Samfund

Populært ukrudtsmiddel koblet til kræft - fagforening vil have det forbudt herhjemme

Der er hidtil ingen danskere, der er blevet syge af ukrudtsmidlet.

Fredag tilkendte domstolen i Californien en kræftsyg mand en erstatning på 1,9 milliarder kroner. Firmaet, der må punge ud, er Monsanto, der producerer det ofte kritiserede ukrudtsmiddel Roundup. 

Brugen af Roundup og særligt manglende advarsler herom, er netop grunden til, at den 42-årige Dewayne Johnson fik tilkendt det enorme erstatsningsbeløb.

En enig jury kom frem til, at Monsanto har fejlet i forhold til at advare om risikoen ved at bruge Roundup, og at selvsamme er skyld i, at Dewayne Johnson i dag lider af lymfekræft.

Sagen om den amerikanske mand mod den multinationale kemivirksomhed har atter fået debatten om Roundup til at blusse op. 

Kræver midlet forbudt

Det er ikke endegyldigt påvist, at der er en sammenhæng mellem det kradsbørstige ukrudtsmiddel og kræft. Mens forskere i FN er overbeviste om, at der er en forbindelse, er europæiske arbejdsmiljøfolk mere skeptiske. 

Alligevel mener 3F, at Roundup skal forbydes i Danmark. 

- Det er jo ikke en ny diskussion, om det er kræftfremkaldende eller ej, men så længe, der hersker den mindste tvivl, kæmper vi for et forbud mod Roundup, lyder det fra Peter Kaae Holm, som er formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Gammel diskussion

Holdningen er ikke ny, men den er værd at ytre igen, mener formanden for gruppen, der repræsenterer blandt andre gartnere og medarbejdere på landets planteskoler. 

- Vores stillingstagen til emnet kommer jo ikke blot, fordi en enkelt person i USA er blevet tilkendt erstatning. Den er baseret på de advarsler, der er kommet fra forskere i FN, siger Peter Kaae Holm til TV 2. 

I Danmark er der ikke registreret nogen tilfælde af folk, der er blevet syge af at bruge det ukrudtsdræbende middel, men det ændrer ikke på, at Peter Kaae Holm mener, det skal tages af markedet, indtil brugere er på den helt sikre side. 

- Så længe der hersker tvivl, mener jeg, at den har forrang. Når først alle forskere er enige om, at der ikke er nogen fare for, at dem, der bruger midlet, kan pådrage sig kræft, så er det selvfølgelig noget andet. Indtil da mener jeg, at midlet skal forbydes.

Medlemmer kan ikke nægte at bruge Roundup

Om Roundup nogensinde bliver bandlyst i Danmark vides ikke, men indtil da anbefaler 3F, at deres medlemmer overholder nogle forholdsregler. 

- Vi anerkender, at produktet i øjeblikket er tilladt, så vi arbejder for, at vores medlemmer bruger de værnemidler, der kan anbefales. Så længe midlet er lovligt herhjemme, kan vores medlemmer nemlig ikke nægte at bruge det, lyder det fra Peter Kaae Holm. 

Nye regler i Danmark

Hos kemivirksomheden Monsanto benægter de enhver sammenhæng mellem Roundup og kræft. Af den årsag har de valgt at anke dommen.

I en pressemeddelse skriver tyske Bayer, der ejer Monsanto, blandt andet, at de er "overbevist om, at glysofat er sikkert og ikke fremkalder kræft". 

På trods af denne overbevisning tager vi her i Danmark alligevel nogle forbehold, når det kommer til glysofat, som er et af de mest brugte pesticider herhjemme. 

I juli trådte nye regler på området derfor i kraft. Disse betyder, at der fremover vil være flere restriktioner på brugen af Roundup for både forbrugere og landmænd.