Samfund

Aldrig har der været så mange naturbrande på én måned

Tallet er det højeste nogensinde i juli i den tid, man har centralregistreret naturbrande.

Brandvæsenet i Danmark har i juli til og med den 25. juli rykket ud til 962 naturbrande.

Det oplyser Danske Beredskaber til TV 2.

Tallet er det højeste nogensinde målt i juli, siden man startede med at centralregistrere naturbrande i 2005.

I juni blev der registreret 449 brande, hvilket er omkring dobbelt så mange som normalen for måneden. 

Svensk indsats går ikke ud over dansk brandslukning

De mange naturbrande, og senest den store mosebrand i Nordjylland, har ført til spørgsmål om, hvorvidt det hjemlige danske beredskab stadig kan mønstre fuld bemanding, når der samtidig er udsendt folk til hjælp i Sverige.

Sekretariatschef for Danske Beredskaber Bjarne Nigaard garanterer, at hjælpen til naboen mod øst ikke påvirker brandslukningen i Danmark.

- Vi har døgnet rundt cirka 1800 mand på vagt over hele landet, og det er fuldstændig uændret i disse dage. Vi har en samlet styrke på godt 9000 mand at tage af i form af fuldtidsansatte, deltidsfolk og frivillige. At vi bidrager til Beredskabsstyrelsens indsats i Sverige med 60 mand fra det kommunale primærberedskab forringer derfor ikke det hjemlige akutberedskab, for de udsendte er taget af vores ’reservestyrke’, primært de frivillige fra de forskellige kommunale beredskaber, siger han.

Det er det enkelte kommunale beredskab, der foretager en vurdering af, hvem og hvor mange man kan tilbyde til Beredskabsstyrelsens indsats i Sverige. Enkelte beredskaber har ud fra de lokale forhold vurderet, at de ikke kan afgive folk fra reservegruppen.

Vejret har i den seneste tid fået myndighederne til at udstikke en række advarsler, blandt andet mod at tænde op i grillen, i håbet om at bremse det støt stigende antal brande.