Den varme sommer afslører gamle bygninger over hele Danmark

Det varme vejr er guf for arkæologerne herhjemme, som fra oven er gået på jagt efter spor fra fortiden.

Det kan godt være, at store dele af det danske land sommeren over har tørstet efter dråber fra oven. 

Men hos i hvert fald én faggruppe herhjemme er man endog rigtig glade for, at vi de seneste måneder har haft tørke: Arkæologerne.

Den knastørre jord får nemlig gamle aftegninger af vores forfædres bebyggelser - det kan være oldtidens landsbyer, brønde og gravfelter - til at træde tydeligere frem.

Helt konkret er flere arkæologer derfor taget op i luften, hvor de under flyvninger tager fotos af nogle af de mønstre, der nu er lettere at se med det blotte øje. Andre steder bruger arkæologerne også droner.

Nye spor dukker op

Mathias Broch, som er museumsinspektør på Holstebro Museum, er en af dem, der er gået på jagt efter spor fra fortiden.

- Når man ser det fra oven, så dukker spor af vikingetiden op som mørke pletter. Tørken giver muligheden for at finde nogle detaljer eller bopladser, vi ikke har set før, siger Mathias Broch til TV 2.

Projektet med at fotografere Midt- og Vestjylland fra oven begyndte i 2008 og har navnet ’Fortiden set fra himlen’. Projektet er et samarbejde mellem flere danske museer om at kortlægge forhistoriske fund via overflyvninger og luftfotos.

Forlænget til året ud

'Fortiden set fra himlen' skulle egentlig være afsluttet nu, men på grund af sommerens tørke er projektet forlænget til slutningen af året. 

For eksempel har arkæologerne fra luften kunnet se dobbelte rækker af grønne prikker, som er de steder, hvor der har været gravet stolper ned til at bære taget i jernalderhuse.

Noget af det ældste, arkæologerne har fundet frem til, er 5000 år gamle samlingspladser fra stenalderen.

- Det her danner en helt ny forståelse for egnen. Vi har ikke før kendt så meget til forhistorien herude i den yngre del af jernalderen og vikingetiden, siger Mathias Broch fra Holstebro Museum.