Samfund

Fra i dag er det forbudt at se sådan ud - se, hvad der ellers er forbudt med 'burkaloven'

Også huer, hætter og masker skal fremover holdes fri fra ansigtet i det offentlige rum i Danmark.

- Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, skal straffes med bøde.

Sådan lyder den lovtekst, der med den populære betegnelse ”burkaforbud” netop er trådt i kraft med et politisk flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Men hvad betyder det så? Det kan du blive klogere på her.

Ingen huer og hætter ned over ansigtet

Foruden de muslimske klædedragter burka og niqab, som loven oprindeligt er målrettet, er det også ulovligt at skjule ansigtet på andre måder. For eksempel med huer, kunstigt skæg, hætter, hjelme, tørklæder eller masker.

Generelt er alle beklædningsgenstande, der kun efterlader øjne og mund synlige, forbudte at bære uden for hjemmet.

Det fremgår af politiets vejledning til håndhævelse af tildækningsforbuddet.

Overtrædelse vil i første omgang medføre en bøde på 1000 kroner, men overtrædes loven igen, stiger bøden til 2000 kroner, så 5000 kroner og i senere tilfælde til 10.000 kroner.

Det fremgår desuden af vejledningen, at politiet også kan skride til anholdelse ud fra loven.

Justitsministeren har tidligere understreget, at ingen dog vil blive bedt om at smide hverken burka eller niqab på åben gade, men i vejledningen til politiet står der, at genstande, der alene skjuler ansigtet, straks skal fjernes.

Sabina er en af de kvinder, som tildækningsforbuddet rammer fra i dag.

Undtagelser fra reglen

Der er dog undtagelser.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere undsagt udklædning til karneval eksempelvis, og i lovteksten står der, at forbuddet ikke gælder ”tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål”.

Derfor er det fortsat tilladt at tildække ansigtet af religiøse årsager på offentlige steder i forbindelse med bryllup, begravelse eller andre religiøse handlinger og i religiøse bygninger.

Vi har aftalt med Rigspolitiet, at nu går der en måneds tid, hvor den her vejledning er gældende

Claus Oxfeldt, formand i Politiforbundet

Men skal man fra et sted til et andet, skal ansigtet være blottet. Medmindre man kører i egen bil, som ikke er omfattet af det offentlige rum, ligesom det fortsat er tilladt at gå tildækket fra parkeringspladsen til en religiøs bygning eller opholde sig kortvarigt foran døren.

Også vejret skal tages i betragtning, står der i politiets vejledning.

Politiet havde håbet på flere detaljer

Men vejledningen er ikke detaljeret nok, lyder det fra Politiforbundet.

Forud for lovens ikrafttræden har forbundets formand, Claus Oxfeldt, udtrykt bekymring for, om betjentene skulle vurdere eventuelle lovovertrædelser ud fra et flagrende grundlag.

- Vi har aftalt med Rigspolitiet, at nu går der en måneds tid, hvor den her vejledning er gældende, og så sætter vi os ned sammen og vurderer, om der er behov for, at vi tilpasser vejledningen. Så vi undgår situationer, hvor man bagefter kan sidde og vurdere, at der var tale om en fejlagtig vurdering, siger Claus Oxfeldt til TV 2.

Forbuddet deler vandene

Dagen igennem er der planlagt flere demonstrationer for og imod forbuddet, som i hele dets tilblivelsesperiode har været emne for debat.

På Christiansborg har Liberal Alliances ministre måttet stemme for loven uden den resterende del af folketingsgruppen, dog med opbakning fra Henrik Dahl.

Loven, der har til formål at hjælpe undertrykte kvinder i muslimske miljøer, var ikke liberal, lød det.

I Venstre var der også intern splid, og Socialdemokratiets udviklingsordfører, Mette Gjerskov, stemte stik mod partilinjen med et nej til loven i Folketinget.

-  Jeg ønsker både burka og niqab hen, hvor peberet gror. For det er et symbol på kvindeundertrykkelse. Men jeg kan ikke se, at vi hjælper kvinder, der bliver undertrykt, ved at sende betjente efter dem, sagde hun dengang til TV 2.