Samfund

Højesteret afviser erstatning til kræftpatient

Kvinde, der blev screenet for brystkræft 38 dage for sent, har ikke krav på erstatning, afgør Højesteret.

En kvinde, der af Region Hovedstaden blev indkaldt for sent til en undersøgelse for brystkræft, har ikke krav på erstatning.

Det har Højesteret tirsdag afgjort.

Røntgenundersøgelsen af kvindens bryster - mammografiscreening - blev foretaget med 38 dages forsinkelse, fordi regionen var presset af mangel på ressourcer.

Det viste sig senere, at kvinden havde brystkræft. Hun blev opereret og fik kemoterapi.

Erstatningskrav afvist af alle instanser

Kvinden krævede efterfølgende erstatning, fordi hun mente, at en rettidig undersøgelse kunne have sikret, at kræftknuden var blevet opdaget tidligere.

Det blev afvist af først Patienterstatningen og senere Ankenævnet for Patienterstatningen.

Det fik kvinden til at gå til domstolene med erstatningskravet.

Østre Landsret tog stilling til sagen i januar, og her vurderede tre dommere, at kvinden ikke havde krav på erstatning.

Situationen var ikke akut, og kvinden havde ikke symptomer på brystkræft. Derfor kan man ikke laste regionen, mente landsretten.

En vurdering, som landets højeste retsinstans har erklæret sig enig i.