Samfund

Forskere finder is på månens poler - og det vækker begejstring

Fundet bliver af forskere kaldt det "første definitive bevis på, at der is på Månens overflade". Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Fundet kan betyde, at mennesker nu har en kilde til vand på månen.

Astronomer har netop fundet det, de kalder det første definitive bevis på, at der er vand på Månen.

Og selvsamme vand kan vise sig at være en livsnødvendig kilde for mennesker, der i fremtiden planlægger at aflægge himmellegemet et visit.

Sådan lyder konklusionen i en rapport udgivet af Proceedings of the National Academy of Sciences.

I rapporten bliver det beskrevet, hvordan forskerne via infrarøde målinger har spottet is på både Månens syd- og nordpol.

Gammel data - ny rapport

Dataene, der ligger til grund for opdagelsen, er over et årti gamle, men det er altså først nu, man har valgt at analysere dem på denne måde.

Klyngerne med is er ifølge analyserne placeret i skjul for Solens stråler, og temperaturen i området er aldrig varmere end minus 163 grader celsius.

De grønne pletter viser de områder, der er fundet is - og dermed vand - på henholdsvis syd- og nordpolen på månen.

Forskerne bag rapporten understreger, at opdagelsen kan få stor betydning for fremtidige besøg fra Jorden.

- Disse isaflejringer kan udnyttes som en ressource i forbindelse med fremtidig udforskning af Månen, står der blandt andet i rapporten.

Dansk astrofysiker: - En vigtig brik i puslespillet

Også i Danmark vækker opdagelsen begejstring.

Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker og chefkonsulent på Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU, kalder fundet en vigtig brik i puslespillet om at få bedre overblik over Månens ressourcer.

- Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, når vi taler om vores muligheder for på et tidspunkt at bo og arbejde på Månen, fortæller han til TV 2 og uddyber:

- Der er tidligere gjort adskillige fund på området. Mens nogle har peget på, at der er vand på Månen, har andre fund peget i modsatte retning. Denne opdagelse giver yderligere støtte til, at der rent faktisk er vand deroppe, og at det tilsyneladende er forholdsvis let tilgængeligt.

Vand er en vigtig ressource

Tidligere har man troet, at vandet kunne være bundet til mineraler i måneoverfladen. Hvis det viser sig, at vandet faktisk er lettere tilgængeligt, kan det få stor betydning for vores fremtidige aktiviteter deroppe. Eksempelvis i form af en månebase, forklarer Michael Linden-Vørnle.

- Vand er en vigtig ressource, uanset hvor du tager hen. Vand bliver jo ikke kun brugt til at drikke, men vandmolekylerne kan skilles ad til ilt og brint. Ilten skal vi bruge for at trække vejret, og brint og ilt kan sammen bruges som brændstof.

For tidligt at flytte til Månen

Selvom opdagelsen bidrager til vores viden om det ostelignende legeme, der så ofte lyser vores nattehimmel op, er det endnu for tidligt at slå noget som helst fast, lyder det fra Michael Linden-Vørnle:

- Det er svært at konkludere noget endeligt, før vi har været på Månen og undersøgt sagen på stedet. Fjernmålinger kan selvfølgelig give en ídé om, hvad der foregår, men uden direkte målinger med for eksempel robotter eller en bemandet mission, er det svært at slå noget endegyldigt fast.

Derfor er der altså ingen grund til, at man pakker hus og hjem sammen og planlægger at flytte til Månen lige foreløbig.