de nærmeste ofte er i bedre stand til at vurdere, hvad den demente er i stand til.

Som reglerne er i dag, kan den praktiserende læge løbende vurdere og om nødvendigt anbefale folk med demens ikke længere at køre bil. Hvis den anbefaling ikke overholdes, skal lægen give besked til embedslægen, der så underretter politiet.

Truer man i stedet med at tage kørekortet, så snart diagnosen er stillet, risikerer man at gøre problemet værre, forklarer Nis Peter Nissen:

- Mange med demenssymptomer vil måske så sige, "jeg skal sørme ikke til lægen, for så tager han jo bare kørekortet". Så ryger problemet under radaren, og familien ender med at stå helt alene.

Svømning, værested og børnebørn

En af de demensramte, der har stor glæde af sit kørekort, er 56-årige Anette Andersen. For otte år siden blev hun diagnosticeret med demenssygdommen Huntingtons.

Som alle former for demens påvirker sygdommen hendes hjerne, og Anette Andersen slås derfor med blandt andet depression, dårlig hukommelse og manglende overblik i visse situationer. Hun er dog stadig i stand til at køre bil.

- Det betyder rigtig meget for mig. Jeg går til svømning en gang om ugen og kommer på værested to-tre gange om ugen, og der kører jeg til og fra hver gang, siger hun.

- Derudover nyder jeg at kunne hente mine børnebørn, mens jeg stadig er rask nok.

Afstemning

Hvem bærer ansvaret for, at demente stopper med at køre bil i tide?

Sådan forebygger du demens

Der er ingen kur mod demens, men en tredjedel af alle tilfælde kan forebygges.

Her er en håndfuld gode råd:

 1. Få rigelig og god søvn, der virker som et slags rengøringsprogram for hjernen.
 2. Hold hjernen aktiv ved at bruge den. Udfordr dig selv med nye, spændende opgaver.
 3. Vær social, grin og dyrk glade oplevelser med venner og familie.
 4. Bevæg dig hele livet, også når du er gammel. Hold desuden øje med blodtryk, kolesteroltal og blodsukker.
 5. Spis sundt og varieret. Drop tobakken, og drik mindre alkohol.

Kilder: Rigshospitalet & Nationalt Videnscenter for Demens.

At Anette Andersen er i stand til at køre bil, er ikke bare noget, hun selv påstår.

Hendes mand følger med i sygdommens udvikling og har lovet at sige til, når han ikke længere mener, hans kone forsvarligt kan køre bil.

Og så går Anette Andersen til tjek på Rigshospitalet en gang om året. Her bliver hendes sygdom evalueret - også i forhold til hendes køreevner.

Seniorer på hjul

Indtil sidste sommer skulle alle bilister over 75 år til et lignende årligt tjek af deres køreevner. Det obligatoriske tjek blev siden afskaffet, så ældre borgere kunne forlænge deres kørekort med 15 år ad gangen.

Mens nogle seniorer jublede, mente Lægeforeningen, at det var et skridt i den forkerte retning.

Det årlige lægetjek hjalp nemlig også læger til at opdage demens, og siden lovindgrebet har Alzheimerforeningen oplevet et stigende antal bekymrede pårørende.

Fra mild til svær grad

Ifølge overlæge Gunhild Waldemar, som er leder for Nationalt Videnscenter for Demens, kan personer med demens da også være til fare i trafikken, både for sig selv og andre.

Risikoen for færdselsuheld hænger dog også sammen med, hvor langt sygdommen er skredet frem, forklarer hun.

Sådan udvikler demens sig

Opstår oftest i hippocampus i hjernen, hvor minder formes. Gradvist forsvinder evnen til at huske, hvad man lavede for et øjeblik siden.

Breder sig til den forreste del af hjernen, som styrer logik og opgaveløsning.

Bevæger sig videre til centret, der regulerer følelser. Derfor har mange demente humørsvingninger og kan ændre personlighed.

Ødelægger sent i forløbet langtidshukommelsen. Patienten mister evnen til at genkende selv nære familiemedlemmer.

Rammer efter op mod 8-10 år det center i hjernen, der bl.a. regulerer hjertet og vejrtrækningen, og patienten dør.

- Der kan være milde tilfælde, hvor det er helt ok at køre bil. For eksempel hvis man får demens konstateret meget tidligt i forløbet, hvilket man kan i dag, siger Gunhild Waldemar.

- Omvendt bør man ikke køre bil, hvis man har demens i mellemsvær eller svær grad. For så kan man ikke overskue situationen.

Afstemning

Bør man få frataget sit kørekort, når man får en demensdiagnose?

Gunhild Waldemar påpeger, at mange demensramte selv stopper med at køre bil, inden det når så langt. Netop fordi de føler sig utrygge ved ikke at kunne overskue trafikken og kørslen.

Omvendt kan nogle demensramte som følge af ændringer i hjernen have svært ved at lytte til autoriteter eller selv erkende, at de er syge. Andre igen kan måske ligefrem glemme, at de har svært ved at køre bil eller ikke længere må.

Derfor kan det ved svære tilfælde af demens give mere mening at fjerne adgangen til selve bilen, forklarer Gunhild Waldemar.

Da demens diagnosticeres på et tidligt tidspunkt, vil der være nogle mennesker, der i en kort periode vil være i stand til at køre bil, mener Gunhild Waldemar.