Nordmændene kan noget, som danskerne ikke kan - kun én procent af de unge kvinder ryger

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det specielt én ting, som har gjort udslaget, når det gælder de norske unges rygevaner.

I Danmark er der cirka 1,06 millioner mennesker, der er rygere. Og selvom det antal var højere for et par årtier siden, er der flere unge, der begynder at tænde cigaretterne. Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der de sidste fire år sket en stigning på hele 16 procent i antallet af mandlige rygere mellem 16 og 24 år. Det vil sige, at 17,1 procent af aldersgruppen ryger. For kvinderne er der tale om en stigning på 15 procent, så hele 14,2 procent af aldersgruppen nu er rygere.

Den kedelige tendens har de med held fået vendt i Norge, hvor antallet af unge mandlige rygere mellem 16 og 24 år nu er helt nede på fem procent, mens tallet for kvinder i samme aldersgruppe er én procent.

Kræftens Bekæmpelse: Én ting virker

Ifølge Niels Them Kjær, som er leder af tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse, har nordmændene sat ind på flere områder for at komme de unges rygetrang til livs. Det har blandt andet været i form af kampagner, apps, neutrale cigaretpakker og røgfri skoler.

Én ting har dog for alvor gjort udslaget, og det er prisen for en pakke cigaretter:

- Nordmændene har hævet prisen for en pakke cigaretter til omkring det dobbelte af, hvad en pakke koster i Danmark. Og det har virkelig haft en mærkbar effekt, siger Niels Them Kjær.

Det koster cigaretter i gennemsnit i udvalgte europæiske lande

- Danmark: 40 kroner

- Norge: 90 kroner

- Sverige: 45 kroner

- Frankrig: 50 kroner

- Storbritannien: 66 kroner

- Irland: 77 kroner

- Spanien: 34 kroner

- Portugal: 33 kroner

- Finland: 46 kroner

- Polen: 24 kroner

Kilde: Eu-Kommissionen

Politikerne er langt fra enige

Diskussionen om at hæve prisen på cigaretter er heller ikke ny herhjemme. I en Megafonundersøgelse foretaget for Politiken og TV 2 tilbage i januar i år angav 60 procent, at tobakspriserne bør hæves til det dobbelte.

Og det er da også et spørgsmål, som jævnligt er oppe at vende blandt de politiske partier, som dog ikke lader til at kunne nå til enighed om emnet. Ifølge en rundspørge, som Fyens.dk lavede i forsommeren i år, vil Enhedslisten, De Radikale og Alternativet gerne være med til at hæve priserne på cigaretter, mens socialdemokraterne, de konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og SF ikke bakker op om en prisstigning - blandt andet med henvisning til, at det kan gå ud over samfundets svageste, og at det kan komme til at øge grænsehandlen.

Også skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere afvist at hæve tobaksafgiften, fordi han ikke mener, at det har en effekt:

- Regeringen har selvfølgelig en dagsorden om at øge folkesundheden, og naturligvis lytter vi til det flertal af danskerne, der har et ønske om mindre røg og om at leve sundere. Men jeg tror ikke på, at der her vil få dem til at ryge mindre, har han tidligere sagt til Politiken.

Pilen peger mod politikerne

Og Niels Them Kjær peger også pilen mod politikerne, når det gælder om at nedbringe antallet af unge rygere i Danmark.

- I Danmark mangler vi politisk opbakning til for alvor at gøre noget ved problemet. Det har de i Norge, hvor man har haft en langsigtet, samlet plan, som man nu kan se giver pote, siger han og fortsætter:

- Herhjemme indførte vi rygeloven i 2007, som i høj grad har været en politisk sovepude. På trods af at der er indført rygeforbud flere steder, så er der ikke afsat penge til kontrol. Og for eksempel ved alle, der har været på værtshus, at reglerne om rygning bliver fortolket meget lemfældigt.

Forbruget af snus er på vej op

Selvom tobaksforbruget blandt de norske unge er faldet drastisk, så er flere begyndt at bruge snus. Det er dog langt mere fornuftigt - set fra et kræftmæssigt synspunkt - hvis man spørger Niels Them Kjær. Ifølge ham er der ingen dokumentation for, at snus skulle være kræftfremkaldende.

- Hvis vi kunne bytte tal med Norge, så ville vi gøre det i dag, slutter han.

Afstemning

Synes du, at prisen på en pakke cigaretter burde hæves i Danmark?

TV 2 er taget til Norge for at finde ud af, hvad nordmændene har gjort for at komme de unges rygning til livs. Se med i 22 Nyhederne i aften.