Danskers gyldne idé forvandler hestepærer til penge

Vejen til at udnytte hestemøg var lang og hård, fortæller Kristian Trolle, som omdanner affald fra heste til biobrændsel.

Det er nok de færreste, der havde troet, at afføring fra heste kunne blive penge værd.

Men ikke desto mindre er det tilfældet for et ægtepar i Brædstrup i Østjylland.

For fem år siden fik manden i ægteskabet, Kristian Trolle, en idé til at omdanne hestemøg til biobrændsel gennem en raffineringsproces. Det skete ved siden af hans job som smed.

Hvad er bioraffinering?

Bioraffinering er baseret på idéen om et grønt kredsløb, hvor intet går til spilde. Efter at hestemøget er blandet til en ensartet masse, puttes det ned i et raffineringsrør, hvor det raffineres i 1 til 2 timer ved en temperatur på 190 grader.

Her dræbes alle bakterier, og vandprocenten nedbringes fra cirka 50 til max 10 procent.

Tørstoffet falder ned i en tank. Det er fra denne tank, at fyret henter biomassen. Produceres der mere biomasse, end der er brug for, skubbes resten over i en briketpresser, der omdanner det til biobriketter.

Kilde: Ecodrying.dk

Ved at tørre det våde hestemøg kunne gødningen blive omdannet til et tørstof, der kunne brændes, og som kunne levere varme til huset, mens restproduktet kunne blive trykket til biobriketter til videresalg. 

- Det var helt lavpraktisk. Ingen smarte tegninger. Ingen ingeniør inde over eller noget som helst, siger han.

Heste går som regel i dybstrøelse enten i form af halm eller træspåner i de danske stalde, og i takt med at der skal muges ud hver dag, bliver det til meget møg, som bliver samlet i containere og kørt væk.

Ifølge Thomas Trolle er der ikke nogen gødningsværdi i det, da landmænd ikke er interesseret i at modtage det. Derfor er det en ressource, som ikke bliver udnyttet. Det ville han ændre gennem bioraffinering.

Problem med hesteaffald skabte ny virksomhed

Inspirationen til processen kom fra stutteriejer og nu afdøde Per Ejlersgaard fra Højbjerg ved Aarhus. Han var træt af sine hestes affald, forklarer Kristian Trolle.

Det var en lang og sej kamp

Gitte Rosenkilde, indehaver af Ecodrying

Samtidig brugte stutteriejeren mange udgifter på at køre møget væk, ligesom han også brugte mange udgifter på at varme sine bygninger op på grund af de mange kvadratmeter.

Kristian Trolle tænkte, at der burde findes en løsning på problemet.

I dag er Kristian Trolle og hans hustru, Gitte Rosenkilde, indehavere af virksomheden Ecodrying. Arbejdet består udelukkende af bioraffinering.

- Det skulle bare lykkes, fortæller Kristian Trolle.

Stor efterspørgsel i udlandet

Sidste år blev virksomheden godkendt af Miljøstyrelsen til at starte produktion og salg af deres anlæg, der står for at omdanne hestemøget til biobrændselsbriketter. Grunden til, at der skulle gå flere år, før deres anlæg kunne komme i produktion, skyldes den manglende godkendelse.

- Det var en lang og sej kamp. Det var det. Nogle gange tænkte man på, om man skulle give op på det her, siger Gitte Rosenkilde.

- Det var svært på et tidspunkt. Man tænkte, om man skulle finde en anden vej. Men alligevel havde jeg det sådan, at vi ikke skulle give op på det her, fordi vi snakker grøn energi, vi snakker arbejdspladser og eksport, som kan blive rigtig stort, tilføjer Kristian Trolle.

Allerede inden anlægget blev godkendt, havde parret oplevet en efterspørgsel på produktet fra hestebranchen i Europa. Indtil videre var der ikke nogen, der havde brudt den svære kode til at omdanne hestemøget gennem bioraffinering. Derudover havde der været udfordringer i forhold til at få lov til at brænde det af.

Hestemøg er normalt betegnet som en type affald, man ikke må brænde. Men i takt med at ægteparrets anlæg formåede at adskille afføringen, fik de også lov af Miljøstyrelsen til at gå i gang med produktion og salg af maskinen.

Virksomheden Blue Hors, der holder til nær Vejle, er den første herhjemme til at købe et anlæg. Derudover er det solgt til virksomheder i England og Tyskland.

Prisen for et anlæg ligger mellem 1,7 og 8 millioner kroner. Anlægget kan bruges til forskellige slags dyrs affald.

I øjeblikket arbejder virksomheden Ecodrying blandt andet på at udvide med et anlæg til fjerkræs affald. Derudover har de planer om at lave samme arbejde med dybstrøelse fra kyllinger og vådt træflis samt dybstrøelse fra heste baseret på halm.