Samfund

Små købmænd kæmper for livet, men du kan selv være med til at redde dem

Mange lokale købmænd oplever stor opbakning fra lokalsamfundene, hvor ildsjæle går sammen for at sikre eksistensen af den lokale dagligbutik.

Gabende tomme butikslokaler med teksten "ophørsudsalg" i vinduerne.

Sådan har virkeligheden set ud i mange danske landsbysamfund, hvor hver tredje dagligvarebutik igennem en årrække har måttet dreje nøglen om. Men nu er lokale byboere begyndt at kæmpe imod butiksdød i deres nærområde.

På bare to år er 18 butikker blevet ombygget eller nybygget med borgernes penge i ryggen, og over 100 dagligvarebutikker er blevet holdt i live med hjælp fra forskellige borgergrupper.

Det viser en optælling, som Coop og dagligvarekoncernen Dagrofa har foretaget for Politiken.

Støtter op om den lokale købmand

Tendensen til aktive borgere, der engagerer og bekymrer sig om deres lokale købmand og lokalsamfundet i helhed, glæder Niels Karstensen, der er kædedirektør i Spar, Min Købmand og Let-Køb.

- Det er fantastisk at se, hvordan man kæmper i de her små byer for at bevare sin købmandsbutik. Man ser ofte, at der først lukker en skole og andre ting, men at bevare sin købmandsbutik og dermed det lokale liv, det er en interesse, som vi har set igennem de seneste år, siger han til TV 2.

Senest er 600 borgere gået sammen i Østerild for at redde den lokale købmand Video: Hans-Henrik Busk Stie

Butiksdrejebog

I 2016 udarbejdede Spar, Min Købmand og Let-Køb en såkaldt butiksdrejebog, der skal give opbakning til de enkelte lokalsamfund for at bevare de små købmandsbutikker, og siden da har der været stor opbakning til projektet, fortæller kædedirektøren.

- Det kan være alt fra at være med til at bringe varer ud, male butikken eller vitterlig gå ind og støtte økonomisk og tage en ejerandel for at støtte op om købmanden, siger Niels Karstensen.

Den nuværende tendens til at lokale ildsjæle er med til at redde den lokale købmand, bliver bekræftet af Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Han uddyber betydningen af de lokale dagligvarebutikker for lokalsamfundene til TV 2.

- Købmanden har en enormt stor betydning for de små landbysamfund. Der er flere funktioner samlet i én. Det er det uformelle mødested i lokalområdet, hvor man kan få udleveret medicin og pakker. Der er mulighed for fritidsjob til lokale unge, og det er et samlingspunkt, hvor man kan få en snak om livet i landsbyen, fortæller Steffen Damsgaard.

Ikke købmandens ansvar alene

Selvom det fra start ikke har været meningen, at borgere økonomisk skal støtte deres lokale dagligvarebutik, så er det en nødvendighed i de mindste samfund med få hundrede indbyggere, hvor købmandsbutikken ofte er det lokale samlingspunkt, mener kædedirektør Niels Karstensen.

- Købmanden kan ikke stå med ansvaret alene. Så det er os, og borgerne, der går ind i projektet og hjælper, hvilket giver en rigtig god situation for alle parter.

Direktøren fortæller til TV 2, at det seneste eksempel på lokalt sammenhold stammer fra Østerild i Thy i Nordjylland, hvor omkring 600 indbyggere er gået sammen i en borgergruppe og via crowdfunding, hvor en gruppe mennesker går sammen om at rejse penge til et projekt, har valgt at investere et par millioner af kroner i den lokale købmand, der dermed er blevet sikret overlevelse og fortsat virke i byen til stor glæde for de handlende.

Ingen quickfixes

Ifølge direktør for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, kan enkle råd og ændring i adfærdsmønstre blandt de handlende være med til at redde den lokale købmand fra butiksdøden.

- Det altafgørende er, at få bragt omsætningen højere op hos den lokale købmand. Der er ikke nogen quickfixes, men derimod handler det benhårdt om at skabe mersalg i de enkelte butikker, siger John Wagner til TV 2.

Han fortæller, at hvis man handler mere lokalt, vil den enkelte købmand komme ind i en positiv spiral, hvor større handel fører til større vareomsætning, hvilket i sidste ende vil frembringe en selvforstærkende, positiv effekt.

John Wagner ser positivt på crowdfunding og tror begrebet vil brede sig i de kommende år - til glæde for de lokale butikker.

- Det kan hjælpe til med låntagningen og skaffe den nødvendige kapital fra den lokale bank eller realkreditinstitut. Derudover vil folk automatisk have en forpligtigelse over for den lokale købmand, hvis man selv har postet penge i projektet, siger John Wagner.

Se de konkrete bud fra direktøren for De Samvirkende Købmænd på, hvordan din lokale købmand bedst kan støttes i denne liste.

Sådan støtter du bedst din lokale købmand

 1. Foretag flest mulig indkøb lokalt

  Arkivfoto.

  - Den enkelte butik kan ikke overleve ved at kunderne alene køber det, som de har glemt at købe andre steder.

  - Supplementsindkøb som et par liter mælk er ikke nok til, at en lokalkøbmand kan overleve.

 2. Weekendindkøb klares lokalt

  Arkivfoto.

  - De større weekendindkøb bør også klares lokalt.

  - De lokale købmænd har også discountvarer, så hvis man indregner omkostninger til kørsel samt tidsforbrug, vil det i det samlede regnskab udligne prisforskellen.

 3. Lokale foreninger skal bakke op

  Arkivfoto.

  - Det er af afgørende betydning at de lokale virksomheder og idrætsforeninger støtter op om den lokale købmand.

  - Når der skal indkøbes diverse fødevarer som eksempelvis sodavand, kaffe og småkager til idrætsarrangementer, bør det ske lokalt.

 4. Gaver til medarbejderne

  Arkivfoto.

  - Køb en købmandskurv med fødevarer, der kan understøtte den lokale forretning.

  - Julegaver, og andre typer af gaver året rundt, kan købes hos den lokale købmand i stedet for at handle på nettet.

 5. Støt de lokale servicefunktioner

  Arkivfoto.

  - Stort set alle nærbutikker har i dag servicefunktioner, som udlevering og afsendelse af pakkepost samt køb af medicin, benzin og spil.

  - Nærbutikken er landdistriktets servicecenter, og alle dets funktioner vil forsvinde, hvis lokalbutiken ikke kan eksistere.

Kilde: John Wagner, direktør for De Samvirkende Købmand.