Samfund

Nu skal ensomme ældre findes - en 'kæmpestor opgave', siger Ældre Sagen

Ældreområdet får 705 millioner kroner. En stor del skal bruges til bekæmpelse af ensomhed, men de skal ikke gå til konsulenter, advarer Ældre Sagen.

Det er ikke altid sjovt at blive gammel, hvis helbredet begynder at svigte eller gamle venner falder fra. Men værre endnu er det, hvis den sidste del af livsfasen tynges af ensomhed, sorg og selvmordstanker hos de ældre.

Derfor vil regeringen nu bruge 400 millioner kroner over de næste fire år til forebyggende arbejde. Hensigten er, at identificere mange ensomme og hjælpe dem ind i rammer, hvor fællesskab og samtale er i højsædet.

Ifølge direktør Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen, er der nok at tage fat på.

- Der venter en kæmpestor opgave med det her. Men i Ældre Sagen synes vi, det er fantastisk, at der nu sættes penge af til at styrke indsatsen mod ensomhed blandt de gamle i samfundet. Hidtil har vi stået meget alene med de problemer her, siger Bjarne Hastrup til TV 2.

Initiativet er et blandt flere tiltag på ældreområdet på i alt 705 millioner kroner. De øvrige tiltag skal blandt andet afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet og udad-reagerende adfærd mod plejepersonalet.

Flere hundredetusinde ensomme

Det kan være svært at sætte tal på de ensomme. Logisk nok, eftersom det er mennesker, der måske lever isoleret og sjældent får sat ord på deres sjælekvaler. Alligevel skønner Ældre Sagen, at der 50.000 ensomme over 65 år.

- En fjerdedel sidder på plejehjem. Det vil sige, at de faktisk i det daglige er omgivet af andre mennesker, men alligevel føler sig ensomme og det er jo rent ud sagt forfærdeligt, siger Ældre Sagens direktør.

Sundheds- og ældreministeriet anerkender, at ensomhed er et stort problem, der både medfører forringet livskvalitet og tidlig død. Måske endda for egen hånd.

- Jeg har selv set mennesker, der i de værste tilfælde vælger livet fra. Vi har i Danmark en meget høj procentdel af ældre, der begår selvmord, siger ældreminister Thyra Frank (LA) til TV 2.

I de undersøgelser, der blandt andet ligger til grund for initiativet mod ældres ensomhed, er personer over 70 år den aldersgruppe, der tegner sig for flest selvmord. Deres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj, som den andel af befolkningen, de udgør.

Dårlig livskvalitet medfører sygdom

På helbredssiden medfører forringet livskvalitet depressioner, forhøjet blodtryk, dårlig søvn, samt stress og hjertekarsygdomme.

- Vi skal have brudt med tabuerne og blive bedre til at finde de ældre og hjælpe dem ud af ensomheden, siger Thyra Frank til TV 2.

- I mange kommuner har man svært ved at opspore de ensomme ældre. Derfor skal vi styrke de forebyggende indsatser og klæde medarbejderne bedre på med kompetencer til at tage kontakten og ikke mindst de svære samtaler om ensomhed, siger ældreministeren.

I Ældre Sagen advarer man imod, at pengene bliver ædt op af honorarer til eksperter og konsulenter. Det er vigtigt, at midlerne går så ufiltreret som muligt til de værdigt trængende.

- Pengene skal direkte ud og ikke bruges på konsulentbistand og den slags. Vi stiftede i 2014 Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor 19.000 frivillige i dag er engageret og dem skal vi have ud og banke på døre, understreger Bjarne Hastrup, som gerne vil have spisearrangementer, singleaftener, skabelse af sociale aktiviteter og andre former for fællesskaber rettet mod de ældre.

- Mange af de enlige er måske enten blevet skilt eller har mistet en ægtefælle. Men det er også vigtigt, at vi får mobiliseret familier og civilsamfund med det her, lyder det fra Bjarne Hastrup.

Ifølge ældreminister Thyra Frank vil det være op til kommunerne selv at bestemme, hvordan de 400 millioner kroner skal bruges i indsatsen mod ældres ensomhed.

Rettet 25.08: I første udgave af den artikel stod der, at Ældre Sagen skønner, at der var 350.000 ældre ensomme. Dette er rettet til 50.000. Samtidig er det præciseret, at det kun er de 400 millioner kroner til ensomhed og ikke alle 705 millioner, der er op til kommunerne at vurdere, hvordan de skal bruges.