Samfund

Nyt dansk studie viser dramatiske konsekvenser ved alvorlige hovedskader

Patienter med hovedskader har ofte alvorlige følgevirkninger, som nedsætter livskvaliteten, hvilket ifølge forskerne øger risikoen for selvmord.

De fleste ved, at hovedskader og hjernerystelser er alvorlige.

Men nu kan ny forskning påvise, at skader mod hovedet også øger risikoen for selvmord.

Faktisk viser studiet fra Psykiatrisk Center København, at en person med en hospitalskrævende hovedskade næsten dobbelt så ofte begår selvmord i forhold til personer uden hovedskader.

- Vi havde forventet at finde en sammenhæng, men vi er overraskede over, at den var så stærk, som den var, siger Trine Madsen, post. doc. ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse ved Psykiatrisk Center i København.

Større risiko ved alvorlige skader

Forskerne har undersøgt 7,4 millioner danskere i perioden fra 1980 til 2014, og forskerne har kunnet påvise risikoen for selvmord alt efter hovedskadens alvor.

Ved svære hovedtraumer, hvor læger kan påvise egentlig hjerneskade efter skanning, er risikoen for selvmord størst og forøget 2,38 gange. Ved kraniebrud er risikoen fordoblet, men selv ved milde hjernerystelser ses en øget risiko på 81 procent.

Har du tanker om selvmord?

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, hjælper det at få sat ord på de svære tanker og følelser.

Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage i tidsrummet 11.00-04.00. Du er anonym og må gerne ringe flere gange.

Det er også muligt at skrive eller chatte med Livslinjens rådgivere.

Du kan også kontakte Psykiatrifonden, der tilbyder personlig rådgivning og samtale til mennesker med psykiske sygdomme og problemer. Telefonnummeret er 39 25 25 25.

- Når vi dykker nærmere ned i tallene, finder vi, at risikoen er højest lige efter hovedskaden, hvor risikoen er næsten tre gange forøget det første halve år efter skaden, forklarer læge og forskningsleder Michael Eriksen Benros.

Tallene er korrigeret for andre faktorer som eksempelvis tidligere psykisk sygdom og tidligere selvmordsforsøg.

Hovedskader giver mange følgevirkninger

Det danske studie er netop blevet offentliggjort i et af de mest velansete videnskabelige tidsskrifter, Journal of the American Medical Association.

Resultaterne kan hænge sammen med, at patienter ofte kan have langvarige problemer efter en hovedskade.

- Det er en del af puslespillet, hvor patienter med alvorlige hovedskader har mange følgevirkninger. De kan få psykiatriske sygdomme, som tidligere studier har vist, men også kognitive problemer og efterfølgende sociale problemer, der kan være med til at øge selvmordsrisikoen, forklarer Michael Eriksen Benros.

Studiet understreger derfor vigtigheden i at være særligt opmærksom på, om der opstår problemer efter en hovedskade.

- For så skal patienterne have relevant behandling hos en læge eller psykolog, så vi kan forebygge den yderste konsekvens, som kan være selvmord, siger forskningslederen.

Forskerne har også kigget på selvmordsrisikoen for andre skader. Studiet viser, at patienter, der er indlagt med hovedskader på hospitalet, har 73 procent større risiko for selvmord end eksempelvis patienter med en brækket arm eller et brækket ben.