1 døgn, 2 hold, 3 dyr

Børn dropper naturen - hver fjerde kommer aldrig derud

Børn er langt mindre ude i naturen end tidligere generationer. Især de digitale skærme får skylden, men kan også rumme løsningen.

Med en fodbold mellem sig galopperer 7-årige Asger og hans kammerat Malik nedad en skovsti. Få hundrede meter inde mellem træerne stopper de pludselig op og peger mod jorden.

Omkring dem bevæger bladbunden sig livligt med biller, orme og padder. Der går ikke længe, før bolden er skudt til side til fordel for at fange frøer.

Scenen er idyllisk, men stadig mere sjælden.

Hvert fjerde danske barn kommer nemlig stort set ikke ud i naturen på hverdage, viser en undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturfjerne børn

I gennemsnit opholder danske børn sig i naturen en halv time om dagen. Og for mange går der som nævnt flere dage imellem besøgene i det fri.

Mere end halvdelen af danske forældre svarer således, at deres 5-12-årige børn kommer mindre ud i naturen, end de selv gjorde i samme alder.

Det samme gør børnenes bedsteforældre, og på to generationer er andelen af børn, der i sommerhalvåret er ude i naturen hver dag, faldet fra mere end halvdelen til færre end 3 ud af 10.

Overdrevet oplevelse

Spørger man Søren Præstholm, som er centerleder for Center for Børn og Natur, kan både børn og voksnes virkelighed endda være endnu mere naturfjern, end undersøgelsen viser.

- Vi har simpelthen en tendens til at overdrive, hvor hyppigt vi er i ude i naturen, siger han og henviser blandt andet til undersøgelser af voksnes naturbesøg.

Afstemning

Hvor ofte er du ude i naturen?

Søren Præstholm forklarer, at overdrivelsen kan skyldes, at folk ofte svarer mere ud fra, hvad de ønsker, end hvad der er praktisk muligt i en travl hverdag.

Samtidig kan der være stor forskel på, hvad folk opfatter som natur. For eksempel om haven, byparken og fodboldbanen tæller med eller ej.

Men uanset målestok lader børn i dag til at være mindre udendørs end både deres forældre og bedsteforældre.

- Internationalt har man ligefrem snakket om naturoplevelsen som udryddelsestruet. At vi er på vej til en situation, hvor mennesket ikke rigtig kommer i clinch med naturen længere, siger Søren Præstholm.

'Vitamin N'

Situationen er i bøger og artikler populært blevet kaldt mangel på 'vitamin N', hvor N’et står for 'natur'.

For børn som Asger og Malik giver ophold i naturen nemlig mere end frøer i hænderne og myggestik på lårene. Det styrker også børnenes fysiske, psykiske og sociale sundhed og udvikling.

Forskning har blandt andet vist, at børn, der er i tæt kontakt med naturen, udvikler bedre motorik, koordination og læseevner. De bliver gladere, mindre stressede og bedre til at fokusere og lære. 'Vitamin N' lader sågar til at modvirke nærsynethed.

Tilbage til naturen

I skoven har Asger og Malik fundet en halvfærdig hule, som de straks bygger videre på. Lidt efter leger de fangeleg mellem træerne og balancerer så på en nedfalden stamme over mudderet i et næsten udtørret vandløb.

Et stykke fra drengene venter Asgers far, Anders Bach Miller, med Asgers lillesøster, Nora Sofie, som samler sten og plukker blomster.

Som barn var Anders Bach Miller selv meget udendørs. Ikke helt ”spejder-aktiv”, som han siger, men dog på fodboldbanen, i skoven, stranden og på telttur.

I dag er teltturen skiftet ud med sommerhustur til den danske vestkyst eller campingrejser til Italien. Men familien tager også ofte på fælles cykelture om sommeren og på gåture om vinteren.

Vil mere ud

I undersøgelsen fra Danmarks Naturfredningsforening svarer mellem 8 og 9 ud af 10 forældre og bedsteforældre, at naturoplevelser er nogle af deres bedste minder fra barndommen.

For langt de fleste har oplevelserne også haft betydning for, hvordan de som voksne bruger naturen.

Afstemning

Hvor ofte var du ude i naturen som barn?

Spørger man børnene selv, ønsker cirka halvdelen da også at komme mere udendørs, viser et studie fra 2016.

Kun en femtedel af børnene ønsker ikke at komme mere ud i naturen.

At der alligevel er længere mellem skov- og strandture end tidligere, kan skyldes en række barrierer.

For eksempel lange skoledage, frygtsomme forældre, mindre fritid i familierne, langt til naturområder og mangel på legekammerater, der vil med ud i naturen.

Og så peger godt og vel 80 procent af forældre og bedsteforældre på, at især tv, computer og elektroniske spil holder børnene inden døre.

Digital balance

Som forælder mærker Anders Bach Miller tydeligt, når hans børn har været digitale lidt for længe. De bliver dvaske og slænger sig ugideligt i sækkestole og sofarygge.

I sådanne tilfælde skrider han og konen til tider ind med restriktioner og genner børnene ud og i gang. På samme måde, som de lærer at rydde af bordet og ikke at proppe sig med slik, forklarer han.

Langt den største del af tiden opsøger børnene dog selv den friske luft. Og så gør det ikke noget, at de nogle gange slapper af med en tablet eller et playstationspil, mener Anders Bach Miller.

- Ligesom os voksne kan de jo have brug for lige at lande efter en lang dag, siger han.

- Så længe, jeg kan se, at de ellers har kulør, jordramte ben og en sund måde at være på, er jeg godt tilfreds. At de lader til at have det godt, det er det vigtigste for mig.

Digitale muligheder

På Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, er dr. pæd. og lektor Theresa Schilhab enig i, at man ikke nødvendigvis skal se børnenes digitale liv som modsætning til naturoplevelserne.

I stedet forsker hun i, hvordan man ved hjælp af teknologien kan få flere børn udendørs. For eksempel som man så det med mobilspillet Pokémon Go. Eller i dag med apps om dinosaurer og virtuelle hunde, der skal 'luftes'.

- Det behøver ikke at være ren palæo, hvor vi skal tilbage til en bestemt tidsalder. Det er for eksempel uklart, om der har været en oprindelig måde at få naturoplevelser på, siger hun og påpeger, at der stadig mangler forskning på området.

- Måske handler det for børn mere om at få et frirum for alle de regler og rammer, de møder i deres indendørs verden. At komme ud i åbent land, hvor de mere kan gøre, hvad de har lyst til.

Afstemning

Hvor ofte er dit barn/dine børn ude i naturen?

Som neurobiolog understreger hun, at vores hjerner er udviklet til naturoplevelser. Og at den derfor tilbyder en måde at sanse på, som giver langt mere mening i forhold til børns biologiske bagage.

- I naturen har vi opmærksomheden helt ude i sanserne. Det er der, den rammer os. Men vi bryder os ikke om regnvejr, beskytter os mod sollys og gemmer os i dag bag mange slags skærme, siger hun.

- Men hvis flere naturoplevelser eksempelvis kræver, at børn får venner med ud, skal teknologien måske også med. Så kammeraterne i første omgang følger trop.

Få selv inspiration til at gå mere på oplevelse i naturen med TV 2-programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr', hvor fire naturentusiaster leder efter sky og sjældne dyr i hele Danmark.