Samfund

Pressede kommuner kæmper for ekstra penge - men ikke alle er trængende, siger minister

Økonomisk trængte kommuner kan søge 300 millioner kroner - det har 58 benyttet sig af.

Trods opsving i Danmark og lav beskæftigelse halter økonomien hos flere kommuner. 

De sidder lige nu med budgetforhandlinger og river sig i håret.

Mariagerfjord Kommune skal for eksempel spare 123 millioner kroner, Norddjurs Kommune 119 millioner kroner og Kerteminde Kommune 50 millioner næste år - for blot at nævne et par eksempler.

Derfor var der onsdag aften borgermøde i sidstnævnte kommune.

Her søgte adskillige borgere svar på, hvordan en svækket økonomi vil påvirke Kerteminde Kommune.

- Det er noget chokerende, og jeg vil gerne vide hvorfor, siger Lynne Beck, der er pensionist.

- Altså der må være noget galt et eller andet sted, siger erhvervsadministrator og Kerteminde-borger Claus Hansen.

Skæv demografi er dyr

Ifølge borgmesteren i kommunen, Kasper Ejsing Olesen fra Socialdemokratiet, skyldes den svækkede økonomi blandt andet alderen på kommunens borgere. 

- Vi er en kommune med rigtig mange ældre procentvis. Over de næste 10 år vil gruppen over 80 år stige med 50 procent, siger han.

De økonomisk trængte kommuner kan komme underskuddet i møde ved at søge hjælp i en pulje hos Økonomi- og Indenrigsministeriet på 300 millioner kroner.

Fælles for de kommuner, der har ansøgt, er, at de alle er mindre kommuner, der ligger i udkanten af Danmark og har demografiske problemer, siger Bent Greve, forsker i velfærd fra Roskilde Universitet:

- 58 kommuner har ansøgt, og derfor skal de ikke alle regne med at få støtte. 

Indenrigsminister: Der vil komme afslag

Puljeansøgningerne lander på økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Billes (LA) bord.

Han tror ikke, at alle de kommuner, der har søgt puljerne, virkelig har brug for tilskuddet. 

- Der er 58 kommuner, der søger, men der er nogle, der ikke burde søge. Typisk er det lidt under halvdelen af dem, der søger, der får.

Han understreger, at man via kommuneaftalen, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, har givet tilladelse til, at kommunerne samlet set må bruge 2,3 milliarder kroner mere end sidste år. 

Om 14 dage får kommunerne svar på, om de får tilskud fra puljen. 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille om de kommunale udfordringer. Video: Carl-Emil Søe