Samfund

Regeringen finder ekstra penge til kulturen - men det er ikke alle der får

Der er afsat 100 millioner kroner årligt til at sikre den kulturelle dannelse i regeringens finanslovsudspil.

Danske kulturinstitutioner har udsigt til at få et løft, hvis regeringens udspil til en ny finanslov bliver stemt igennem.

Kulturministeriet fortæller i en pressemeddelelse torsdag morgen, at regeringen vil afsætte 100 millioner kroner hvert af de næste fire år til at styrke kulturområdet.

Pengene går blandt andet til store museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, ligesom også Det Kongelige Teater og Rigsarkivet vil blive tilgodeset i kraft af deres status som "kulturbærende institutioner".

- Kulturen er fundamentet for vores samfund – uden kunst, kulturel dannelse og åndelig føde vil Danmark være et fattigt samfund, siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse.

Kulturminister: Det er politisk mod

Samtidig kalder Mette Bock også beslutningen om kun at tildele store kulturinstitutioner pengene for politisk mod.

- Det er kulturen, som vi står på. Der er rigtig meget, der møder os udefra. Der er kulturmøder og religionsmøder og så videre. Et samfund som det danske bliver bundet sammen af kulturen. Derfor vælger vi at prioritere - selvom det så gør ondt på andre områder. Det politiske mod synes jeg, at man skal have - ikke kun på kulturområdet - men i det hele taget. Så må man jo tage imod den kritik, der måtte være.

I pressemeddelelsen fremgår det også, hvordan de ekstra penge skal bruges og fordeles.

Flere kulturelle oplevelser i udsatte områder

Ud over den reform, der skal sørge for en ny fordeling af museumsmidlerne, vil der blive sat 73 millioner kroner af til den landsdækkende undervisningsindsats for landets 4. klasser, der går under navnet 'Kend dit land'.

Der er også afsat 40 millioner til en styrkelse af de kunstneriske uddannelser, ligesom landsdelsorkestre og landsdelsscener tilsammen får 27 millioner kroner ekstra.

Der er endvidere øremærket penge til kulturelle oplevelser i udsatte boligområder, ligesom ordblindebiblioteket Nota får øget sin bevilling.

'Grønthøsteren' fortsætter

Udspillet kommer efter en sommer, hvor kritikken af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, som hvert år siden 2016 har barberet to procent af kulturlivets budgetter, voksede i omfang fra de største institutioner og bredte sig i regeringspartiernes egne rækker.

De generelle besparelser på statens drift, populært kaldet grønthøsteren, vil dog fortsætte - også efter at regeringen måtte få den nye millionbevilling vedtaget. Derfor vækker det ikke kun glæde hos modtagerne og politiske ordførere.

Kulturminister Mette Bock mener, at det drejer sig om politisk prioritering. Video: Sofie Sparre

Gitte Ørskov, som er næstformand hos Danske Museer og direktør hos Kunsten i Aalborg, er som udgangspunkt positivt stemt over for det finansielle løft til den kulturelle elite.

Hun kan dog også se svagheder. Blandt andet mener hun, at det, at pengene er øremærket til nye investeringer, betyder, at de vil tilgodese de forkerte.

- De økonomiske kvaler i kulturbranchen er store. Og det er et paradoks, for der har aldrig været en større interesse for kulturen i Danmark, end der er nu. Vi har aldrig været så gode til at tjene penge, men der, hvor vi bløder, er på den helt grundlæggende drift, siger hun og tilføjer:

- Vi kan ikke udvikle uden at drifte. Det ved enhver, der driver en virksomhed.

At pengene skal gå til en øremærket kulturelite, er også at skyde forbi, mener Gitte Ørskov.

- Med det her forslag kan jeg ikke se, hvordan vi kan styrke kulturen i hele landet. Det savner jeg i det her udspil.

R: Man er stadig i gang med at save benet over på kulturen

Den radikale kulturordfører Zenia Stampe lægger ikke fingrene imellem. Hun kalder regeringens udspil for én stor omgang spin.

Regeringen vil tildele dansk kulturliv 400 millioner ekstra. Men grønthøsteren skal stadig køre. Video: Sofie Sparre

- Grønthøsterbesparelserne er stadig større, end det her lille plaster på såret. Og det vil sige, at når vi når 2022, når de her ekstrabevillinger stopper, så står de statslige kulturinstitutioner stadig i en situation, hvor de har 375 millioner kroner mindre, end de har i dag. Man er stadig i gang med at save benet over.

Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, er forsigtigt positiv, når det gælder regeringens udspil.

- Regeringen er elite- og hovedstadsfikseret. Man har udvalgt nogle bestemte institutioner, og ellers fortsætter grønthøsteren. Hvis det havde været mig, så havde jeg aflyst grønthøsterbesparelsen, fordi det er en dum måde at spare på. I stedet ville jeg have fundet nogle områder, hvor man kunne skære ned - for eksempel på de internationale kulturpuljer, som vi bruger mange penge på om året.