Samfund

Studerende: Unge gør oprør mod pres og udskyder studiet

Færre unge går direkte fra gymnasiet til et videregående studie, og de nye studerende er ældre end tidligere.

Unge har brug for at fordybe sig i andre ting end studiebøgerne, at opleve livet uden for universiteternes mure og at se verden, inden studielivet går i gang.

Det er en del af forklaringen på, at ansøgerne til de videregående uddannelser over de seneste år er blevet en smule ældre, mener Danske Studerendes Fællesråd. Samtidig er der flere, der holder sabbatår.

- Jeg tror helt sikkert, at det er et stille oprør mod de mange reformer, som vi oplever i uddannelsessystemet, siger forkvinde Sana Mahin Doost.

- Det er faktisk vores eneste mulighed som unge for at sætte foden ned og sige, at vi er trætte og udkørte og ikke vil være med til det præstationsræs og pres, som vi oplever, at politikerne sætter over os.

Studerende: Vi har brug for betænkningstid

I år er 30 procent af de ansøgere, der optages på en videregående uddannelse, yngre end 21 år. For syv år siden - i 2011 - var det 39 procent af de nye studerende, der endnu ikke var fyldt 21 år.

Sana Mahin Doost fra Danske Studerendes Fællesråd henviser til flere politiske reformer. Herunder fremdriftsreformen, der skal få de studerende hurtigere gennem deres uddannelse, og den karakterbonus, som udløses, hvis man begynder på et studie højst to år efter studentereksamenen.

Et politisk flertal uden om regeringen viste sig dog i foråret at være klar til at skrotte bonusordningen. Efter sommerferien skal partierne forhandle om ordningens fremtid.

I 2011 var det 24 procent af de nye studerende, der kom direkte fra en ungdomsuddannelse. I 2018 er det tilsvarende 19 procent. Dermed er der altså lidt færre, der dropper sabbatåret.

- Det er vores måde at sige, at vi har brug for betænkningstid, vi har brug for tid til at reflektere og at blive dannede, siger Sana Mahin Doost.

- Studievalg er blevet en risikobeslutningen

Endelig er der uddannelsesloftet. Det indebærer, at man skal vente seks år, efter man har afsluttet en uddannelse, før man kan optages på en anden uddannelse af samme eller lavere niveau.

Sana Mahin Doost tror, at det netop som en konsekvens heraf er blevet sværere for de unge at vælge studie.

- Det er blevet en risikobeslutning. Der er rigtig meget på spil.

- Der er kommet en grundlæggende usikkerhed blandt mange, som føler, at de har fået indskrænket deres muligheder for at vælge om, siger hun.